Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

AANDOENING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Aandoeningen > Multiresistente bacteriën

Multiresistente bacteriën

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Maar sommige bacteriën kunnen infecties veroorzaken. Bacteriën kunnen ongevoelig (multiresistent) worden voor sommige antibiotica. Dit betekent dat de gangbare antibiotica niet helpen bij een infectie met deze bacteriën.

Hoe raakt u besmet?
U kunt op verschillende manieren ‘drager’ worden van een multiresistente bacterie. Bijvoorbeeld door veel en vaak diverse soorten antibiotica te gebruiken. in het verleden, door het eten van vlees of door opname in een buitenlands ziekenhuis waar vaker multiresistente bacteriën voorkomen. Als er geen sprake is van een infectie is het niet nodig om de bacterie te bestrijden. Het is mogelijk dat u de bacterie vanzelf weer kwijtraakt. Wel is de kans op verspreiding van een multiresistente bacterie groter in een ziekenhuis, door intensief contact tussen verpleging, artsen en patiënt.

Wat zijn de gevolgen voor u?
Multiresistente bacteriën geven meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen. Wanneer iemand een infectie heeft, zijn er minder mogelijkheden om de infectie met antibiotica te bestrijden. Soms is het zelfs nodig om voor behandeling te worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat alleen antibiotica via een infuus nog werkzaam is.

Welke voorzorgsmaatregelen worden er in het Deventer Ziekenhuis genomen?
In een ziekenhuis is de besmettingskans met deze bacterie groter omdat ernstig zieke patiënten  risico lopen op een besmetting. Daarom neemt het ziekenhuis maatregelen om verspreiding van de bacterie te voorkomen. De belangrijkste maatregel is het voorkomen van besmetting van de ene naar de andere patiënt, Hiervoor wordt een goede handhygiëne toegepast.
 
Op de verpleegafdeling

  • Als u drager bent van een multiresistente bacterie wordt dit geregistreerd in uw digitale medische dossier. Hierdoor krijgen zorgverleners bij het openen van uw dossier een melding. Hierin staat dat u drager bent van een multiresistente bacterie en dat zijvoorzorgsmaatregelen moeten treffen.
  • U verblijft op een 1-persoonskamer. Medewerkers die bij u op de kamer komen dragen handschoenen en een schort. Als ze bij u weggaan, trekken ze de handschoenen en het schort uit. Daarna desinfecteren ze hun handen met handalcohol. Dit wordt contactisolatie genoemd.
  • Maak alleen gebruik van het toilet en de douche die door de verpleegkundige aan u is toegewezen. Was altijd uw handen na het toiletgebruik.

Mag ik bezoek ontvangen?
U kunt u gewoon bezoek ontvangen op de verpleegafdeling. Ook zwangere vrouwen kunnen u zonder risico bezoeken. Verzoek aan hen is:

  • Eerst eventuele andere bezoeken af te leggen en pas daarna bij u op bezoek te komen;
  • Wrijf de handen in met handalcohol vóórdat zij uw kamer verlaten.

Op de polikliniek
Bij een polikliniekbezoek zijn er geen voorzorgsmaatregelen nodig. U kunt gewoon plaatsnemen in de wachtkamer. Alleen bij het verrichten van lichamelijk onderzoek zal de verpleegkundige of arts die u behandelt, handschoenen en indien nodig een schort dragen. Deze voorzorgsmaatregelen blijven van kracht totdat zeker is dat u geen drager meer bent van de multiresistente bacterie.

Wanneer zijn er geen voorzorgsmaatregelen meer nodig?
Een multiresistente bacterie kan soms langdurig aanwezig blijven, dit noemt men dragerschap. Vooral bij een verminderde weerstand bij een chronische aandoening. Om vast te stellen of u de multiresistente bacterie nog heeft kunnen er kweken bij u worden afgenomen. Het duurt een aantal dagen voordat de uitslagbekend is. Een uitslag is alleen betrouwbaar als u op het moment van kweken geen antibiotica gebruikt, katheters of wonden heeft. Als er op 2 verschillende dagen een kweek is afgenomen en de resistente bacterie is niet meer aangetroffen dan zijn er geen voorzorgsmaatregelen meer nodig.

Thuis
In de thuissituatie is de multiresistente bacterie geen probleem. Als u drager bent van deze bacterie zijn gewone hygiënische voorzorgsmaatregelen voldoende om verspreiding  thuis te voorkomen. De belangrijkste boodschap is: was altijd goed uw handen na toiletbezoek en voor het (bereiden van) eten. Voor uw gezin en anderen heeft uw dragerschap met een multiresistente bacterie geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse bezigheden voortzetten. Woont u in een verzorgings- of verpleeghuis  of ontvangt u zorg aan huis  van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, trombosedienst of een medewerker van de thuiszorg? Meldt dit tijdig bij de desbetreffende zorginstantie. Vertel dat u besmet bent met een multiresistente bacterie. Zo nodig worden er dan voorzorgsmaatregelen genomen.

Opname/behandeling in een ander ziekenhuis
Voorkom verspreiding in een ander ziekenhuis. Meldt bij een opname of polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis dat u drager bent van een multiresistente bacterie.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis
Als u na opname in het Deventer Ziekenhuis naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, wordt aan de instelling gemeld dat u drager bent van een multiresistente bacterie. Het is mogelijk dat het verzorgings- of verpleeghuis andere voorzorgsmaatregelen neemt dan het Deventer Ziekenhuis.

Vragen?
Neem gerust contact op met uw behandeld arts of verpleegkundige.

Context menu