Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Brunelli plastiek

Brunelli plastiek

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor een operatie aan uw pols. Dit gebeurt in overleg met uw behandelend arts. Deze operatie vindt tijdens een korte opname plaats. Hier leest u meer informatie over de operatie.

Wat is een brunelli plastiek?
Uw pols bestaat uit zeven botjes, die met elkaar verbonden zijn met bandjes, ook wel ligamenten genoemd. Door deze bandjes kunnen de botjes als één geheel bewegen. Onder sommige omstandigheden kan één van die bandjes scheuren. Hierdoor is er speling ontstaan tussen de botjes en bewegen deze niet als één geheel. De botjes gaan wrikken, waardoor er pijn en zwelling optreedt. Op den duur ontstaat zelfs slijtage van de gewrichten (artrose). Het is daarom belangrijk deze scheur te repareren. Wanneer hechten niet meer mogelijk is moet een hersteloperatie ofwel reconstructie verricht worden. Deze reconstructie heet een “Brunelli plastiek”.

Wat zijn de klachten?
Klachten die kunnen optreden:

 • Pijn in de pols bij opdrukken, belasten of wringen.
 • Een voelbare klik in de pols.
 • Krachtsverlies van de hand.

Doel van de operatie
De bedoeling van de operatie is om de pijn in de pols weg te nemen, waardoor de pols de kans krijgt zich te herstellen en de klachten zullen verdwijnen.

Voorbereiding

 • De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek.
 • Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de “pre-operatieve” screening. Tijdens het pre-operatieve spreekuur zal de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zonodig aanvullend onderzoek verrichten. 
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal 1 week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.
 • U mag geen sieraden of piercings dragen.
 • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Voor het eten en drinken vóór een operatie gelden regels. Tijdens het telefoongesprek waarin u het opnametijdstip en de opnameafdeling te horen krijgt wordt u ook verteld wát en tot hoe laat u mag eten en drinken. Zorg dat u deze instructies goed begrijpt en laat het eventueel nog een keer uitleggen. U voorkomt daarmee dat uw operatie vertraging oploopt of zelfs helemaal niet door kan gaan.

Vergoeding
Na de ingreep wordt u gezien door een handtherapeut om de functie van uw hand of vingers te bevorderen. Handtherapie wordt verricht door een fysiotherapeut of ergotherapeut. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Meenemen 

 • Uw patiëntenpas.
 • Actueel overzicht van uw medicijnen. Verkrijgbaar bij uw apotheek.
 • Neem spullen voor uw overnachting in het ziekenhuis mee.

Laat waardevolle spullen thuis.

Waar moet u zijn?
Op de dag van de behandeling komt u op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt doorgekregen.

Operatie
De operatie vindt plaats op de operatiekamer onder algehele narcose of via regionale verdoving. Bij een regionale verdoving wordt de gehele arm verdoofd met een injectie in de oksel of bij het sleutelbeen. De operatie vindt plaats onder bloedleegte van de arm. Dat wil zeggen dat u een band om uw arm krijgt die opgepompt wordt waardoor het gebied tijdelijk “bloedleeg “is. De plastische chirurg maakt eerst een sneetje op de handrug. Vervolgens een sneetje op de duimmuis en 2 tot 3 korte dwarse sneetjes op de onderarm. Via deze sneden wordt een stukje pees van de polsbuigpees, door een gat in uw polsbotje van onder naar boven gehaald en daar gehecht aan het kapsel van uw polsgewricht. Hierna brengt de plastische chirurg 2 stalen pennetjes in om alles bij elkaar te houden. Aan het einde van de operatie wordt de arm verbonden met een gipsspalk.

De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Na de operatie

 • Na een regionale verdoving zal uw arm en pols gedurende enige tijd zwaar en gevoelloos zijn. Het kan lang duren voordat het gevoel terugkeert.
 • U gaat in principe de dag ná de operatie weer naar huis.
 • Na de operatie krijgt u gedurende 6 weken gips om uw pols. Draag overdag uw arm in een draagdoek (mitella) of een sling.
 • Na 1 week, komt u op de polikliniek voor de eerste controle en voor het wisselen van het gips.
 • 6 weken na de operatie worden het gips en de stalen pennetjes definitief verwijderd. Daarna gaat u onder begeleiding van een handtherapeut oefeningen doen om uw pols weer lenig te krijgen.

Complicaties
Bij elke operatie bestaat er kans op complicaties. De kans op complicaties is niet groot. Elke operatie heeft een risico op een nabloeding of infectie. Een erg zeldzame complicatie na een polsoperatie is een CRPS (Chronic Regoinal Pain Syndrome). De symptomen hiervan bestaan uit een combinatie van pijn, zwelling, verkleuring en stijfheid van de vingers die optreedt na de operatieve behandeling. De afwijking dient vroegtijdig behandeld te worden om functie-stoornissen te voorkomen. Er treedt altijd functiebeperking op na een Brunelli operatie: vooral het buigen van de pols is verminderd na de operatie. Ook de kracht zal na een Brunelli plastiek zijn afgenomen. Er kan op termijn tóch slijtage van de pols optreden. Hierdoor kunt u weer pijn krijgen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. Dit kan tijdens het eventueel volgende polikliniekbezoek of bel naar de polikliniek van de Plastische chirurgie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, tel.: (0570) 53 51 25.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.dz.nl/plastische-chirurgie.

Context menu