Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Ganglion pols (cyste)

Ganglion pols (cyste)

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor het verwijderen van een ganglion in de pols. Dit  gebeurt in overleg met uw behandelend arts. Deze operatie vindt doorgaans in dagbehandeling plaats. Hier leest u meer over de operatie.

Wat is een ganglion pols?
Een ganglion is een goedaardige, omkapselde holte die gevuld is met geleiachtig vocht. Het ganglion ontstaat vanuit een peesschede of gewricht. Het komt vooral voor aan de pols. Er is zelden een duidelijke oorzaak aanwezig voor het ontstaan van een ganglion. Reden om het ganglion te verwijderen kunnen zijn: irritatie of groter worden.

De behandelingsmogelijkheden
Als een ganglion klachten veroorzaakt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk, bijvoorbeeld leegzuigen. Daarbij wordt het ganglion met een naald aangeprikt en leeggezogen. Meestal wordt er na het leegzuigen een vloeistof ingespoten die het terugkeren van het ganglion moet voorkomen. Als het ganglion niet verdwijnt of terugkomt kan het nogmaals leeggezogen worden of operatief worden verwijderd.

Voorbereiding

 • De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek.
 • Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de “pre-operatieve” screening. Tijdens het pre-operatieve spreekuur zal de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zonodig aanvullend onderzoek verrichten.
 • De chirurg vraagt een machtiging aan uw zorgverzekeraar voor het vergoeden van de operatie. Doorgaans wordt de operatie vergoed.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal 1 week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.
 • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.
 • U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U moet dan nuchter zijn. Dit betekent dat u na 24.00 uur (’s nachts) niets meer mag eten, drinken en roken.

Vergoeding
Vaak is handtherapie na de ingreep nodig om de functie van uw hand of vingers te bevorderen. Handtherapie wordt verricht door een fysiotherapeut of ergotherapeut. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan aan de balie van de hoofdingang. 

Waar moet u zijn?

Op de dag van de ingreep komt u op het afgesproken tijdstip naar de afdeling die u telefonisch is doorgegeven. De operatie vindt meestal plaats op de Dagbehandeling.

Operatie
Voor deze ingreep krijgt u meestal regionale verdoving. Dit betekent dat alleen uw arm wordt verdoofd. De operatie is erop gericht de zwelling in uw pols te verwijderen. U krijgt aan het einde van de operatie een drukverband en eventueel een mitella. Het weggenomen weefsel wordt soms opgestuurd voor nader onderzoek. Uw behandelend arts brengt u van de uitslag later op de hoogte.

Na de operatie

 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het geopereerde gebied pijnlijk zijn. De pijnstilling wordt met u afgesproken door de anesthesioloog.
 • De wond heeft rust nodig om te genezen, vermijd daarom bewegingen die druk of kracht op de wond uitoefenen.
 • Na een ingreep aan de hand of pols dient u deze hoog te houden (minstens op harthoogte) om zwelling en pijn (veroorzaakt door stuwing) te voorkomen. Draag overdag uw arm in een draagdoek (mitella) of een sling.
 • Na een aantal dagen, bij uw eerste poliklinische controle, wordt het verband verwijderd of vervangen. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.
 • U mag met uw hand en vingers bewegen en oefenen zonder kracht te gebruiken. Mijd de eerste weken het intensief buigen en strekken, alsmede zwaar tillen met uw geopereerde hand.
 • Na circa 2 weken worden, indien nodig, de hechtingen verwijderd op de polikliniek.

Mogelijke complicaties
De kans op infectie en bloedingen is erg klein. Een specifieke risico van deze operatie is het ontstaan van letsel van zenuwtakjes, waardoor het gevoel van de geopereerde pols/hand kan verminderen of veranderen. Het is belangrijk om te weten dat een ganglion kan terugkeren.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan tijdens het volgende polikliniekbezoek of bel naar de polikliniek Plastische chirurgie. De polikliniek is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur, tel.: (0570) 53 51 25.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.dz.nl/plastische-chirurgie.

Context menu