Menu

'Je moet als STZ willen excelleren'

'Op het gebied van kwaliteit en veiligheid wordt meer van je verwacht. De eisen liggen, terecht, hoger. Gewone kwaliteit is niet goed genoeg’, zegt manager Veiligheid en Kwaliteit Paulien Ogink. Patient journeys zijn een nieuw middel om de kwaliteit verder te verbeteren.

'We hebben een open meldcultuur'

Met een patient journey breng je feitelijk het zorgproces van een patiënt in kaart. Alle fases van een specifieke behandeling rafel je uiteen. Elke fase wordt beschreven. Een patiënt die aan een heup wordt geopereerd, weet dat hij of zij maandag wordt geopereerd, dinsdag uit bed mag en als hij trap kan lopen, volgt woensdag ontslag. Paulien Ogink: ‘De patiënt weet dan exact waar-ie aan toe is. Als hij geen trap kan lopen, weet-ie dat hij niet naar huis kan.’ Zo kunnen ook voor verpleegkundigen en artsen patient journeys worden ingericht. Paulien Ogink: ‘Door behandelingen in kaart te brengen, weet ook de professional precies waar-ie staat. De komende jaren gaan we hier diverse patient journeys ontwikkelen.’ Paulien Ogink geeft aan dat dit een ingewikkeld proces is. ‘Steeds meer, zeker oudere, patiënten hebben meerdere aandoeningen. Dus moet je verschillende patient journeys in elkaar gaan vlechten. Elke patiënt is maatwerk. Op termijn wordt het een fijnmazig netwerk van journeys.’ Dit soort patiëntreizen geven ook mooie kosteninzichten. Paulien: ‘Als iemand een dag langer in een ziekenhuis moet blijven, kun je ook inzichtelijk maken wat de maatschappelijke kosten zijn.’

Open meldcultuur

In het najaar van 2014 is de medische staf begonnen met maandelijkse een calamiteitenbespreking in de kernstafvergadering. Het op deze manier bespreken van calamiteiten heeft de meldingsbereidheid in het Deventer Ziekenhuis vergroot. De awareness rond incidenten, onverwachte overlijdens dan wel (mogelijke) calamiteiten, worden direct binnen de vakgroep besproken. Het voornemen is om de calamiteitenbespreking uit te breiden naar een breder publiek, zoals A(N)IOS en verpleegkundigen, waarbij de veiligheid van de betrokken zorgprofessionals voorop blijft staan. Ook proactief risicomanagement krijgt meer aandacht in ons ziekenhuis. Doel is om preventief te sturen op risico’s en de beheersing daarvan. Paulien Ogink zegt over de open meldcultuur: ‘Er worden de laatste jaren meer calamiteiten gemeld. Het klinkt misschien gek, maar dat is goed. Het geeft aan dat professionals kritischer kijken naar hun eigen handelen. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van je ziekenhuis er beter van.’

Kwaliteit op orde

Overall constateert Paulien Ogink dat de kwaliteit in het Deventer Ziekenhuis op orde is. ‘We zijn recentelijk opnieuw NIAZ-gecertificeerd. Het mooie daarvan is dat we als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland al voldoen aan de nieuwe manier van audit van het NIAZ. NIAZ Qmentum. NIAZ toetst niet meer alleen vanuit de documenten en gesprekken met professionals, maar loopt daadwerkelijk in de zorg op de afdeling mee met de arts, de verpleegkundige en de patiënt. Dat we ook op die manier voldoen aan de professionele normen, is een prachtige conclusie. Ook de inspectie zal meer en meer kijken naar de daadwerkelijke resultaten en wat minder focus op de procedures leggen. Ik zie de inspectie ook niet strenger worden maar op een andere manier, meer patiëntgericht, kijken.’ Ook het hebben van een Patient Safety Officer past in het beeld van 'kwaliteit op orde'.

Trend

Een andere trend die raakt aan kwaliteit, is dat de patiënt steeds nadrukkelijker in het zorgproces betrokken wordt. De patiënt zelf wordt meer en meer geactiveerd. Door de patiënt toegang te geven tot zijn eigen medische dossier en informatie te geven over het zorgpad, gaat-ie beter voorbereid de behandeling in. Paulien Ogink: ‘Het ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor de behandeling, maar door de patiënt meer te betrekken kun je ook een kwaliteitsslag maken. De patiënt vandaag de dag weet meer welke keuzes er zijn en verwacht goede zorg. Hij verwacht goede zorg. Door een patiënt mee te nemen in zijn behandelproces, weet je beter wat speelt en kun je als zorgverlener ook betere zorg geven. Kwaliteit en veiligheid spelen daar een grote rol in.’ Het past bij de cultuur van een topklinisch ziekenhuis. Geen zes willen zijn, maar een dikke acht. ‘Van een STZ-ziekenhuis mag je meer dan gewone zorg verwachten’, stelt Paulien Ogink. ‘Als STZ-ziekenhuis moet je willen excelleren.’