Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Behandeling met galantamine of rivastigmine

Behandeling met galantamine of rivastigmine

De geriater heeft bij u dementie vastgesteld en schrijft galantamine of rivastigmine voor. Deze medicijnen kunnen ervoor zorgen dat uw geheugen minder snel achteruitgaat. De dementie geneest niet, maar verloopt mogelijk wat trager. De geriater en verpleegkundige van de polikliniek Geriatrie begeleiden u bij de behandeling met deze medicijnen.

Wat is Galantamine en rivastigmine?
Galantamine en rivastigmine  zijn medicijnen voor mensen met een beginnende tot matig ernstige vorm van dementie. Onze hersenen hebben een sturende taak, die alleen uitgevoerd kan worden als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde ‘boodschapperstoffen’ nodig (de zogenaamde neurotransmitters). Bij een tekort aan neurotransmitters ontstaan er problemen met de functies zoals denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Galantamine en Rivastigmine verhogen de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en kunnen de ziekte vertragen en de verschijnselen verminderen.

Wat zijn de bijwerkingen?
De meest voorkomende bijwerkingen van deze medicijnen zijn misselijkheid, braken en diarree en hoofdpijn. Tevens kan het medicijn zorgen voor vertraagde hartslag met duizelingen als gevolg. Als er bijwerkingen optreden, is dat meestal:

  • Bij het starten met de medicatie.
  • Bij het ophogen van de dosis.
  • Wanneer de capsule niet bij de maaltijd wordt ingenomen.
  • Als de patiënt een extra capsule inneemt.

De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen. Als de klachten na enkele dagen niet weg zijn, neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie. Verander nooit zelf de dosis zonder overleg met de geriater. Lees voor een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen de bijsluiter. Het is verstandig om de altijd medicijnen onder toezicht van familie of thuiszorg in te nemen.

Voorgestelde behandeling
De geriater bespreekt samen met u of u gaat starten met de medicijnen. De verwachtingen, eventuele bijwerkingen en contactmomenten worden besproken. De geriater schrijft een recept en stuurt deze naar uw apotheek.

Hoe wordt Galantamine of Rivastigmine gebruikt?
Een Galantaminecapsule neemt u eenmaal per dag in, bij voorkeur ’s ochtends bij het ontbijt met water. De Galantaminecapsules slikt u in zijn geheel door, niet kauwen of pletten. U start met een lage dosering en volgens wordt die dosering opgebouwd. De opbouwfase van galantamine ziet er als volgt uit.

​Week 1 t/m 4  ​1 capsule     8 mg / 1 x daags
​Week 5 t/m 8 ​2 capsules 16 mg / 1x daags
​Vanaf week 9 3 capsules 24 mg / 1x daags
 
Als u gaat starten met rivastigminepleister of -capsules, dan krijgt u een aparte uitleg over het opbouwschema en het gebruik.

Telefonische begeleiding
De verpleegkundige zal telefonische afspraken inplannen om te horen hoe het met u gaat en of u last hebt van eventuele bijwerkingen. Zijn er geen bijwerkingen dan wordt de dosering galantamine na 4 weken opgehoogd. De geriater stuurt hiervoor een nieuw een recept naar uw apotheek. Hebt u wel last van bijwerkingen, dan overlegt de verpleegkundige met de geriater. Mogelijk kan worden afgeweken van het opbouwschema of wordt de medicatie gestopt. De verpleegkundige stemt af hoe vaak een telefonisch overleg nodig is. Mochten er eerder klachten of vragen zijn dan kunt u altijd bellen met de polikliniek Geriatrie. Als u de gehele opbouwfase van de galantamine of rivastigmine hebt doorlopen, komt u terug op de polikliniek Geriatrie voor een controle bij de verpleegkundige. Zij bespreekt met u en uw begeleider of de medicatie effect heeft. Ook wordt een hartfilmpje gemaakt en bloed afgenomen.

Controle op de polikliniek
Elke 6 maanden bezoekt u de polikliniek Geriatrie. De ene keer heeft u een afspraak met de verpleegkundige; de andere keer met de geriater. Kom altijd samen met uw naaste of begeleider om uw vragen en problemen te bespreken. Zo nodig kan de verpleegkundige u naar andere zorgverleners doorverwijzen. De geriater kijkt of er wat aan de medicijnen veranderd moet worden. Dat beslist zij aan de hand van uw verhaal, uw begeleider én de bevindingen van de verpleegkundige.

Resultaat
Het effect is wisselend, de medicatie werkt niet bij iedereen. Over het algemeen verbetert de aandacht, de concentratie en het spraakvermogen, maar niet het geheugen. Naasten of begeleiders merken vaak dat de persoon met dementie 'er meer bij is', weer 'meedoet', 'deelneemt aan het gesprek'. Bij 10-15% van de patiënten heeft dit middel een effect.

Vergoeding
De medicijnen worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Wel wordt eerst het wettelijk eigen risico aangesproken.

Behandelaars

Geriater: _________________________________________

Verpleegkundige: ___________________________________

Vragen?
Zijn er tussentijds problemen met het innemen van de medicijnen? Of hebt u veel last van bijwerkingen? Bel gerust naar de polikliniek Geriatrie. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00, tel.: (0570) 53 50 45. Bij ernstige klachten kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de huisartsenpost.

 

Context menu