Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Blaaspoliepen - blaasspoeling

Blaaspoliepen - blaasspoeling

Waarom een blaasspoeling bij blaaspoliepen?
De uroloog heeft met u besproken dat in uw blaas poliepen zijn geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig zijn, blijven ze meestal beperkt tot het slijmvlies van de blaas, en kunnen ze door een kleine operatie via de plasbuis geheel worden verwijderd. Echter, vaak keren ze terug, waarbij ze soms langzaam verder de blaaswand ingroeien. Blaasspoelingen kunnen de kans verkleinen dat deze poliepen terugkomen.

Middelen
Voor blaasspoelingen worden de volgende middelen gebruikt:

 • Spoeling met BCG (immunotherapie)
  BCG is een vaccin tegen tuberculose. Door BCG in uw blaas te brengen, wordt uw eigen afweer tegen kwaadaardige cellen van het blaasslijmvlies verhoogd.
 • Spoeling met Mitomycine (chemotherapie)
  Remt de celgroei doordat het de celdeling blokkeert. Daardoor kunnen de kwaadaardige cellen zich niet meer vermenigvuldigen.

De uroloog bespreekt vooraf met u welk middel in uw geval het beste is en hoeveel spoelingen nodig zijn.

Voorbereiding

Drinken
Het is van belang dat u 3 tot 4 uur vóór de blaasspoeling niet meer drinkt. U mag wel gewoon eten.

Medicijnen
Als u wordt behandeld (met een antibioticakuur) voor een infectie of denkt een infectie te hebben, dan kan er geen blaasspoeling met BCG plaatsvinden. Gedurende deze antibioticakuur moet de blaasspoeling met BCG tijdelijk worden stopgezet. Als u minstens 1 dag geen antibiotica hebt gebruikt, wordt de blaasspoeling weer hervat.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan bij de receptie hoofdingang.

Melden
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de Dagbehandeling. 

De blaasspoeling
Eerst wordt de blaas geleegd met een katheter. Vervolgens brengt de verpleegkundige een kleine hoeveelheid (ongeveer 50cc) van de spoelvloeistof in uw blaas. Hierna gaat de katheter er weer uit. Na het inbrengen van de vloeistof moet u proberen deze 2 uur in de blaas te houden. De spoeling heeft anders onvoldoende effect. Houdt u zich daarom aan de volgende aanwijzingen:

 • Drink weinig tijdens de spoeling.
 • Minimaal 2 uur, nadat de spoeling is ingebracht, niet plassen.
 • Daarna moet u uitplassen op een door de verpleegkundige aangewezen toilet. Na het uitplassen 2x doortrekken met gesloten deksel. Ook de heren worden verzocht zittend te plassen. Dat is nodig om verspreiding van de blaasspoeling te voorkomen. Na het toiletbezoek goed handen wassen
 • U wordt aangeraden om de handdoeken, de washandjes en het ondergoed zo heet mogelijk te wassen.

Tijdens de blaasspoeling verblijft u op de Dagbehandeling. U mag, als u wilt, wel uit bed en/of van de kamer af. Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na de spoeling extra drinkt om infectie te voorkomen. Voor de verspreiding van de vloeistof is het goed om rond te lopen. Als u op bed wilt blijven liggen, wordt aangeraden elk kwartier te draaien op rug, zij of buik (indien mogelijk).

Na de blaasspoeling
Na de spoeling hebt u wat meer aandrang om te plassen, en kan het plassen een branderig gevoel geven. Na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na 2 dagen spontaan. Door veel te drinken, verdwijnen eventuele bijwerkingen sneller. Als er bloed in uw urine blijft zitten, dan wordt er voor de volgende spoeling eerst overlegd met de uroloog of de spoeling door mag gaan of moet worden uitgesteld. Het is dus belangrijk dat u dit aan de verpleegkundige, die de spoeling geeft, meldt.

Duur
In principe krijgt u 6 weken lang, 1 keer per week, een blaasspoeling. De totale duur van 1 blaasspoeling op de Dagbehandeling is meestal 1 tot 2,5 uur.

Naar huis: waar op letten? 

Spoeling met BCG (immunotherapie)
Bij een blaasspoeling met BCG kunt u op de dag van de spoeling en de dag erna wat griepachtige verschijnselen krijgen (koorts, spierpijn, niet lekker voelen). U kunt hiervoor Paracetamol innemen.

Spoeling met Mitomycine (chemotherapie)
Bij een spoeling met Mitomycine kan bij 10-20% van de patiënten een lichte blaasirritatie voorkomen; 10% kan huiduitslag krijgen. Om huidirritatie te voorkomen, is het van belang onderstaande adviezen op te volgen:

 • Vermijd huidcontact met de vloeistof.
 • Was, nadat u de eerste keer na de spoeling plast, uw onderlichaam.

Seksuele gemeenschap
Om uw partner niet onnodig te belasten met de bacteriën, is het raadzaam om tijdens de behandeling en tot 2 weken na de behandeling geen geslachtsgemeenschap te hebben.

Controle
Na de laatste blaasspoeling komt u voor controle op de polikliniek Urologie.

Wanneer contact opnemen?

Als u koorts krijgt boven 38,5 C, die langer dan 12 uur aanhoudt. Neem dan contact op met de polikliniek Urologie, telefoon (0570) 53 51 50.’s Avonds of in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

Vragen/verhinderd?
Hebt u nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de Dagbehandeling. Mocht u plotseling verhinderd zijn, wilt u dan contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Context menu