Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Borstkanker - borstsparende operatie

Borstsparende operatie bij borstkanker

Dit is algemene informatie over de operatie als aanvulling op de gesprekken met uw behandelaar(s).

Wat is een borstsparende operatie?

Bij een borstsparende operatie wordt de tumor in de borst ruim verwijderd en blijft de contour van de borst zoveel mogelijk behouden. Deze operatie wordt uitgevoerd om (een voorstadium van) borstkanker te behandelen. De borst kan door de operatie van vorm veranderen of kleiner worden. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur en vindt onder algehele narcose plaats.

Voorbereiding op de operatie
Gesprek mammacareverpleegkundige
Voor de operatie krijgt u een afspraak bij de mammacareverpleegkundige. Zij informeert u over de dagen rondom de operatie en de periode na de operatie. Tijdens dit gesprek is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Preoperatieve screening (polikliniek Anesthesiologie)
Vóór de operatie krijgt u een afspraak met de anesthesioloog. De anesthesioloog bespreekt de narcose met u en doet eventueel aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is daarom belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij u heeft. Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u gedurende  een bepaalde periode voor de operatie niet meer mag eten en drinken.

U wordt de middag voor de operatie gebeld over het tijdstip van de operatie en waar u zich moet melden. Op de dag van de operatie mag u zich wassen of douchen. Breng geen bodylotion of deodorant aan op het te opereren gebied. U hoeft het operatiegebied niet te scheren. Bent u gewend uw oksels te scheren? Dat mag tot uiterlijk 4 dagen voor de operatie.


Meenemen

  • Uw patiëntenpas.
  • Een actueel overzicht van uw medicijnen. Dit kunt u krijgen bij uw apotheek.
  • Toiletartikelen, ochtendjas, pyjama en pantoffels.
Laat waardevolle spullen en sieraden thuis.

Dag van de operatie
Op de afgesproken verpleegafdelingafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. U wordt naar uw kamer gebracht en wegwijs gemaakt op de afdeling. Ongeveer 1 uur vóór de operatie krijgt u een rustgevend tabletje en een pijnstiller. U krijgt operatiekleding om aan te trekken. Daarna blijft u in bed. Ga voor die tijd nog naar het toilet.

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatiekamer. De anesthesioloog brengt bij u een infuus in voor vochttoediening. Op de operatiekamer wordt u onder narcose gebracht. 

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. De chirurg neemt telefonisch contact op met uw contactpersoon om te vertellen hoe het met u gaat en hoe de operatie is verlopen. Als uw bloeddruk en ademhaling normaal zijn en u goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Risico’s
Geen enkele ingreep is zonder kans op complicaties. Zo is er ook bij deze operatie risico op complicaties zoals een nabloeding en wondinfectie. Hiervoor worden zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen.

Wanneer contact opnemen?
Bij de volgende klachten, moet u contact opnemen met het Borstcentrum: (0570) 53 50 60.
  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Vurige roodheid en/of hevige zwelling van het operatiegebied.
  • Nabloeding.
  • Toename van pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.
Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp: (0570) 53 53 00.

Na de operatie

Leefregels

Gun uzelf de tijd om te herstellen van de operatie. De meeste patiënten herstellen binnen een aantal weken. De operatie en de spanning veroorzaken vaak vermoeidheid. Ook de wondgenezing en de bestraling kosten energie. Douchen kan na 2 dagen. Spoel de wond goed af zodat er geen zeepresten achterblijven. Dep daarna de wond droog. Baden en zwemmen mag na 2 weken.

De uitslag
De uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer 1 week bekend. Deze uitslag wordt besproken in het multidisciplinair overleg. Uw behandelaar bespreekt het behandelplan met u.

Vervolgbehandeling
Na de operatie volgt de bestraling (radiotherapie) van de borst. De bestraling is een vast onderdeel van de borstsparende behandeling. De bestraling start ongeveer 4 weken na de operatie en duurt enkele weken. De radiotherapeut informeert u over de bestraling.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u iets anders bespreken, neem dan contact op met de mammacareverpleegkundige.
Telefoonnummer (0570) 53 54 22 / (0570) 53 50 60 maandag t/m vrijdag van 9.00 – 9.30 uur. E-mail:
cmmamma@dz.nl

Borstcentrum Deventer Ziekenhuis
Het Borstcentrum is gespecialiseerd in de zorg en behandeling van afwijkingen in de borst. Ruim 1.300 patënten vinden jaarlijks de weg naar ons Borstcentrum. In het Borstcentrum werkt een multidisciplinair team nauw samen om u de beste medische zorg te bieden die past bij uw persoonlijke situatie.


Meer informatie

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg en hun naasten. Hier kunt u terecht voor informatie en contact met lotgenoten.
Meer informatie: www.borstkanker.nl.

Uw rechten en plichten
Om goede zorg te verlenen, hebt u als patiënt rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Meer informatie: www.dz.nl/patient/rechtenenplichten

Context menu