Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Dubbel-J katheter

Dubbel-J katheter

​Een dubbel-J is een inwendige katheter die van de nier naar de blaas komt te liggen. De katheter zorgt ervoor dat de urine van de nier naar de blaas stroomt. De naam dubbel-J is afgeleid aan zijn vorm. Aan beide uiteinden heeft de katheter een krul of J-vorm. Een dubbel-J wordt geplaatst als er geen urine meer van de nier naar de blaas kan lopen. We spreken dan van een obstructie. Dit kan verschillende oorzaken hebben.
  • Een steen in de urineleider.
  • De urineleider wordt van buitenaf dichtgedrukt, bijvoorbeeld door een gezwel in de onderbuik.
  • De urine hoopt zich op in het verzamelsysteem van de nier en veroorzaakt daar een uitzetting van het verzamelsysteem. Als deze opgehoopte urine geïnfecteerd raakt, kan een bedreigende situatie ontstaan. Het kan nodig zijn om met spoed een nefrostomiekatheter in te brengen. Die voert de urine af en ontlast de uitgezette nier. Wanneer de infectie tot rust komt, kan een dubbel-J katheter worden ingebracht.
 Voorbereiding thuis
  • 2 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken.
  • Neem een pyjamajas of T-shirt mee om aan te doen tijdens de behandeling.
Medicijngebruik
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan vertelt uw arts u of en wanneer u met deze medicijnen moet stoppen en wanneer u het gebruik kunt hervatten. Voor de behandeling wordt dan bloed afgenomen om de stolling te controleren. Alle overige medicijnen mogen volgens schema worden ingenomen met een beetje water.

Opname
Voor de dubbel-J katheter wordt u opgenomen op een verpleegafdeling of u bent al opgenomen. Wordt u opgenomen dan komt u op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u hebt doorgekregen.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de dubbel-J plaatsing hebt u een nefrostomiekatheter gekregen. Zo nodig krijgt u op de afdeling Radiologie voorafgaand aan de behandeling medicatie via een prikje in uw bovenbeen om wat rustiger te worden.

De behandeling
U komt in een bed naar de behandelkamer. De laborant geeft u uitleg over het verloop van de behandeling. De behandeling wordt uitgevoerd met röntgenstraling. In de röntgenkamer gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen. U krijgt van ons een kussen onder de buik zodat u half schuin komt te liggen. De bestaande nefrostomiekatheter en de aangeprikte plaats worden gedesinfecteerd (meestal met jodium). Er komt een steriele doek over het gebied. De radioloog verdooft de huid ter plaatse van de aangeprikte plaats van de nefrostomiekatheter. Er wordt contrastvloeistof door de katheter gespoten om te kijken naar de ligging van de katheter en te zien tot hoever de urineleider normaal doorgankelijk is. Door de katheter wordt een flexibel draadje ingebracht. Daarmee wordt geprobeerd om via de urineleider in de blaas te komen. Dit kan enige tijd duren, omdat de urineleider niet normaal doorgankelijk is. Daarna kan de dubbel-J worden ingebracht. De dubbel-J heeft een krul aan het uiteinde, die in de blaas komt te liggen. De andere krul komt in het nierbekken te liggen. De katheter komt geheel inwendig te liggen. De urine kan nu weer van de nier naar de blaas. De nefrostomiekatheter wordt nu verwijderd. De aangeprikte plaats van de oude nefrostomiekatheter wordt afgedekt met gazen. De urine kan er roodgekleurd uit zien.

Duur
De behandeling duurt 60 tot 90 minuten.

Metformine/glucofage gebruik
Als u metformine/glucofage gebruikt (diabetespatiënten) dan mag u deze de eerste 48 uur na het onderzoek niet innemen. Dit in verband met een mogelijke reactie op het ingespoten contrastvloeistof.

Na de behandeling
Na afloop van de behandeling gaat u terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. De gazen op de oude insteekopening dient u iedere dag te verschonen totdat het gaatje dichtzit.

Complicaties
De risico’s van de behandeling zijn gering. Het is mogelijk dat er tijdens de ingreep een bloeding ontstaat of urine op een verkeerde wijze weglekt. Ondanks de krullen van de dubbel J kan deze verschuiven. De dubbel-J kan verstopt raken waardoor er weer een ophoping van urine in de nier ontstaat.

Als u weer thuis bent en de dagen na de behandeling een van onderstaande klachten heeft verzoeken wij u contact op te nemen met het ziekenhuis:
  • Bovenmatige pijn of koorts.
  • Er pus komt uit de insteekopening.
U kunt op werkdagen bellen met de polikliniek Urologie, tel.:(0570) 53 51 50 en in het weekend of buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

Vragen?
Bel de afdeling Radiologie, tel.: (0570) 535 135 of informeer bij de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Context menu