Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut kan de risicofactoren van fysieke belasting, waar de werknemer tijdens zijn werkzaamheden aan wordt blootgesteld, in kaart  brengen om vervolgens veilige, gezonde, comfortabele en doelmatige arbeidssituaties te (her)ontwerpen. Ook kan hij uitspraken doen over de belastbaarheid van een medewerker en advies/begeleiding geven om de belastbaarheid te vergroten.
 
De middelen die de bedrijfsfysiotherapeut in het Deventer Ziekenhuis daarvoor tot zijn beschikking heeft, zijn:
 
1. Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE)
De methode Ergo-Kit biedt de mogelijkheid voor een objectieve waardering van de functionele capaciteiten (belastbaarheid) van een persoon. Het uitvoeren van een Ergokittest is geïndiceerd voor die werknemers die vanwege fysieke klachten en/of beperkingen verzuimen van hun werk, driegen te verzuimen van hun werk of aangepast werk moeten verrichten. De klachten en/of beperkingen zijn hierbij in een chronische, relatief statische situatie beland. De gestandaardiseerde protocollen bieden een vertrekpunt voor advies, training en begeleiding. 
 
2. Fysiek arbeidsbelastingonderzoek (FBO)
Doel van dit onderzoek is om een functie weer te geven in handelingen en vaardigheden. Door de FCE worden van deze vaardigheden testgegevens verzameld, die een weergave zijn van de belastbaarheid van een persoon. Wanneer nu de “uitslagen” van de Functionele Capaciteits Evaluatie en het Fysiek arbeidsbelastingonderzoek over elkaar heen worden gelegd, zie je welke specifieke arbeidsvaardigheden beperkt zijn en getraind moeten worden.
 
3. Werkplekonderzoek (WPO)
Preventief te gebruiken, maar ook voor reïntegratie. Door middel van een werkplekonderzoek is het mogelijk om de werkplekinrichting en het gebruik van de werkplek, gerelateerd aan de soort werkzaamheden, in kaart te brengen. Aan de hand van de gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen kan een advies gegeven worden op het gebied van werkplekinrichting, -werkwijze, -houding en/of -tijden. Dit onderzoek kan voor een individuele werknemer gebruikt worden, maar ook voor een aantal medewerkers met dezelfde functie.
 
4. Instructie en scholing
Structurele til- en transfercursus voor de verpleegkundigen van de verpleegafdelingen. Daarnaast cursussen voor de medewerkers van bijvoorbeeld de poliklinieken en het facilitair bedrijf op maat/aanvraag.

5. Actieve revalidatie
Een medewerker kan op verwijzing van de bedrijfsarts in aanmerking komen voor het traject Actieve Revalidatie. Dit betekent dat die medewerker gedurende 12 weken traint onder begeleiding van een fysiotherapeut met als doel zijn belastbaarheid te vergroten.

Context menu