Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Buikwandcorrectie

Buikwandcorrectie

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor een buikwandcorrectie. Voor deze operatie verblijft u 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis. Hier leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.

Wanneer een buikwandcorrectie?
Overtollig buikwandhuid en vet komen voornamelijk voor na sterk afvallen na overgewicht of na zwangerschappen. Dit kan leiden tot klachten van smetplekken of bekneld zitten van overtollige en vaak overhangende huid. Als een patiënt een stabiel en gezond gewicht heeft komt het pas in aanmerking voor een buikwandcorrectie. Voor deze ingreep wordt wat het gewicht betreft een richtlijn gehanteerd. U kunt hiervoor aanhouden lengte min 1 meter, dus bij een lengte van 1.88m, mag het gewicht maximaal ongeveer 88kg zijn.

Voorbereiding

 • De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek.
 • Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de “pre-operatieve” screening. Tijdens het pre-operatieve spreekuur zal de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zonodig aanvullend onderzoek verrichten. 
 • De chirurg vraagt een machtiging aan uw zorgverzekeraar voor het vergoeden van de operatie. Bij duidelijke klachten wordt de operatie meestal vergoed.
 • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal 1 week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.
 • U mag de dag voordat u opgenomen wordt, het operatiegebied eventueel thuis zelf ontharen met ontharingscreme; inclusief de schaamheuvel.
 • Op de dag vóór de operatie begint u, alleen op advies van de arts, zonodig met antibiotica volgens recept.
 • Op de dag vóór de operatie belt een verpleegkundige u om te melden waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af.
 • Op de dag van de operatie komt u nuchter. Dit betekent dat u na 24.00 uur (’s nachts) niets meer mag eten, drinken en roken. U krijgt eventueel een tabletje ter voorbereiding op de narcose.
 • U zorgt voor een elastische broek of corset ter ondersteuning van uw buik na de operatie.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan bij de receptie hoofdingang. Breng op de dag van opname uw elastische broek of corset mee.

Waar moet u zijn?
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt doorgekregen. Voor deze operatie verblijft u 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis.

Voor de operatie
Hebt u zich nog niet onthaard, doet de verpleegkundige dit alsnog.

De operatie
De chirurg tekent eerst het teveel aan huid af. Vervolgens verwijdert hij deze waarna hij de huid glad trekt en inhecht. Gevolg hiervan is dat de navel meestal wordt verplaatst. Voor het laten aflopen van wondvocht legt de chirurg enkele drains (slangetjes) aan onder de huid. Deze blijven meestal 2 tot 3 dagen zitten en worden op de afdeling verwijderd. De operatie duurt 60 tot 90 minuten.

Na de operatie
Voor een goed herstel en resultaat van de operatie doet u er goed aan onderstaande leefregels op te volgen:

 • draag elastische kleding dag en nacht volgens voorschrift van de chirurg. De huid moet namelijk goed tegen de onderlaag worden gedrukt;
 • na 2 dagen mag u het verband zelf verwisselen en weer douchen;
 • neem veel rust in de eerste 2 weken; op geleide van de pijn. Na 2 weken komt u voor controle terug op de polikliniek, hiervoor krijgt u een afspraak mee. De hechtingen en steunpleisters worden dan verwijderd;
 • Na overleg met uw arts mag u uw werk weer hervatten. Meestal bent u +/- 6 weken uit de roulatie. Na 4 weken kunt u voorzichtig weer beginnen met de buikspieroefeningen zoals u gewend was voor de operatie. Bouw dit langzaam uit;
 • na ongeveer 6 weken kunt u uw sport weer hervatten;
 • na enkele maanden vermindert de gevoeligheid en de roodheid;
 • eventueel gevoelsverlies en zwelling ter hoogte van de onderbuik verdwijnt vanzelf na ongeveer een half jaar.

Complicaties
Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. Wel dient er extra aandacht te zijn voor het volgende:

 • de kans op wondinfectie is aanzienlijk verhoogd bij overgewicht. De operatie kan daarom pas doorgaan bij een goed gewicht. Een goed gewicht is uw lengte in centimeters waar u dan 100 van aftrekt. U houdt dan het aantal (cm) kilogrammen over die u mag wegen.
 • vochtophoping onder de huid. Dit kan pijnklachten geven en een verhoogde druk op de buikhuid. Met behulp van een spuit en naald (punctie) kan de chirurg het vocht opzuigen.
 • het komt zelden voor dat de doorbloeding van de huid problemen geeft.
 • ook het verlies van de navel is zeldzaam.

Resultaat
Na 1 jaar is het eindresultaat te beoordelen. De genezing van de littekens is niet helemaal te voorspellen, dit kan per persoon verschillen.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan tijdens het volgende polikliniekbezoek of bel naar de polikliniek Plastische chirurgie. De polikliniek is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0570) 53 51 25.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.dz.nl/plastische-chirurgie.

Context menu