Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Gebroken heup - revalideren

Gebroken heup - revalideren

U bent in het Deventer Ziekenhuis opgenomen geweest vanwege een gebroken heup. Meteen na de operatie begint uw revalidatieprogramma. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rond uw revalidatie.

Instructies
Het is goed om zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Daarom komt u meteen de dag na de operatie af en toe uit bed om op een stoel te zitten. Uw verpleegkundige en fysiotherapeut helpen u hierbij. Vanaf dag 2 mag u weer lopen (tenzij uw specialist anders beslist). Elke dag doet u loopoefeningen met uw fysiotherapeut. Bent u eraan toe om weer zelfstandig te lopen, dan legt de fysiotherapeut uit hoe u een looprekje en krukken kunt gebruiken. Deze heeft u tot maximaal 3 maanden na de operatie nodig.
Als u geen medische behandeling meer nodig hebt, mag u het ziekenhuis verlaten. Wanneer dit is, verschilt per patiënt, maar meestal zo’n 5 dagen na de operatie. U revalideert verder thuis of in een verzorgingstehuis, bijvoorbeeld in woonzorgcentrum PW Janssen. Hier zijn voor u kosten aan verbonden (www.zorggroepsolis.nl). De fysiotherapie die u in het ziekenhuis kreeg, gaat daar door.

Thuis revalideren
Als u iemand hebt die 24 uur per dag voor u kan zorgen, kunt u eventueel thuis revalideren, eventueel met thuiszorg. Zorg ervoor dat u hulpmiddelen in huis hebt, zoals een looprekje of krukken, een toiletverhoger en klossen om uw bed te verhogen. U kunt deze kopen, huren of lenen bij de thuiszorg. Zorg ook voor een stoel met leuningen in de douche en een stevige stoel met leuningen in de kamer. In de douche en toilet moet u handgrepen laten installeren.

Revalidatie in een woonzorgcentrum
Voor revalidatie in PW Jansen komt u in aanmerking als u intensieve en lange begeleiding nodig hebt en door twee verzorgenden geholpen moet worden. Als uw specialist denkt dat u toekan met een minder lang en uitgebreid revalidatietraject, gaat u naar een ander woonzorgcentrum.

PW Janssen, Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer
U verblijft een aantal wekenweken in het woonzorgcentrum. Hulpmiddelen zijn in het verpleeghuis aanwezig.

Intake
Uw opname begint met een intakegesprek met uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er). Dat is de verzorgende die uw zorg en verblijf coördineert. U krijgt tijdens dit gesprek informatie over de afdeling en uw verzorgende inventariseert welke zorg u nodig hebt. De afdelingsarts komt langs om kennis te maken en eventueel medicijnen voor te schrijven.

Behandelplan en oefeningen
De eerste dagen na uw opname maakt u kennis met de zorgverleners die u gaan helpen. Dat kunnen zijn: verzorgenden, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, diëtiste, psycholoog, geestelijke verzorger en maatschappelijk werker. Elke zorgverlener maakt een persoonlijk behandelplan dat op uw situatie is afgestemd. De zorgverleners bespreken het plan met u en samen bepaalt u uw revalidatiedoel (wat wilt u na uw opname weer kunnen).
4 à 5 keer per week krijgt u fysiotherapie. Een oefentherapeut leert u oefeningen, die u (deels) zelf kunt oefenen op uw afdeling. Het doel van de oefeningen is: dagelijkse handelingen (zoals uzelf wassen, aankleden en verzorgen) weer zelfstandig kunnen uitvoeren.

Ontslag
Herstelt u goed en komt het einde van uw opname in zicht? Dan bespreekt uw EVV-er met u wanneer u met ontslag kunt. Eventueel spreekt u af dat u voor een vervolgtherapie nog af en toe overdag langskomt. U bespreekt ook of u terug kunt naar uw eigen woning of dat u beter in een verpleeg- of verzorgingshuis kunt gaan wonen.
Alle praktische zaken regelen uw verzorgenden voor u. Uw apotheek krijgt bericht dat u weer thuis woont en zorgt ervoor dat u uw medicijnen krijgt. Uw huisarts krijgt een brief met informatie over uw gezondheid. Mocht u nazorg krijgen, dan wordt de zorg schriftelijk overgedragen.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u die stellen aan uw behandelend specialist. U kunt bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur naar de Traumachirurgie poli, tel.: (0570) 53 50 60.

Context menu