Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Neusbijholte sluiten

Neusbijholte sluiten

Het bot boven de wortels van tanden en kiezen in de bovenkaak kan erg dun zijn. Daardoor kan er bij het trekken van een tand of kies een gaatje ontstaan tussen de neusbijholte en de mondholte. Door het gaatje ontsnapt lucht, maar ook vloeistof vanuit de mond naar de neus. Wanneer dit gaatje langere tijd blijft bestaan, kan het slijmvlies van de neusbijholte gaan ontsteken. Om dit te voorkomen, is voorgesteld dit gaatje door de kaakchirurg te laten sluiten.
 
De afspraak
Wanneer u zich meldt voor uw afspraak op de polikliniek, wordt uw verwijsbrief in ontvangst genomen. Vaak wordt er een foto genomen van het gebied waar de tand of kies is verwijderd. Dit is om te controleren of alle restanten van de kies inderdaad verwijderd zijn, en of er geen fragmenten in de neusbijholte terecht zijn gekomen. 

neusbijholte.jpg
neusbijholte2.jpg
Behandeling
Na uitleg door uw kaakchirurg geeft hij u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt. U krijgt een steriel laken over de borst en ogen dat u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij zo schoon mogelijk kunnen werken.
 
Eerst wordt het wondje en de tandkas goed schoongespoeld. Vervolgens wordt aan de buitenzijde van de kaak een lapje tandvlees losgemaakt. Dit tandvlees wordt als een tentje over de tandkas heen getrokken en op zijn plaats gehouden met hechtingen die langzaam op zullen lossen. Op de beide tekeningen is dit schematisch weergegeven. Deze behandelingen duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling
De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt dan napijn krijgen. Daarom kunt het beste al vóór de verdoving is uitgewerkt een eerste pijnstiller innemen. U hebt hiervoor instructie van de kaakchirurg en de assisterende gekregen. U krijgt een recept mee. Het voorgeschreven mondspoelmiddel start u de dag na de behandeling.
Zwelling en pijn zijn komen bij deze behandeling vaak voor. Deze zwelling is na 2 dagen het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Het koelen van de wangen voorkomt mogelijk zwelling en is vaak erg aangenaam.

Op de dag van de ingreep en de dag erna kan er nog wat bloed uit uw neus of mond komen. Dit is normaal en houdt vanzelf op. Zolang het tandvlees nog niet geheel is genezen, moet u grote luchtdruk op de neus en mond vermijden. Dat betekent dat u de eerste 10 dagen:
  • niet uw neus mag snuiten, maar alleen mag afvegen of ophalen;
  • als u niezen moet, uw mond wijd open moet houden en niet de neus dichtknijpen;
  • geen blaasinstrumenten moet bespelen;
  • wanneer u verkouden wordt moet u de neus gaan stomen.
Vervolg
Afhankelijk van de grootte van het gaatje kan uw kaakchirurg met u een controle moment afspreken. Dit is echter niet altijd nodig. Indien u na een week twijfelt of het gaatje inderdaad weer betrouwbaar dichtzit, belt u dan voor een kort controlemoment op de polikliniek.
 

Context menu