Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Video Interactie Begeleiding (VIB) in het ziekenhuis

Video Interactie Begeleiding (VIB) in het ziekenhuis

Als een kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Door ziekte en gebeurtenissen daaromheen kan het contact tussen u en uw kind verstoord zijn geraakt. Video Interactie Begeleiding (VIB) kan dan helpen.
 
Wat is Video Interactie Begeleiding?
Video Interactie Begeleiding is een kortdurende hulpverleningsmethode waarbij een korte video-opname van u en uw kind wordt gemaakt. Deze opname wordt op een later moment samen met u teruggekeken. Er wordt dan gelet op:

  • welke contactinitiatieven uw kind neemt;
  • hoe u daar als ouder/verzorger op reageert;
  • wat de positieve contactmomenten zijn.

U ziet voor welke handeling, stem en houding uw kind gevoelig is, waarvan uw kind rustig wordt en zich ontspant. U krijgt hierdoor een beter zicht op wat u kunt doen om uw kind te helpen.
 
Voor wie is Video Interactie Begeleiding bedoeld?
Video interactie begeleiding kan u helpen als:

  • uw kind veel huilt;
  • uw kind moeite heeft met eten of slapen;
  • uw kind problemen met ontlasting heeft;
  • uw kind ernstig of langdurig ziek is, of blijvend letsel (handicap) heeft opgelopen;
  • u vragen/onzekerheden heeft over de ontwikkeling en/of omgang met uw kind.

Er zijn nog meer situaties waarin Video Interactie Begeleiding kan helpen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
 
Hoe vaak worden er video-opnames gemaakt?
Video Interactie Begeleiding in het ziekenhuis is in principe van korte duur. Meestal wordt er een beperkt aantal video-opnames gemaakt. Als het wenselijk is vaker opnames te maken, dan kan dat ook buiten het ziekenhuis. Mocht blijken dat er langdurige begeleiding nodig is, dan wordt u uiteindelijk doorverwezen naar Video Home Training (VHT).
 
Privacy en kosten

De video-opnames worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden vertoond. U kunt de opnames mee naar huis krijgen. U moet dan zelf voor een lege videoband of DVD zorgen. In het ziekenhuis blijft zonder uw toestemming geen enkele video-opname bewaard.
 
Video Interactie Begeleiding is gratis. Wel vragen wij u een vragenformulier in te vullen over hoe u de begeleiding ervaart.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de begeleider via de afdeling waar uw kind verblijft of waar u poliklinisch contact mee heeft. Voor andere vragen en/of onduidelijkheden over Video Interactie Begeleiding kunt u elke dinsdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur contact opnemen met instellingssupervisor:

  • Wilma Legebeke, neonatologieverpleegkundige tel: (0570) 53 53 25 of via de mail w.legebeke@dz.nl 

Context menu