Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Borstkanker - operatief verwijderen van de borst (ablatie)

Borstverwijdering bij borstkanker

Dit is algemene informatie over de operatie als aanvulling op de gesprekken met uw behandelaar(s).

Wat is een borstverwijdering (ablatie)?

Bij een borstverwijdering wordt de hele borst verwijderd. Dit houdt in dat al het klierweefsel van de borst, inclusief de tepel, verwijderd wordt. Verwijdering van de borst is nodig als de tumor te groot is voor een sparende behandeling of als er meerdere tumoren in de borst zitten. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur en vindt onder algehele narcose plaats.

Voorbereiding op de operatie
Gesprek mammacareverpleegkundige
Voor de operatie krijgt u een afspraak bij de mammacareverpleegkundige. Zij informeert u over de dagen rondom de operatie en de periode na de operatie. Tijdens dit gesprek is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Preoperatieve screening (polikliniek Anesthesiologie)
Vóór de operatie krijgt u een afspraak met de anesthesioloog. De anesthesioloog bespreekt de narcose met u en doet eventueel aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is daarom belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij u heeft. Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u gedurende  een bepaalde periode voor de operatie niet meer mag eten en drinken.

U wordt de middag voor de operatie gebeld over het tijdstip van de operatie en waar u zich moet melden. Op de dag van de operatie mag u zich wassen of douchen. Breng geen bodylotion of deodorant aan op het te opereren gebied. U hoeft het operatiegebied niet te scheren. Bent u gewend uw oksels te scheren? Dat mag tot uiterlijk 4 dagen voor de operatie.

Meenemen

  • Uw patiëntenpas.
  • Een actueel overzicht van uw medicijnen. Dit kunt u krijgen bij uw apotheek.
  • Toiletartikelen, ochtendjas, pyjama en pantoffels.
  • Als u een tijdelijke borstprothese wilt laten aanmeten: een goed passende beha en een hemd, T-shirt of glad afkledende blouse

Laat waardevolle spullen en sieraden thuis.

Dag van de operatie
Op de afgesproken verpleegafdelingafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. U wordt naar uw kamer gebracht en wegwijs gemaakt op de afdeling. Ongeveer 1 uur vóór de operatie krijgt u een rustgevend tabletje en een pijnstiller. U krijgt operatiekleding om aan te trekken. Daarna blijft u in bed. Ga voor die tijd nog naar het toilet.

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatiekamer. De anesthesioloog brengt bij u een infuus in voor vochttoediening. Op de operatiekamer wordt u onder narcose gebracht.

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. De chirurg neemt telefonisch contact op met uw contactpersoon om te vertellen hoe het met u gaat en hoe de operatie is verlopen. Als uw bloeddruk en ademhaling normaal zijn en u goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Risico´s
Geen enkele ingreep is zonder kans op complicaties. Zo is er ook bij deze operatie risico op complicaties zoals een nabloeding en wondinfectie. Hiervoor worden zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen.

Na een borstverwijdering hoopt zich in veel gevallen vocht op achter het litteken. U kunt dat niet voorkomen en het verdwijnt vaak vanzelf weer na een aantal weken.

Dag na de operatie
De dag na de operatie bekijkt de verpleegkundige samen met u de wond. Misschien wilt u de eerste keer alleen de wond bekijken, of misschien wilt u juist steun van uw partner, familielid of vriendin. U kunt uw voorkeur doorgeven aan de verpleegkundige.

De wonddrain blijft maximaal 7 dagen zitten. Het is mogelijk dat u met de drain naar huis gaat. In dat geval moet u de drain kunnen verzorgen en dagelijks de hoeveelheid vocht meten en noteren. Hiervoor krijgt u instructies mee.

Borstprothese
Voordat u naar huis gaat, kunt u een tijdelijke borstprothese krijgen. De mammacareverpleegkundige legt u dit in een persoonlijk gesprek uit. Na ongeveer 3 maanden kan de tijdelijke prothese of de beha-top worden vervangen door een definitieve uitwendige (siliconen) prothese. De mammacareverpleegkundige informeert u na de operatie over de aanschaf van een definitieve uitwendige borstprothese.

Na de operatie
Na 2 tot 5 dagen in het ziekenhuis kunt u naar huis.

Gun uzelf de tijd om te herstellen van de operatie. De meeste patiënten herstellen binnen een aantal weken. De operatie en de spanning veroorzaken vaak vermoeidheid. Ook de wondgenezing en de bestraling kosten energie. Douchen kan na 2 dagen. Spoel de wond goed af zodat er geen zeepresten achterblijven. Dep daarna de wond droog. Baden en zwemmen mag na 2 weken.

De uitslag
De uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer 1 week bekend. Deze uitslag wordt besproken in het multidisciplinair overleg. Uw behandelaar bespreekt de uitkomst met u.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u iets anders bespreken, neem dan contact op met de mammacareverpleegkundige.
Telefoonnummer (0570) 53 54 22 / (0570) 53 50 60 maandag t/m vrijdag van 9.00 – 9.30 uur. E-mail: cmmamma@dz.nl

Borstcentrum Deventer Ziekenhuis
Het Borstcentrum is gespecialiseerd in de zorg en behandeling van afwijkingen in de borst. Ruim 1.300 patënten vinden jaarlijks de weg naar ons Borstcentrum. In het Borstcentrum werkt een multidisciplinair team nauw samen om u de beste medische zorg te bieden die past bij uw persoonlijke situatie.

Meer informatie

Borstkankervereniging Nederland (BVN)
Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg en hun naasten. Hier kunt u terecht voor informatie en contact met lotgenoten.
Meer informatie: www.borstkanker.nl.

Uw rechten en plichten
Om goede zorg te verlenen, hebt u als patiënt rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Meer informatie: www.dz.nl/patient/uw_rechten_en_plichten

Context menu