Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

AFDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Afdelingen > Verloskunde > Ons Team > De lactatiekundige

De lactatiekundige

Het Deventer Ziekenhuis vindt dat moedermelk de beste voeding is voor een pasgeborenen en wil borstvoeding actief bevorderen en ondersteunen. Daarom heeft het ziekenhuis een lactatiekundige in huis.

Voor wie
De meeste ouders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er omstandigheden waarbij er ondanks hulp en advies van andere hulpverleners problemen ontstaan. In zo’n geval kan de lactatiekundige van het Deventer Ziekenhuis met haar specialistische kennis hulp bieden. De lactatiekundige is hiervoor speciaal opgeleid. Zij kan u begeleiden en adviseren bij probleemsituaties rondom de borstvoeding.

De zorg door de lactatiekundige van het Deventer Ziekenhuis is alleen bedoeld voor patiënten van het ziekenhuis.

De lactatiekundige
De Lactatiekundige van het Deventer Ziekenhuis is Erna Klein Hofmeijer. Zij heeft jarenlange ervaring als verpleegkundige obstetrie/gynaecologie en als lactatiekundige opgeleid aan de Hogeschool van Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. Erna werkt voor de afdelingen verloskunde, neonatologie, poli-gynaecologie en jeugdzorg, heeft daarnaast een eigen praktijk en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL).

Taken lactatiekundige
De belangrijkste taken van de lactatiekundige zijn:

 • coördineren, initiëren en realiseren van professionele lactatiekundige zorg bij borstvoeding en waarborgen van de kwaliteit van deze zorg; 
 • adviseren, begeleiden en ondersteunen bij (meer complexe) vragen en problemen op het gebied van borstvoeding, zoals problemen bij het aanleggen van de baby, het weigeren van de borst, pijnklachten, borstontstekingen, onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby, ziekte of handicap van moeder of baby, prematuren, e.d.; 
 • scholing geven aan verpleegkundigen, artsen en verloskundigen; 
 • bewerkstelligen en aanscherpen van het beleid rondom borstvoeding; 
 • voorlichting geven aan zwangeren die op de afdeling liggen; 
 • organiseren en begeleiden van maandelijkse voorlichtingsavonden voor zwangeren.

De werkzaamheden zijn gericht op (a.s.) moeders en partners, verpleegkundigen (in opleiding), kraamverzorgenden, verloskundigen en artsen/specialisten.

Bereikbaarheid
Erna werkt 20 uur per week en is gedurende deze uren meestal in het Deventer Ziekenhuis aanwezig. In beginsel bezoekt zij op maandag-, woensdag en vrijdagochtend de aanwezige kraamvrouwen; verder is zij op afroep van verpleegkundigen beschikbaar. Tel.: (0570) 535315; e-mail: kleinhoe@dz.nl.
 
Borstvoedingsbeleid
Het borstvoedingsbeleid van het Deventer Ziekenhuis is gebaseerd op de tien vuistregels van WHO/Unicef. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen ervoor zorg te dragen dat:

 • zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers;
 • alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid;
 • alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven;
 • moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven;
 • aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden;
 • pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie;
 • moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven;
 • borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd;
 • aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven;
 • zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.

Borstvoedingsorganisaties
De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en La Leche League zijn vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding. De medewerkers zijn zeer ervaringsdeskundig en goed geschoold voor informatie en ondersteuning rondom borstvoeding. Het basisprincipe van deze organisaties is het moeder tot moeder contact.

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (landelijk adres)
Postbus 119
3960 BC Wijk bij Duurstede
T.: (0343) 57 66 26 
Contactgegevens in de regio kunt u vinden op www.borstvoedingnatuurlijk.nl

La Leche League
Postbus 212
4300 AE Zierikzee
T: (0111) 41 31 89
www.lalecheleague.nl

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Postbus 1444
1300 BK Almere
www.nvlborstvoeding.nl