Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Urinestoma aanleggen

Urinestoma aanleggen

Waarom urinestoma aanleggen?
De uroloog heeft samen met u besloten dat er een urinestoma moet worden aangelegd. Meestal is een diepdoorgroeiende blaastumor de oorzaak. Soms is de oorzaak niet kwaadaardig zoals bijvoorbeeld een schrompelblaas (sterk verkleinde blaas). Dan kan  worden beslotende blaas te laten zitten en alleen een uitgang in de buik te maken. Deze folder geeft u meer informatie over de ingreep.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Gesprek met stomaverpleegkundige
Het is belangrijk dat u voor de operatie alvast informatie krijgt over de stoma. Daarom hebt u een gesprek met de stomaverpleegkundige. U krijgt hiervoor een afspraak mee van de polikliniek Urologie. Hebt u nog geen afspraak? Bel dan zelf even de stomaverpleegkundige op telefoonnummer (0570) 53 63 85. Bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 8.00 en 16.30 uur en op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie in overleg met uw behandelende arts enige dagen voor de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

  • Gebruikt u thuis medicijnen, neem ze dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
  • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
  • Neem nachtkleding (liefst pyjama's of korte shirts) en toiletartikelen mee. 
  • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
U komt op afgesproken dag en tijdstip naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen. Dit zal minimaal 1 dag voor de operatie zijn.
 

Voor de operatie
In een opnamegesprek vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt. U krijgt van de verpleegkundige een kuur om de darmen volledig schoon te maken. Hier hoort ook een dieet bij, de verpleegkundige licht u hierover in. Houd er rekening mee dat u zich door deze kuur slap en duizelig kunt voelen. De uroloog bepaalt bij u de plaats van de stoma door het aftekenen op de buik. U kunt het stoma-materiaal uitproberen. Na de operatie verblijft u enige tijd op de Intensive Care. De verpleegkundige van de afdeling zal u de IC-afdeling alvast laten zien, zodat u en eventueel bezoek weet waar u tijdelijk verblijft. De Intensivist en de uroloog bepalen wanneer u weer terug kan naar de gewone verpleegafdeling. Dit is meestal 1 of 2 dagen na de operatie. De stomaverpleegkundige die u op de poli al hebt ontmoet, komt vaak ook nog even bij u langs.
 

Operatie
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Bij deze operatie wordt een urinestoma (kunstmatige uitgang) geplaatst in de buikwand. Hiervoor wordt een stukje dunne darm gebruikt, die als blaas gaat functioneren. Vanuit de beide nieren worden de urineleiders hierop aangesloten. Omdat er geen sluitspier kan worden aangelegd, wordt er een opvangzakje geplaatst op de buik om de urine op te vangen. U krijgt een maagsonde om de darmen rust te geven. Uit het wondgebied komen drains (slangetjes) voor de afvoer van wondvocht en splints (hele dunne katheters) die elk in een urineleider liggen. U krijgt een infuus voor extra vocht en eventueel medicatie tegen pijn of ontsteking.

Duur
De operatie duurt ongeveer 5 tot 8 uur.

Na de operatie
Na de operatie gaat u naar de IC-afdeling en wordt uw contactpersoon geïnformeerd.  Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening. Soms krijgt u extra voeding via de sonde. Sondevoeding is dunne, vloeibare voeding die via een flexibel slangetje (de sonde) in de maag of de darm komt.

Ongeveer na 1 à 2 dagen gaat u terug naar de verpleegafdeling. Zodra de darmen weer op gang komen, mag de maagsonde eruit. U begint met een slokje water per uur. Dit mag u uitbreiden in overleg met de uroloog. De drains worden verwijderd in overleg met de uroloog.

Rond 12 dagen na de operatie verwijdert de uroloog zelf de splints uit beide urineleiders. Ook de fysiotherapie komt bij u om u te helpen met de ademhaling en beweging. Ongeveer 1 week na de operatie is de PA-uitslag (weefselonderzoek) bekend. Er wordt dan een gesprek gepland met u, en eventueel iemand uit uw naaste omgeving die u er graag bij wilt hebben. Hierbij zijn de uroloog en de verpleegkundige aanwezig.

Stomaverzorging
De verpleegkundige op de afdeling begeleidt u bij het verzorgen van de stoma. Hij of zij helpt u met het stoma-materiaal en geeft uitleg. Ook de stomaverpleegkundige komt regelmatig kijken en geeft advies. U wordt aangemeld bij Combi Care, een bedrijf dat onafhankelijk leverancier is in stoma-materiaal en 24 uur per dag voor u klaar staat met advies en begeleiding. Het is handig als iemand in uw naaste omgeving ook leert uw stoma te verzorgen. Als u ziek bent, hebt u iemand om op terug te vallen. De verpleegkundige van de afdeling regelt thuiszorg voor u, zodat u begeleiding krijgt bij de stomazorg.

Naar huis: waar op letten?
Houd er rekening mee dat de opname ruim 14 dagen duurt. Neem de tijd om te herstellen en om te wennen aan de verzorging van de stoma.
 

Mogelijke complicaties/ risico’s
Dit is een grote ingreep die met de nodige risico’s gepaard gaat. Soms ontstaat er een nabloeding of een verstopte katheter. Doordat u eerst een paar dagen op de IC-afdeling verblijft, kunnen we intensief letten op dit soort complicaties.
 
Leefregels 

  • Het is belangrijk dat u een ruime hoeveelheid vocht drinkt zodat u veel heldere urine produceert. Geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking. Rode wijn met veel sulfiet kan ervoor zorgen dat de huidplak van het stomamateriaal los laat.
  • Na 6 weken kunt u weer zwaar tillen, sporten, fietsen en gemeenschap hebben.

Controle
De controle is na 6 weken op de polikliniek Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.
 
Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Klachten bij het plassen.
  • Veel pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling of tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek. Hebt u vragen ten aanzien van het stomamateriaal dan kunt u contact opnemen met de stomaconsulent, tel.: (0570) 53 63 86.

Context menu