Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

AANDOENING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Aandoeningen > Nierfilterontsteking

Aandoening

In de nieren wordt het bloed gefilterd. Elke nier bevat ongeveer 1 miljoen filtertjes. Als er een ontsteking van deze filtertjes optreedt, spreken we van nierfilterontsteking of glomerulonefritis. Er zijn verschillende oorzaken voor zo'n ontsteking. Het is meestal een reactie van de nieren op een gebeurtenis elders in het lichaam. Bij een nierfilterontsteking zijn altijd beide nieren aangedaan.
 
Wat zijn de symptomen van nierfilterontsteking?
Zoals bij veel nierziekten doen de symptomen meestal niet direct aan de nieren denken. Er kan sprake zijn van dikke oogleden en dikke voeten en toename van het lichaamsgewicht. (zie nefrotisch syndroom). Er kan sprake zijn van schuimende of roodgekleurde urine. Soms is er alleen sprake van een algemeen onwelbevinden, vermoeidheid, slechte eetlust of andere vage klachten. Het kan ook voorkomen dat de patiënt in het geheel geen klachten heeft. Er kan sprake zijn van een hoge bloeddruk of van een verminderde nierfunctie. Dit wordt pas gevonden als de bloeddruk wordt gemeten of als bloed wordt onderzocht.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Door urine-onderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van een nierziekte. Bij een nierfilterontsteking wordt altijd bloed en/of eiwit in de urine gevonden. Dit is niet altijd met het blote oog zichtbaar, maar kan met een stikje in de urine snel worden aangetoond. Aanvullend bloedonderzoek is dan nodig om vast te stellen of er ook sprake is van een verminderde nierwerking en om de oorzaak te achterhalen. Voor een preciese diagnose is meestal een nierbiopsie nodig.

Nierbiopsie
Bij een nierbiopsie wordt met een dunne naald wat nierweefsel verkregen. Dit nierweefsel wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht. De oorzaak van de nierziekte kan zo worden vastgesteld. De prik wordt gegeven na plaatselijke verdoving. Om de juiste plaats te bepalen, wordt gebruik gemaakt van echografie.
 
Welke soorten nierfilterontsteking zijn er?
De nierfilterontsteking kan het gevolg zijn van een andere ziekte, zoals SLE, diabetes mellitus, hoge bloeddruk, amyloidoidose, Henoch-Schonlein of er kan sprake zijn van een ziekte die alleen of voornamelijk de nier aandoet. Voorbeelden zijn:

  • IgA nefropathie
  • Dunne basaalmembraan glomerulonefritis
  • Syndroom van Alport (in families, met ook slechthorendheid)
  • Postinfectieuze glomerulonefritis
  • Membranoproliferatieve glomerulonefritis
  • Minimal Change Disease
  • Focale segmentale Glomerulosclerose
  • Membraneuze Glomerulopathie
  • Ziekte van Wegener of microscopische polyangiitis

Hoe is de behandeling van nierfilterontsteking?
De behandeling is afhankelijk van de diagnose. In ieder geval zal altijd een te hoge bloeddruk worden behandeld.

Wat zijn de vooruitzichten?
Dit is afhankelijk van de diagnose en van de reactie op medicijnen.

Meer informatie

Patiëntenvereniging

Context menu