Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Acute verwardheid (delier)

Acute verwardheid (delier)

De beste behandeling is de onderliggende (lichamelijke) oorzaak van de acute verwardheid op te sporen en te behandelen. Als de lichamelijke toestand verbetert, neemt de verwardheid vaak af. Dit hangt af van de ernst van de situatie, leeftijd en conditie van de patiënt. Bij ouderen wordt de geriater of verpleegkundig consulent geriatrie betrokken bij de behandeling. Aan de hand van observatie en een vragenlijst wordt de ernst van het delier en het verloop gevolgd. De verdere behandeling is gericht op voorkomen van risico’s en complicaties (bijvoorbeeld vallen, infuus verwijderen) en het creëren van een rustige omgeving (aparte kamer) en regelmaat. Als de patiënt door de verwardheid de behandeling in gevaar brengt kan tijdelijk in bed vastleggen nodig zijn (fixeren). Dit wordt bij voorkeur  in overleg gedaan met de contactpersoon. Om verschijnselen als hallucinaties, onrust of achterdocht te verminderen, krijgt de patiënt soms medicijnen.
 
Wat kunt u doen als u op bezoek komt?
  • Vertel regelmatig wie u bent, welke dag het is en hoe laat het is.
  • Vertel waar de patiënt zich bevindt en wat er aan de hand is.
  • Let erop dat de patiënt zijn bril en/of gehoorapparaat gebruikt.
  • Breng foto’s mee die de patiënt herkent of een klok of kalender voor tijdsbesef.
  • Beperk het bezoek tot 1 of 2 personen per keer. Voor de patiënt is het prettig om vertrouwde gezichten te zien.
  • Spreek rustig in korte zinnen en stel eenvoudige vragen.
  • Probeer met uw stem en houding rust en kalmte over te dragen.
  • Wanneer de patiënt dingen ziet of hoort die er niet zijn, probeer er dan niet tegenin te gaan. Probeer wel duidelijk te maken dat u het niet ziet of hoort. Als hij dat niet wil aannemen, ga dan niet in discussie, maar laat het zo.
    Als de patiënt erg onrustig of angstig is bestaat de mogelijkheid dat een familielid of bekende bij de patiënt overnacht.
Na het delier
Het kan zijn dat de patiënt een delier zich niet kan herinneren. En als hij zich dit wel herinnert kan er sprake zijn van schaamte of angst dat het nog een keer optreedt of dementie ontstaat. Enkele weken tot maanden na het delirium kunnen geheugen- en concentratieproblemen optreden. Als de patiënt vóór een delier al geheugenproblemen had kunnen deze verslechterd zijn en is het herstel niet volledig.
Iemand die eerder een delier heeft doorgemaakt  kan opnieuw verward raken. Meldt een eerder delier altijd bij een nieuwe opname.
 
Vragen?
Hebt u nog vragen, neem gerust contact op met  de verpleegkundige die zorgt voor  uw naaste of  familielid. Als u dat wenst kunt u een gesprek aanvragen met een verpleegkundig consulent Geriatrie.

Context menu