Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

AFDELINGEN

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden

Restmateriaal

Als uw bloed, urine, ontlasting (​of ander materiaal) is onderzocht, blijft er vaak restmateriaal over. Dit bewaart het ziekenhuis voor (vervolg)onderzoek, mocht u met nieuwe klachten naar het ziekenhuis komen. Als de houdsbaarheidsdatum is verlopen wordt het restmatriaal vernietigd, volgens de geldende wet- en regelgeving.

Als er voldoende restmateriaal over is, gebruikt het ziekenhuis een deel voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, kwaliteitscontroles en het verbeteren van onderzoekmethodes. Dit onderzoek heeft niets met u of uw ziekte te maken en is alleen belangrijk om de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek op hoog niveau te houden. Het gebruik van deze restmaterialen gebeurt altijd anoniem. Onderzoeksgegevens zullen nooit tot u herleidbaar zijn. 
 
Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw restmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts of de medewerker van het laboratorium, die het materiaal bij u afneemt of aan wie u het meegebrachte materiaal afgeeft. Deze zorgt ervoor dat het restmateriaal wordt vernietigd, nadat alle onderzoeken zijn afgewerkt en bekend zijn.