Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

PATIËNT

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Uw rechten en plichten
Informatie over uw rechten en plichten als patient in het Deventer Ziekenhuis Uw rechten en plichten Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Om goede zorg te verlenen, hebt u als patiënt rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Hier staan de belangrijkste voor u op een rij:

Rechten

 • U hebt recht op duidelijke informatie van uw zorgverlener over het voorgestelde onderzoek en/of de behandeling. Deze drie goede vragen helpen om die goede informatie te krijgen.

VISITEKAARTJE-3goedevragen-400px.jpg

 • U mag alleen worden onderzocht en/of behandeld met uw toestemming (informed consent). Dit is niet nodig in acute situaties en bij niet-ingrijpende handelingen.
   
 • We vinden het belangrijk dat u weet door wie u wordt geholpen in ons ziekenhuis.
   
 • U hebt recht op privacy, zowel tijdens de behandeling als de gesprekken met de zorgverlener.
   
 • U hebt recht op inzage in uw dossier.
   
 • Twijfelt u aan de diagnose of het voorgestelde behandelplan? Dan mag u een second opinion aanvragen bij een andere zorgverlener. Of een second opinion wordt vergoed, hangt af van uw zorgverzekering. Check voor vergoeding uw polisvoorwaarden of informeer hier vooraf naar.
   
 • U beslist of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.
   
 • U kunt een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger in situaties waarin u zelf geen beslissingen kunt nemen.
   
 • U heeft het recht om het ziekenhuis te verlaten wanneer u dat wilt. Wanneer u tegen het medisch advies van de arts in het ziekenhuis verlaat, is dit uw eigen verantwoordelijkheid en kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor complicaties.
    
 • Bent u ontevreden over uw verzorging of behandeling dan kun u dat bespreken met de betrokken zorgverleners, of een klacht indienen.

Plichten

 • Bij een bezoek aan het ziekenhuis moet u zich altijd kunnen legitimeren.
    
 • Informeer uw arts duidelijk en volledig, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u de juiste behandeling kan geven.
    
 • U houdt zich aan de adviezen van uw specialist en/of zorgverlener.
    
 • Betaal voor uw zorg. Meestal bent u hiervoor verzekerd.
     
 • Wij maken uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Houdt u zich daarom aan onze huisregels.

Meer informatie?
Meer informatie over rechten en plichten vindt u op www.dz.nl/patient.
Of kijk op www.patientenfederatie.nl voor meer informatie voor kinderen op www.kindenziekenhuis.nl.