Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Blaastumoroperatie (via TUR-T)

Blaastumoroperatie (via TUR-T)

Uw uroloog heeft bij u een tumor in de blaas vastgesteld. Deze  tumor zal via een kijkoperatie worden weggehaald, ook wel Trans Urethrale Resectie van een Tumor (TURT) genoemd. Trans Urethraal betekent dat de operatie via de plasbuis wordt uitgevoerd. Resectie wil zeggen: weg halen. Hier lees u meer over de ingreep.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Voor de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, verantwoordelijk voor de anesthesie tijdens de operatie en de pijnbestrijding er na. De anesthesioloog en anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door, verrichten zo nodig aanvullend onderzoek, bekijken uw eventuele medicatie en vertellen welke medicijnen u mag door gebruiken en welke u moet stoppen.  Het is belangrijk dat u een actuele medicijnlijst bij u heeft. Voor alle operaties, waarbij anesthesie wordt gegeven, moet u nuchter zijn. U hoort de dag voor de operatie van de secretaresse van de afdeling vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken. Meestal wordt er gekozen voor een ruggenprik, soms voor algehele narcose.

Bloedverdunnende middelen
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, wordt dit medicijn enkele dagen voor de operatie gestopt. Heeft dit arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Uw patiëntenpas.
 • Comfortabele dagelijkse kleding, ondergoed en pyjama.
 • Comfortabele, stevige sloffen, schoenen en/of gympen.
 • Toiletartikelen (kam, tandenborstel, tandpasta, zeep e.d.)
 • Gebruikt u een loophulpmiddel, zoals een rollator, stok of krukken?Neem deze mee en gebruik deze tijdens de opname.
 • Medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking.
 • Eventuele dieetvoorschriften.
 • Eventuele hulpmiddelen, zoals een bril of gehoorapparaten.

Tijdens de operatie mag u geen sieraden/ horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Opname
Het ziekenhuis belt de middag voor de opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden. Bij aankomst op de verpleegafdeling neemt de verpleegkundige u op. Uw gegevens worden doorgenomen en u wordt voorbereid op de operatie.

Operatie
U wordt in uw bed naar de operatieafdeling gebracht. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. U ligt op de operatietafel in beensteunen. De uroloog brengt een scoop (kijkbuisje) via de plasbuis tot in de blaas. Met een elektrisch lisje wordt het tumorweefsel van binnenuit weggesneden. Kleine bloedinkjes kunnen met het lisje worden dichtgeschroeid. Na de operatie laat de uroloog een katheter achter in de blaas. Hierdoor wordt de blaas gespoeld, omdat de urine na de operatie vaak wat bloed bevat en het geeft de blaas kans om te herstellen. Het verwijderde weefsel wordt voor verder onderzoek opgestuurd.

Na de operatie
De ingreep duurt ongeveer een uur. Wanneer de operatie is afgerond, wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.  Als het goed met u gaat, wordt u weer naar de verpleegafdeling gebracht. De verpleegkundige zorgt voor de spoeling van de blaas. Pijn of aandrang kunt u aangeven bij de verpleegkundige. In sommige gevallen wordt een eenmalige chemospoeling van de blaas gegeven.  Dit heeft uw uroloog dan op de poli al met u besproken.

Zodra u uit bed mag wordt het spoelsysteem aan een rijdende standaard gehangen, waarmee u gemakkelijker mobiliseert.

Dagelijks komt de zaalarts kijken hoe het met u gaat. Meestal kan de katheter de eerste dag na de operatie verwijderd worden. Dit gebeurt vroeg in de ochtend, door de verpleegkundige. Zij geeft u instructies over het plassen en extra te drinken. Als u goed geplast heeft, kunt u over het algemeen in de middag weer naar huis.

Controle
De controle afspraak krijgt u thuis gestuurd. Deze vindt meestal 1-2 weken na de ingreep plaats. Tijdens deze afspraak wordt de uitslag van het weefselonderzoek met u besproken.

Wanneer contact opnemen?
Wanneer zich onverhoopt klachten voordoen, mag u contact opnemen met de polikliniek Urologie: 0570- 535150 of via uw eigen huisarts. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) -  53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celcius.
 • Niet kunnen plassen.
 • Bloederige urine met stolsels.
 • Toename van pijn.
 • Vaak aandrang om te plassen.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Leefregels

 • Bloed in de urine kan tot 6 weken na de operatie voorkomen.
 • Drink dagelijks ongeveer 2 liter.       
 • Drink geen alcohol, dit heeft een bloedverdunnende werking.
 • Doordat er via de plasbuis is geopereerd, heeft u kans op een blaasontsteking. Dit kan zich uiten door symptomen als pijn, branderig gevoel bij het plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze symptomen is het verstandig een arts te raadplegen.
 • Het werk kan hervat worden na 2 weken, tenzij u zwaar lichamelijke arbeid verricht. Overleg dan met uw uroloog.    

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige van de afdeling of tijdens uw polibezoek.                                                   

Context menu