Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Borstkanker - borstamputatie

Borstkanker - borstamputatie

​Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor het operatief verwijderen van uw borst en de lymfeklieren in uw oksel. In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie.

Waarom operatief verwijderen van de borst en lymfeklieren (borstamputatie)?
Bij u is borstkanker vastgesteld. Het operatief verwijderen van de borst en lymfeklieren is noodzakelijk omdat bij u:

 • de tumor in de borst groter dan 5 cm is;
 • er meerdere tumoren in de borst zitten;
 • er uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel zitten.

Voorgestelde behandeling 
De chirurg/physician assistant heeft een operatie voorgesteld om uw gehele borst, tepel en de lymfeklieren in uw oksel te verwijderen.

Risico’s
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie risico's op complicaties zoals trombose, longontsteking, nabloeding en een wondinfectie. Hiervoor worden zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen.

Doof gevoel
Tijdens de operatie is een zenuw in de oksel doorgesneden. Hierdoor kan er aan de geopereerde zijde een doof gevoel optreden aan de achterzijde van de bovenarm, oksel, borstkas en/of schouder. Dit gevoel wordt soms als branderig of pijnlijk ervaren. Soms is een verwijzing naar het Pijncentrum noodzakelijk.

Vochtophoping
Er kan vochtophoping ontstaan achter het litteken of in de oksel als de drain verwijderd is. Het komt vaak voor en hinderlijk zijn. Vochtophoping kunt u niet voorkomen.

Dikke arm (lymfoedeem)
Tijdens de operatie zijn de lymfeklieren in de oksel verwijderd, waardoor het lymfevocht aan de geopereerde kant minder gemakkelijk kan worden afgevoerd. Als u uw arm teveel belast, kan er een ophoping van lymfevocht ontstaan. Voorkom ontstekingen, zoals wondjes, aan uw arm of hand. Draag handschoenen als u bijvoorbeeld in de tuin werkt. Eventuele wondjes ontsmet u met alcohol of jodium. De kans op een dikke arm is 5-10%. Als uw arm toch dikker of pijnlijker wordt, neem dan contact op met de mammacareverpleegkundige. Meer hierover leest u in de folder ‘Lymfoedeem bij kanker’ van het KWF ( Koningin Wilhelmina Fonds), te verkrijgen via de mammacareverpleegkundige.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Gesprek planning operatiedatum (Polikliniek Heelkunde)
Tijdens een gesprek op de planningsafdeling van de polikliniek Heelkunde wordt de datum van de operatie met u besproken.

Preoperatieve screening (polikliniek Anesthesiologie)
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar medewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Alsu medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt.

Voorlichtingsgesprek mammacareverpleegkundige
Voor de operatie krijgt u een afspraak bij de mammacareverpleegkundige. Zij informeert u over de dagen rondom de operatie. Tijdens dit gesprek is volop gelegenheid om vragen te stellen. De onderwerpen die u wilt bespreken kunt aangeven op het formulier voorlichtingsgesprek borstoperatie. Heeft u tijdens uw opname of daarna behoefte om te praten over het verwerken van uw situatie of over eventuele problemen thuis, dan kunt u contact met de mammacareverpleegkundige.

Thuis

 • Op de dag van de operatie kunt u zich ’s morgens gewoon wassen of douchen zoals u gewend bent. Breng geen bodylotion of deodorant aan op het te opereren gebied. U hoeft het operatiegebied niet te scheren. Bent u gewend uw oksels te scheren? Doe dit dan uiterlijk 4 dagen voor de operatie.

Meenemen

 • Uw patiëntenpas.
 • Een actueel overzicht van uw medicijnen. Dit kunt u krijgen bij uw apotheek. Houd het overzicht bij u, want in het ziekenhuis wordt hier meerdere keren om gevraagd.
 • Een goed passende bh, een hemd, T-shirt of glad afkledende blouse (alleen als u een tijdelijke borstprothese wilt laten aanmeten).
 • Toiletartikelen, ochtendjas, nachtkleding en pantoffels.

Laat waardevolle spullen en sieraden thuis.

Melden
Uwordt de dag van de operatie opgenomen. De dag vóór de operatie belt de verpleegkundige van de afdeling u 's middags waar en hoe laat u zich moet melden. Ontvangt u de boodschap op uw voicemail, luister deze dan helemaal af. Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling C2.

Voor de operatie
Op de verpleegafdelingafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. U wordt naar uw kamer gebracht en wegwijs gemaakt op de afdeling. Ongeveer 1 uur vóór de operatie krijgt u een rustgevend tabletje en een pijnstiller. U krijgt operatiekleding om aan te trekken. Daarna blijft u in bed. Ga voor die tijd nog naar het toilet.

Hoe verloopt de operatie?
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatiekamer. De anesthesioloog brengt bij u een infuus in voor de vochttoediening. Op de operatiekamer krijgt u de narcose toegediend zoals is besproken tijdens het preoperatief spreekuur. Daarna begint de specialist met de operatie. De specialist maakt een snede en verwijderd al het klierweefsel van de borst, inclusief de tepel en de lymfeklieren in de oksel. Het verwijderde weefsel gaat naar de patholoog voor onderzoek. De specialist laat in het wondgebied 1 dun slangetje (drain) achter. Deze zorgt voor de afvoer van bloed en wondvocht en blijft maximaal 5 dagen zitten. De wond wordt onderhuids gesloten met oplosbaar hechtmateriaal en bedekt met hechtpleisters. Soms wordt na de operatie een drukverband aangelegd om de borstwand. Dit is om extra druk en stevigheid uit te oefenen op de wond.

Tijdsduur
De operatie duurt ongeveer 1,5 uur.

Na de operatie
Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. De specialist neemt vervolgens telefonisch contact op met uw contactpersoon om te vertellen hoe het met u gaat en hoe de operatie is verlopen. Als uw bloeddruk en ademhaling normaal zijn en u goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Uw contactpersoon wordt nogmaals gebeld en geïnformeerd over hoe het met u gaat.

Als u pijn heeft of misselijk bent, kunt u om medicijnen vragen. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met u besproken tijdens het preoperatief spreekuur.

Uw arm aan de geopereerde zijde ligt op een kussen. De verpleegkundige controleert u regelmatig. Bloedprikken en bloeddruk meten gebeuren voortaan aan de andere arm. Het infuus mag uit als u weer eet en drinkt, niet misselijk bent en wanneer de bloedwaarden goed zijn. In de dagen na de operatie zult u zich weer vrij snel helemaal zelf kunnen verzorgen.

Dag na de operatie
De dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige de pleister en het eventuele aangebrachte drukverband. Het litteken loopt vanaf het borstbeen tot onder de oksel. De verpleegkundige observeert de wond en vertelt u hoe deze eruit ziet. Na een amputatie van de borst kan de 1e aanblik moeilijk zijn. Misschien wilt u de 1e keer de wond alleen bekijken, misschien wilt u steun van een partner, familielid of vriendin. U kunt bij de verpleegkundige van de afdeling aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut komt bij u langs op de afdeling om u te begeleiden in het oefenen van de arm en schouder aan de geopereerde kant, voor het herstel van de beweeglijkheid. Het is de bedoeling dat u deze oefeningen thuis een tijd blijft doen. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle bij de (oedeem)fysiotherapeut op de afdeling fysiotherapie van het Deventer Ziekenhuis. Tijdens dit bezoek worden alle oefeningen en de informatie nog eens met u doorgenomen. De beweeglijkheid en de omvang van de arm worden gecontroleerd en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Zo nodig krijgt u een verwijzing naar een fysiotherapeut bij u in de buurt. U mag de arm verder normaal gebruiken, maar niet belasten.

Tijdelijke prothese
Als u wilt, krijgt u voordat u naar huis gaat een tijdelijke borstprothese aangemeten. De verpleegkundige zoekt samen met u naar een geschikt moment. De prothese bestaat uit een katoenen hoesje gevuld met synthetische watten. Deze prothese is zacht, heeft nauwelijks gewicht en wordt in de bh gedragen. De bh-top vervangt uw eigen bh en is eveneens gevuld met synthetische watten.

Waarom eerst een tijdelijke prothese?

 • Het operatielitteken is nog te gevoelig voor een zwaardere prothese. De tijdelijke prothese kan desgewenst over het verband worden gedragen.
 • Bij eventuele bestraling is de huid extra gevoelig.
 • In de eerste maanden na de operatie kunnen er veranderingen optreden in en rond het litteken, bijvoorbeeld vochtophoping, waardoor een definitieve prothese mogelijk niet meer past.

Problemen met de tijdelijke prothese
De tijdelijke prothese kan door zijn gebrek aan gewicht wat gaan schuiven. Dit is te voorkomen door het schouderbandje van de bh aan de geopereerde zijde minder strak te stellen en de prothese met kleine veiligheidsspeldjes of met klittenband te bevestigen in de bh. Let erop dat het klittenband niet met de huid in contact komt. U kunt de prothese eventueel wat verzwaren met bijvoorbeeld een zakje rijst, een zakje schelpenzand, een stukje loodveter of een gastenzeepje.

Definitieve borstprothese
Na ongeveer 3 maanden kan de tijdelijke prothese of de bh-top worden vervangen door een definitieve uitwendige (siliconen) prothese. De mammacareverpleegkundige informeert u na de operatie op de Mammapolikliniek over de aanschaf van een definitieve uitwendige borstprothese.

Naar huis: waar moet u op letten?
Na 2 tot 5 dagen mag u naar huis. Het is mogelijk dat u met de drain naar huis gaat. In dat geval is het belangrijk dat u de drain kunt verzorgen en dat u dagelijks de hoeveelheid vocht meet en noteert. U krijgt hiervoor instructies mee van de verpleegkundige. U krijgt afspraken mee voor controle op de Mammapolikliniek.

Leefregels
Gedurende de eerste dagen is het raadzaam het nog rustig aan te doen. U kunt zich meestal wel volledig zelf verzorgen. Gun uzelf de tijd om bij te komen van de operatie. Verzorg de eventuele drain volgens de instructies die de verpleegkundige u heeft gegeven. Na de operatie kunt u beter geen zwaar huishoudelijk werk doen. Als u aanspraak wilt maken op thuiszorg kunt u dit regelen via de verpleegkundige op uw afdeling.

2 dagen na de operatie kunt u weer douchen, dus ook met de drain. Spoel de wond goed af zodat er geen zeepresten achterblijven. Daarna kunt u de wond droogdeppen en eventueel bedekken met een verbandgaas. Na 2 weken mag u weer in bad of zwemmen.

De uitslag/controle op de polikliniek
De uitslagen van het verwijderde weefsel zijn na 1 week bekend. Deze uitslag en een eventuele aanvullende behandeling zoals radiotherapie (bestraling), chemotherapie, of hormonale therapie, worden op de polikliniek met u besproken. De mammacareverpleegkundige controleert de wond en verwijdert de drain als die nog niet is verwijderd.

Het 1e jaar komt u elke 3 maanden voor controle, het 2e jaar elke 6 maanden, het 3e jaar t/m het 10e jaar: 1 keer per jaar. Dit vindt plaats op de Mammapolikliniek. De physician assistant, arts in opleiding tot specialist (aios) of mammacareverpleegkundige (mammateam) voert deze controle uit, onder supervisie van de behandelend specialist. De controle bestaat uit het lichamelijk onderzoek en 1 keer per jaar een mammografie, een röntgenfoto. Tijdens de controle wordt de lastmeter met u besproken (zie ‘Lastmeter’). Wordt u ook bestraald, dan voeren de radiotherapeut en één van de leden van het mammateam de controle afwisselend uit.

1 keer per jaar wordt er een borstfoto gemaakt van de niet-geopereerde borst.

Overweegt u na de borstamputatie een reconstructie van uw borst, bespreek dit dan met uw specialist. Hij zal u verwijzen naar de plastisch chirurgie om de reconstructiemogelijkheden te bespreken.

Lastmeter
Het krijgen van borstkanker kan uw leven ingrijpend verstoren, bijvoorbeeld door lichamelijke klachten, angstgevoelens of vermoeidheid. Kort na de diagnose wordt de lastmeter met u besproken. Deze lastmeter geeft inzicht in hoe het met u gaat, en bestaat uit een thermometer en een probleemlijst. De thermometer geeft een mate van stress aan, op de probleemlijst kunt u specifieke problemen aangeven. Na de behandeling wordt de lastmeter nogmaals besproken. Zo nodig wordt u verwezen naar een gespecialiseerde hulpverlener voor extra ondersteuning.

Zie voor meer informatie www.lastmeter.nl.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt in de periode voor uw eerste controle op de polikliniek, neem dan contact op met Polikliniek Heelkunde: (0570) 53 50 60. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp: (0570) 53 53 00.

 • Vochtophoping achter het litteken.
 • Tintelingen in uw vingers aan de geopereerde zijde.
 • Uw vingers pols of arm worden dikker aan geopereerde zijde.
 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Roodheid en/of zwelling van het operatiegebied.
 • Nabloeding.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u iets bespreken met de mammacareverpleegkundige, dan kunt u maandag t/m vrijdag bellen van 9.00 tot 9.30 uur naar, tel.: (0570) 53 54 22. Bel bij geen gehoor, tel.: (0570) 53 50 60 of mail naar: cmmamma@dz.nl
 
Meer informatie

Kenniscentrum Oncologie
Dit is een centrum voor patiënten en hun naasten met een oncologische aandoening. Het centrum biedt behandelingen, begeleiding, informatie en ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan: juridisch, verzekering, borstprothese, kapper, huidverzorging, fysiotherapie, cursussen, maatschappelijk werk, diëtiste, yoga, schilderen en massages. Bezoek voor meer informatie www.kenniscentrumoncologie.nl.
 
Borstkankervereniging Nederland
Hier kunt u terecht voor lotgenotencontact. De mammacareverpleegkundige geeft u informatie en kan u in contact brengen. U kunt zelf ook contact opnemen. Bezoek voor meer informatie www.borstkanker.nl
 
Oncokompas
Na de diagnose kanker komt er mogelijk veel op u af. Het online hulpmiddel oncokompas is u tot steun en geeft u praktische informatie, inzicht en advizen voor meer grip op het leven met kanker. Bezoek voor meer informatie de www.oncokompas.nl/dz

Context menu