Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Borstkanker - verwijderen schildwachtklier

Borstkanker - verwijderen schildwachtklier

Binnenkort wordt u in het Deventer Ziekenhuis behandeld voor een tumor in de borst. Aan u is voorgesteld de schildwachtklier in de oksel te onderzoeken en te verwijderen. 

Wat is een schildwachtklier?​
Als een kwaadaardige tumor in de borst zich uitzaait gebeurt dat meestal via de lymfeklieren. De schildwachtklier is de eerste lymfeklier in de oksel die in contact staat met de tumor in de borst. Pas na de schildwachtklier kunnen ook de andere lymfeklieren in de oksel worden aangetast.

Waarom een schildwachtklieronderzoek?
Met een schildwachtklieronderzoek voorkomt uw behandelend specialist het onnodig verwijderen van alle lymfeklieren in de oksel. Als alle lymfeklieren verwijderd worden kan dit namelijk klachten geven zoals: gevoelsstoornissen onder de arm en aan de zijkant van het lichaam, verhoogde gevoeligheid voor infecties aan de arm, bewegingsbeperking van de schouder en een dikke arm(lymfoedeem).

Voorbereiding schildwachtklieronderzoek
Voor dit onderzoek hoeft u thuis geen voorbereidingen te treffen.

Schildwachtklieronderzoek (afdeling Nucleaire Geneeskunde)
U komt op de dag en tijdstip die met u zijn afgesproken naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, route 45. Neem uw patiëntenpas mee. Om de schildwachtklier op te sporen, krijgt u in uw borst een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof ingespoten. Dit gebeurt meestal de dag vóór de operatie. De radioactieve stof wordt naar de schildwachtklier afgevoerd en hoopt zich daarin op. Enkele uren na de injectie worden foto’s gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, hiervoor krijgt u een tijdstip mee. Met een speciale scan worden foto’s gemaakt. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

DZ_20170126-066.jpg
Op de foto’s is de ophoping van radioactiviteit in de schildwachtklier(en) zichtbaar. Het is belangrijk om te weten dat het in beeld komen van de schildwachtklier niets zegt over het al dan niet aanwezig zijn van kwaadaardige cellen.

De gebruikte radioactieve vloeistof is zo weinig dat er geen gevaar is voor uzelf of uw omgeving. Van de radioactiviteit zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Voorbereiding schildwachtklier verwijderen

Preoperatieve screening
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt.

Thuis
U kunt zich ’s morgens thuis voor de operatie wassen of douchen zoals u gewend bent. Breng geen bodylotion of deodorant aan op het te opereren gebied.

Melden
De dag vóór de operatie belt de verpleegkundige u 's middags thuis over hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden. Ook verteld zij vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken. Ontvangt u de boodschap op uw voicemail, luister deze dan helemaal af.

Meenemen

  • Patiëntenpas.
  • Eventueel een actueel overzicht van de medicijnen. Verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.
  • Toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en pyjama

Laat waardevolle spullen en sieraden thuis.

Voor de operatie
Op de verpleegafdelingafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. U krijgt operatiekleding om aan te trekken. Daarna moet u in bed blijven. Probeer hiervoor nog naar het toilet te gaan.

Operatie verwijderen schildwachtklier
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatiekamer. Op de operatiekamer wordt u onder narcose gebracht zoals de anesthesist met u heeft besproken tijdens het preoperatief spreekuur. Als u onder narcose bent krijgt u een injectie in de borst met een blauwe kleurstof.  Deze kleurstof hoopt zich vervolgens op in de schildwachtklier. De chirurg spoort met een apparaat de schildwachtklier op, met behulp van radioactiviteit. De schildwachtklier wordt verwijderd en in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Als u ook een borstoperatie ondergaat, gebeurt dit tijdens dezelfde operatie (zie voor meer informatie over de borstoperatie de folders ‘Borstkanker - borstbesparende operatie’ en ‘Borstkanker – operatief verwijderen van de borst (ablatie)’.

Risico’s
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfecties. Hiervoor worden zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen.

Tijdsduur
De duur van de ingreep is afhankelijk van de aanvullende borstoperatie.

Na de operatie
Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Als u pijn hebt of misselijk bent, kunt u om medicijnen vragen. Als uw bloeddruk en ademhaling normaal zijn en u goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Uw contactpersoon wordt gebeld en geïnformeerd. De blauwe kleurstof die tijdens de operatie wordt ingespoten, kan ervoor zorgen dat uw urine en de ontlasting de eerste dagen na de operatie blauwgroen van kleur zijn. De plaats van inspuiting zal ook gedeeltelijk blauw zijn verkleurd. Deze verkleuring kan nog een jaar te zien zijn. Door de blauwe vloeistof kunt u er grauw uitzien na de operatie. In uitzonderlijke gevallen kan een allergische reactie optreden. Ook heeft u een infuus. Dit mag er meestal dezelfde dag nog uit.

Uitslag
Op het laboratorium onderzoekt de patholoog de verwijderde schildwachtklier. De specialist of physician assistent zal deze uitslag en eventuele verdere behandeling met u bespreken.

Naar huis
Wanneer u met ontslag kunt, hangt af van de borstoperatie die bij u is verricht. Wanneer alleen de schildwachtklier verwijderd is, mag u na 1 dag naar huis.

Leefregels
Houd de wond 2 dagen droog, daarna kunt u weer douchen. Spoel de wond goed af zodat er geen zeepresten achterblijven. Daarna kunt u de wond droogdeppen met een handdoek en bedekken met een verbandgaas. Na 2 weken mag u weer in bad en zwemmen.

Controle op de polikliniek
Ongeveer 1 week na de operatie komt u naar de Mammapolikliniek voor de uitslag van de schildwachtklier en controle van de wond. Hiervoor wordt een afspraak met u gemaakt.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met de polikliniek Heelkunde (0570) 53 50 60. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp: (0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Roodheid en/of zwelling van het operatiegebied.
  • Nabloeding.
  • Toename van pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u iets anders bespreken met de mammacareverpleegkundige, dan kunt u maandag t/m vrijdag bellen van 9.00 tot 9.30 uur naar, tel.: (0570) 53 54 22. Bel bij geen gehoor, tel.: (0570) 53 50 60 of mail naar: cmmamma@dz.nl.  

Context menu