Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

NIEUWS

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Organisatie > Nieuws > Jaarverslag 2017
Hier leest u al het nieuws van het Deventer Ziekenhuis Nieuws Nieuws

Jaarverslag 2017

Vrijdag 01 juni 2018

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief
Sommige gegevens kunnen daarom verouderd zijn

​1.463 geboortes, 18.755 operaties en 21.523 bezoeken aan onze Spoed Eisende Hulp. Zomaar een greep uit ons jaarverslag van 2017. Hierin een overzicht van onze prestaties, nieuwe ontwikkelingen en investeringen in nog betere zorg en kwaliteit. Ook dit jaar is er een publieksvriendelijke variant in de vorm van een online magazine.

Het Deventer Ziekenhuis richt zich met een nieuwe missie en strategie op de toekomst. Inzet is onze zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het leven zoals onze patiënten dat willen en kunnen leven. In 2017 introduceerden we daarom in het verlengde hiervan onze nieuwe slogan Jouw Leven. Jouw Deventer Ziekenhuis. Deze belofte willen we waarmaken met het geven van de excellente, persoonsgerichte zorg, waarin aandacht voor de patiënt centraal staat. In het jaarverslag is te lezen wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om dit te realiseren. Met onder meer een verlenging van ons lidmaatschap van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen en met de titel Beste Werkgever als kroon op ons werk. Patiënten houden veel waardering voor de zorg van het Deventer Ziekenhuis. Het beoordelingscijfer op Zorgkaart Nederland is wederom met twee tiende gestegen, tot een 8,9.

jaarverslag 2017 cover.PNG

Financieel resultaat
Het ziekenhuis kent een financieel stabiel verslagjaar. De bedrijfsopbrengsten komen uit op 220,9 miljoen euro, een toename van 4,4 miljoen euro ten opzichte van 2016. Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering in 2017 bedraagt 3 miljoen euro. (4,7 miljoen in 2016). Het Deventer Ziekenhuis blijft investeren in innovatie en in nog betere zorg en kwaliteit. Dat doen we onder meer met de aanschaf van de Da Vinci-operatierobot. Vanuit onze nieuwe missie investeren we tevens meer en meer in samenwerking, binnen en buiten ons ziekenhuis. Zo hebben MST, ZGT en het Deventer Ziekenhuis afgelopen jaar een intentieverklaring getekend om samen te werken in regionale oncologische zorg. Verder wordt voortgebouwd aan ‘Salland United’. Dat is de werktitel voor een regionaal samenwerkingsverband op zorg en gezondheid van onder meer de huisartsen, het Deventer Ziekenhuis, verzekeraar ENO, gemeente Deventer, Dimence en diverse andere zorgpartijen.

Kwaliteit
Natuurlijk blijft Kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda staan. Het Deventer Ziekenhuis staat voor transparantie over patiëntveiligheid en licht in het jaarverslag de registratie en het onderzoek naar ‘incidenten’ en ‘calamiteiten’ toe. Fouten maken is menselijk en niets menselijks is ons zorgverleners vreemd. Belangrijk is dat we ervan leren en voorkomen data eenzelfde fout nogmaals optreedt.

Samenwerken
Bestuursvoorzitter Gita Gallé is tevreden dat het Deventer Ziekenhuis in een tijd van snelle zorgveranderingen, stabiele prestaties blijft leveren. Ze ziet ook noodzaak om nieuwe wegen te bewandelen. ‘We komen voor vraagstukken te staan die we alleen kunnen oplossen door meer samen te werken met partijen buiten het ziekenhuis. In 2017 hebben we hiervoor een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is met ZGT en MST een samenwerkingsverband rondom oncologische zorg opgericht. Het Deventer Ziekenhuis participeert tevens in de regionale zorgsamenwerking “Salland United” Inzet is met het regionale zorgveld samen te werken in zorg en gezondheid. Daar leent deze regio zich goed voor, onder meer door de heldere afbakening met een lokaal ziekenhuis, een sterk VenV-veld, een goed georganiseerde huisartsencoöperatie, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, de lokale overheid en lokale verzekeraar. Verder is in januari het Regionaal Transferpunt opgericht. Deze krijgt een waardevolle, regisserende rol om de complexe zoektocht voor patienten die niet meer thuis kunnen verblijven maar zorg elders nodig hebben. De ambitie is om hiermee een ketenbrede kwaliteitsverbetering te realiseren.’

Lees hier het publieksjaarverslag over 2017. Het uitgebreide jaarverslag en de jaarrekening 2017 treft u hier aan.

Terug...