Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

AANDOENING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Aandoeningen > Dementie

Dementie

Dementie is een combinatie van symptomen waarbij het  verwerken  van informatie in de hersenen is verstoord. Geleidelijke of  stapsgewijs gaat het geestelijk functioneren achteruit. De zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan geleidelijk kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Bij sommigen  verloopt  deze achteruitgang heel snel, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden. De geheugenproblemen bestaan vooral uit het vergeten van dingen die kortgeleden gebeurd of gezegd zijn. Niet alleen de details worden vergeten, maar ook de grote lijnen of zelfs een hele gebeurtenis.

Verschillende vormen van dementie
Er zijn verschillende vormen  van dementie. De meest voorkomende zijn:

De ziekte van Alzheimer
Hierbij werken bepaalde delen van de hersenen geleidelijk minder goed. Er is een sluipend begin met stoornissen in het geheugen. Door de ziekte  verliest iemand steeds meer vaardigheden en raakt  afhankelijk van anderen. Onderzoekers denken dat eiwitophopingen in de zenuwcellen van de hersenen de oorzaak zijn.  Het is de meest voorkomende vorm van dementie.

Vasculaire dementie
Dit is een verzamelnaam voor dementie als gevolg van een stoornis in de bloedvoorziening in de hersenen. Het hersenweefsel raakt beschadigd en sterft af. De achteruitgang gaat stapsgewijs. De verschijnselen zijn afhankelijk van welk deel van de hersenen beschadigd raakt. Iemand  weet nog geruime tijd wat er aan de hand is. Dit kan tot somberheid en depressie leiden. Vasculaire dementie is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Iemand kan ook beide vormen hebben,  de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie.

Lewy Body dementie
Bij deze ziekte zijn er overeenkomsten met de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend zijn de schommelingen in achteruitgang. Bij 70% van de mensen met Lewy Body dementie komen  vroeg in het ziekteproces visuele  hallucinaties voor: iemand ziet dingen die anderen niet waarnemen. Daarnaast zijn er verschijnselen als trillen,  beven, stijfheid, langzame beweging, een gebogen postuur en een afwijkende manier van lopen. De symptomen kunnen lijken op die van de ziekte van Parkinson

Dementie bij de ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson zijn er  stoornissen in het bewegen. Bij 35 tot 55%  ontwikkelt zich een dementie. In de meeste gevallen uit  zich dit in een vertraging van het denken, spreken en geheugenproblemen. Het herkennen van informatie blijft nog lang goed.

Frontotemporale dementie
Dit is een vorm van dementie op jongere leeftijd. Veranderingen in het gedrag vallen meestal als eerste op. Ook taal en spraak kunnen aangetast zijn.