Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Denosumab (Prolia)

Denosumab (Prolia)

In overleg met uw behandelend arts gaat u denosumab gebruiken. Dit medicijn wordt gebruikt om osteoporose behandelen. Met denosumab worden uw botten sterker en remt u de botafbraak en het inzakken van de wervels. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees ook de bijsluiter voordat u start met denosumab.

Behandeling met denosumab
Osteoporose is een aandoening waar u weinig van merkt. Ook van de behandeling
met denosumab merkt u weinig. Om botbreuken en ingezakte wervels zoveel mogelijk
te voorkomen is behandeling nodig (meestal vijf jaar). Denosumab krijgt u elke 6 maanden via een injectie toegediend. Meestal via een prik in uw buik of in het dijbeen. De pijn van de prik wordt goed verdragen. Als u onvoldoende calcium inneemt met de voeding en/of vitamine D tekort heeft, zal uw arts u ook calcium en vitamine D tabletten voorschrijven. Uw arts zal u vertelt u hoeveel u daarvan dagelijks moet gebruiken. Voor de toediening van denosumab injecties kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner uw huisarts.

Voorbereiding voordat u gaat starten?

 • Voordat u gaat starten met denosumab wordt uw bloed gecontroleerd op het priklab. Het calciumgehalte in uw bloed mag niet te laag zijn.
 • Vertel uw (huis)arts, tandarts altijd welke geneesmiddelen u gebruikt. Overleg of u denosumab met uw andere medicatie kunt gebruiken.
 • Vertel uw arts/verpleegkundige als u problemen heeft met uw mond of gebit. Uw arts kan u doorverwijzen naar de tandarts om eerst een tandheelkundig onderzoek te laten doen als u:
  • eerder bent behandeld met bisfosfonaten;
  • medicijnen zoals corticosteroïden gebruikt (bijvoorbeeld prednisolon of dexamethason);
  • rookt;
  • kanker heeft;
  • langere tijd geen tandheelkundige check-up heeft gehad;
  • problemen heeft met uw mond of gebit.

Mogelijke bijwerkingen
Problemen die een enkele keer voorkomen zijn blaasontsteking, huidinfecties en ontstekingen van de luchtwegen. Een zeldzame bijwerking is aanhoudende pijn of wondjes in de kaak, door beschadiging van het onderkaakbot.

Controle
6  maanden na de eerste injectie hebt u contact met uw behandelend arts/ osteoporoseverpleegkundige om te kijken of u bijwerkingen heeft. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Als u de denosumab goed verdraagt wordt de behandeling voortgezet en worden de daarop volgende controles door de (huis)arts verricht. De behandeling met denosumab duurt in principe vijf jaar.

Tijdens de behandeling

 • Zorg ervoor voor een goede mondhygiëne. Houdt uw gebit schoon en poets regelmatig. Minimaal twee keer per dag. Ga ook regelmatig voor controle naar uw tandarts. Als u een kunstgebit draagt, zorg ervoor dat dit goed past.
 • Als u een tandheelkundige behandeling of een tandheelkundige operatie moet ondergaan (bijv. het trekken van een tand of kies), informeer dan uw arts en vertel uw tandarts dat u behandeld wordt met denosumab (Prolia).

Wanneer contact opnemen?
Neem bij onderstaande klachten contact op met uw behandelend arts. tandarts of osteoporoseverpleegkundige:

• Raadpleeg onmiddellijk uw arts en tandarts als u problemen krijgt met uw mond of gebit zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, niet genezende zweren of pusafscheiding omdat dit tekenen kunnen zijn van botbeschadiging in de kaak.
• Als u tijdens de behandeling een nieuwe botbreuk krijgt.

Vragen?
Hebt u nog vragen, neem gerust contact op met de osteoporoseverpleegkundige. Het telefoonnummer van de Osteoporosepoli is, tel.: (0570) 53 50 47.

Context menu