Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

AGENDA

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Organisatie > Agenda > Patiënt Journey centraal op Netwerkbijeenkomst Hersenletsel Salland

Patiënt Journey centraal op Netwerkbijeenkomst Hersenletsel Salland

​Tijdens een netwerkbijeenkomst van Hersenletsel Salland op 15 mei (16.45 – 20.00 uur) staat de patiënt journey van CVA-patiënten centraal. De bijeenkomst is in het Auditorium van het Deventer Ziekenhuis.

De patient journey geeft een beeld van het (revalidatie)pad dat de patiënt heeft doorlopen en de ervaringen die hieraan verbonden zijn. Om dit beeld te krijgen zijn CVA-patiënten geïnterviewd die door meerdere organisaties van het netwerk Hersenletsel Salland zijn behandeld. Daarnaast is met een aantal mantelzorgers gesproken, om ook de ervaringen vanuit hun perspectief hierin mee te nemen. 

Verbetering zorg 
De analyse ervan wordt vóór de werkconferentie opgestuurd aan alle deelnemers, om hen de gelegenheid te geven dit te bestuderen ter voorbereiding op de bijeenkomst. Doelstelling is te komen tot verbetering van de ervaring door het hele netwerk, daarmee de kwaliteit van zorg en behandeling op het juiste moment op de juiste plek naar een steeds hoger niveau te tillen.
 
Na de werkconferentie zullen werkgroepen de geprioriteerde voorstellen uitwerken en de benodigde acties uitzetten. Deze uitgewerkte voorstellen worden verwerkt in het jaarplan netwerk Hersenletsel Salland 2019.

Aanmelden kan via deze link:
http://www.formdesk.com/DeventerZiekenhuis/Aanmelden_Netwerkbijeenkomst_Hersenletsel_Salland_2018