Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Ureterstenen verwijderen

Ureterstenen verwijderen

Wanneer ureterstenen verwijderen?
De uroloog heeft een steen in de urineleider (uretersteen) bij u vastgesteld.  Een uretersteen geeft vaak pijn of bloed bij de urine. Met een endoscoop (via de plasbuis) wordt de steen van binnenuit verwijderd. Deze folder geeft u meer informatie over de ingreep.


Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

 

Melden

U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen.

Meenemen

  • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
  • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
  • Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.

Voor de operatie
De verpleegkundige vertelt u hoe de opname verder verloopt. U krijgt een operatiejasje

Operatie
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. De uroloog probeert tijdens de operatie, met een endoscoop via de plasbuis, de steen met een lus te pakken. Na de operatie laat de uroloog een katheter achter in de blaas en soms een dubbel-J. Dat is een inwendige drain die van de nier naar de blaas loopt. Dit, om de urineleider na de ingreep tot rust te laten komen. Verder krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling gaat, verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening.
Omdat de ingreep inwendig plaatsvindt, hebt u kans dat het nog gevoelig is door de scoop. Bij pijn of bij het gevoel van aandrang kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Hier krijgt u dan, indien mogelijk, de juiste pijnstiller voor. De uroloog bepaalt wanneer de katheter eruit mag. Dit wordt gedaan door de verpleegkundige. U krijgt een plastablet, als dat is afgesproken, zodat de urineproductie beter op gang komt. Dit betekent dat u veel moet drinken, om de blaas te spoelen.

Wanneer naar huis?
U moet er rekening mee houden dat de opname 2 â 3 dagen duurt.

Risico’s/ complicaties
Omdat er via de plasbuis is gewerkt, hebt u kans op een blaasontsteking. Dit kan zich uiten door symptomen als pijn en branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij één of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Leefregels

  • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking) van minstens 2 liter per dag.
  • Het werk, sporten, fietsen en seksuele gemeenschap kunnen worden hervat na 1 dag.

Controle
De controle is met 6 weken. Hiervoor krijgt u een afspraak mee als u naar huis gaat.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Klachten bij het plassen.
  • Veel pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniekbezoek.  

Context menu