Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

AANDOENING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Aandoeningen > MRSA

MRSA

MRSA is de afkorting van  Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een staphylococcus Aureus (kortweg stafylokok). Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok, hij is namelijk ongevoelig (resistent) voor behandeling met bepaalde antibiotica.
 
Hoe raakt u besmet?
MRSA komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica worden gebruikt, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In buitenlandse ziekenhuizen komt MRSA meer voor dan in de Nederlandse ziekenhuizen. De laatste jaren zijn veel MRSA bacteriën gevonden bij varkens, vleeskalveren en vleeskuiken. Bij contact met deze dieren, of woonachtig te zijn op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden, kan MRSA worden overgedragen. Besmetting kan ook van mens op mens plaatsvinden. Omdat er verschillende bronnen zijn, is besmetting met MRSA niet altijd te voorkomen. De kans op verspreiding van MRSA groter in een ziekenhuis, door de intensieve contacten tussen verpleging, artsen en patiënt.

Wat zijn de gevolgen voor u?
MRSA geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen. Mensen die een verminderde weerstand hebben of een operatie ondergaan en
drager zijn van deze bacterie, kunnen wel een infectie krijgen. Door de verminderde gevoeligheid van de bacterie voor antibiotica is de infectie lastig te bestrijden. In sommige gevallen is het zelfs nodig om voor behandeling te worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat alleen antibiotica toegediend via een infuus nog werkzaam is.

Welke voorzorgsmaatregelen worden in het Deventer Ziekenhuis genomen?
In het ziekenhuis is  besmettingsgevaar met deze bacterie groter omdat ernstig zieke patiënten een verhoogd risico lopen. Daarom neemt het ziekenhuis maatregelen om de verspreiding van de bacterie te voorkomen. De belangrijkste maatregel is het toepassen van een goede hygiëne .

Op de verpleegafdeling

  •  Als u drager bent van MRSA wordt dit geregistreerd in het ziekenhuissysteem. Zorgverleners krijgen bij het openen van uw dossier een melding waarin staat dat u drager bent van MRSA .
  • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis. De deuren van de kamer blijven  gesloten. De zorgverleners die u behandelen dragen handschoenen, een muts, mondneusmasker en een schort. Als ze bij u weggaan, doen ze deze beschermende kleding weer uit. Daarna desinfecteren ze hun handen met handalcohol. Dit wordt strikte isolatie genoemd.
  • Maak alleen gebruik van het toilet en de douche die door de verpleegkundige aan u is toegewezen. Was altijd uw handen na het toiletgebruik.

Mag ik bezoek ontvangen?
Als u bent opgenomen in het ziekenhuis kunt u gewoon bezoek ontvangen op de verpleegafdeling. Ook zwangere vrouwen kunnen u zonder risico bezoeken. Verzoek aan hen is:

  • Eerst eventuele andere bezoeken af te leggen en pas daarna bij u op bezoek te komen.
  • Wrijf bij het verlaten van de kamer uw handen in met handalcohol.

Op de polikliniek
U kunt zonder problemen de polikliniek bezoeken. Bij een polikliniekbezoek zijn er geen voorzorgsmaatregelen nodig. U kunt gewoon plaatsnemen in de wachtkamer.

Thuis
In de thuissituatie is MRSA geen probleem. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. Werkt u of uw huisgenoot in een ziekenhuis, verpleeghuis of heeft één van u een ander verzorgend beroep? Overleg dan met uw werkgever over eventuele maatregelen. Het is belangrijk dat u bij alle contacten meldt dat u MRSA drager bent.

Zorg aan huis
Ontvangt van een zorg van een instantie thuis? (bijv. fysiotherapie, wijkverpleegkundige, trombosedienst of thuiszorg) Meldt dan dat u besmet bent met MRSA. Er worden dan zo nodig voorzorgsmaatregelen genomen.

Opname/behandeling in een ander ziekenhuis
Voorkom verspreiding in een ander ziekenhuis. Meldt bij een opname of polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis dat u drager bent van MRSA.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis
Als u na opname in Deventer Ziekenhuis naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, wordt aan  deze instelling gemeld dat u drager bent van MRSA. Het is mogelijk dat het verzorgings- of verpleeghuis andere voorzorgsmaatregelen neemt dan het Deventer Ziekenhuis.

Behandeling tegen de MRSA bacterie?
Afhankelijk van uw situatie kan uw (huis)arts, een ‘dragerschapbehandeling’ overwegen. De behandeling houdt o.a. in dat u 5 dagen zich met een desinfecterende zeep wast, volgens een schema kleding n beddengoed verschoont  en uw neusgaten behandeld met een speciale antibioticazalf soms  in combinatie met antibiotica tabletten. Daarna  worden meerdere kweken afgenomen om te kijken of de behandeling effect heeft gehad. 
 
Vragen?
Neem gerust contact op met uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Context menu