Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Bewegingsprogramma hartrevalidatie

Bewegingsprogramma hartrevalidatie

In dit programma gaat u onder begeleiding van een fysiotherapeut de lichamelijke conditie verbeteren, ontspanningsoefeningen aanleren, leren zelfvertrouwen te krijgen, een actieve(re) leefstijl ontwikkelen/onderhouden en nieuwe grenzen leren kennen.

Meenemen
Neem voor uw 1e afspraak mee:

 • uw patiëntenpas
 • makkelijk zittende kleding wanneer u een fietstest heeft

Melden
Afhankelijk van uw afspraken komt u op de afgesproken dag en tijd naar de Fysiotherapie (route 5) of bij de fietstest (route 79). Graag 5 minuten vooraf melden bij de balie. Neem uw partner of een familielid mee.
 
Uw 1e afspraak
Rondom de start van uw revalidatie wordt er een fietstest afgenomen bij de afdeling cardiologie, hiervoor krijgt u een aparte afspraak mee/toe gezonden. Daarnaast worden een aantal vragenlijsten doorgenomen waarmee het bewegingsprogramma op maat kan worden afgestemd. Het programma kan bestaan uit:

 • Hartrevalidatie, route 5
  Bij de afdeling Fysiotherapie neemt u deel aan een hartrevalidatieprogramma. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten met een groep van ongeveer 6-8 personen. Tijdens de revalidatie verricht u inspanning in de vorm van fietsen op een hometrainer, fitness, sport en spel.
  DZ0001112.jpg
  De groepsbijeenkomst duurt 1 uur en vindt 2 keer per week plaats. Het totale programma duurt 4 weken. Na het revalidatie-uur is er gelegenheid om te douchen, handdoeken zijn aanwezig. In de revalidatiereeks zal 1 extra bijeenkomst gepland worden waarbij ontspanningsinstructie wordt gegeven ter introductie/kennismaking.
   
 • Nazorgspreekuur, route 79
  Veel patiënten maar ook partners vragen zich bij thuiskomst af: hoe nu verder? U kunt met vragen rondlopen als: wat kan ik, wat mag ik, wat is wel en niet gevaarlijk, hoe ernstig is het als ik pijn op de borst voel, hoe moet het met mijn werk? De nazorgverpleegkundige zal de begeleiding hierin starten en u uitnodigen voor de informatiebijeenkomst voor extra informatie. 
   
 • Fietstest, route 79
  Bij een fietstest wordt gekeken hoe uw hart en bloeddruk reageren op inspanning. Hiervoor gaat u fietsen op een hometrainer en wordt u aangesloten op een ECG-apparaat en een bloeddrukmeter. De cardioloog beoordeeld de fietstest en eventuele bijzonderheden worden bij het eerstvolgende polikliniek bezoek aan de cardioloog besproken.
   
 • Informatiebijeenkomsten cardioloog, psycholoog, diëtiste en fysiotherapeut, Auditorium
   
 • Leefstijlbijeenkomsten (optioneel), Geertruidenzaal
  Ongezonde gedragingen en leefgewoonten zoals roken, ongezond eten, te veel alcohol drinken, te weinig bewegen zijn vaak moeilijk te veranderen. De Leefstijlmodule biedt intensieve begeleiding en ondersteuning.
   
 • Ontspanningscursus (optioneel), route 5
  Na een hartprobleem of om andere redenen kunt u last hebben van spanning (stress). Voorbeelden hiervan zijn: slecht slapen, concentratieverlies, prikkelbaarheid, pijn in de spieren, gespannen gevoel, vermoeidheid, onvoldoende resultaat van de training, hartkloppingen of hoge bloeddruk. In deze cursus leert u hoe hier mee om te gaan.
   
  Na afloop van de 1e afspraak bij de fysiotherapeut,  krijgt u een overzicht van alle vervolgafspraken toegestuurd. Als er aanleiding toe is, zal de fysiotherapeut met uw cardioloog of andere disciplines binnen het hartrevalidatieteam overleggen.

Verhinderd?
Bent u onverwacht verhinderd? Bel dan zo vroeg mogelijk naar het secretariaat van de paramedische dienst. Het secretariaat is bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur op tel.: (0570) 53 50 35. Om u af te melden voor de fietstest belt u de afdeling cardiologie op tel (0570-53 50 06.

Vragen en klachten?
Het is natuurlijk goed mogelijk dat u vragen heeft over de behandeling of dat er onduidelijkheden zijn. Uw fysiotherapeut geeft graag antwoorden op al uw vragen. De afdeling hecht veel waarde aan een goede behandeling en contacten met de patiënten. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Problemen rondom uw behandeling kunt u het beste bespreken met uw behandelaar. Worden de problemen niet naar tevredenheid opgelost, lees dan de folder “klachten” van het Deventer Ziekenhuis.

Context menu