Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Redressiehelm

Redressiehelm

Wat is een afgeplatte schedel?
Afplatting ontstaat meestal door een houdingsvoorkeur van het hoofd. Als uw kind vaak op 1 zijde van het hoofd ligt ontstaat er een afplatting van het achterhoofd. Het hoofd groeit de eerste maanden heel erg snel. Als het hoofd groeit zoekt het de weg van de minste weerstand op. Door een houdingsvoorkeur ligt het kind vrijwel de gehele dag op één deel van het achterhoofd. De onderlaag oefend druk uit waardoor een deel van het achterhoofd afplat. Het oor aan de kant van de afplatting verplaatst geleidelijk naar voren en het voorhoofd (en soms ook het jukbeen) aan dezelfde zijde gaan mee. Zie onderstaande afbeelding. Deze voorkeurshouding wordt meestal bij baby’s met een leeftijd van 2 maanden opgemerkt. De afplatting van de schedel is dan vaak al begonnen.Hoofd van bovenaf

Het achterhoofd is rechts afgeplat. Het rechteroor en voorhoofd staat naar voren.

De oorzaak van de houdingsvoorkeur is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken. Zo kan in de baarmoeder al een liggingsvoorkeur zijn ontstaan, Tijdens de bevalling kan er bij het kind een overrekking van een nekspier optreden met als gevolg een voorkeurshouding. De voorkeurshouding ontstaat meestal na de geboorte pas. Factoren die hier in een rol spelen zijn het slapen in rugligging (om het risico op wiegendood te verkleinen), eenzijdige stimulatie bij voeding en verzorging en te weinig buikligging in wakkere toestand. Het aantal kinderen met afgeplatte schedel is sterk toegenomen sinds het advies baby’s op hun rug te laten slapen.
 
Gaat de afplatting vanzelf over?
Bij sommige kinderen kan de schedelvorm zich spontaan herstellen. Andere kinderen blijven echter een fors afwijkende schedel houden. Het is niet goed te voorspellen wie wel herstelt en wie niet. Kinderen met een forse afplatting rond de leeftijd van 6 maanden lopen het risico zich onvoldoende te herstellen. Om die reden adviseren wij een redressiehelm omdat deze de kans op een normale schedelvorm zo groot mogelijk maakt. Het is onze ervaring dat fors scheve schedels zich in korte tijd na het starten met redressiehelmtherapie kunnen herstellen.
 
Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind?
De neurologische ontwikkeling van uw kind zal in principe helemaal normaal zijn. De hersenen van uw kind zullen zich ook in een afgeplatte schedel normaal ontwikkelen. De reden om de schedelvorm te beïnvloeden is cosmetisch. Het uiterlijk speelt echter een belangrijke rol. Een scheve schedel kan een aanleiding zijn voor pestgedrag. Haar kan de schedelvorm deels maskeren maar niet als het nat of kort is. Of als er later kaalheid optreedt.
 
Behandeling met een redressiehelm
De redressiehelm is een helm met een harde plastic buitenkant met daarin een zachte binnenlaag. Deze binnenlaag kan worden bijgewerkt naarmate het hoofd groeit. Ter plaatse van de afplatting is er onder de helm ruimte zodat er geen druk op de schedel wordt uitgeoefend. De helm sluit verder nauw aan op de rest van de schedel. De schedelgroei zal hierdoor met name op de plek van de afplatting plaatsvinden en als het ware de ruimte onder de helm opvullen. In feite treedt er een omkering op van de situatie zonder helm.
 
Aanmeten redressiehelm

De maten voor de redressiehelm worden tijdens het spreekuur genomen. Na 2 weken is de helm klaar en wordt deze aangemeten. Daarna komt u met uw kind 7 tot 8 keer terug om de helm te laten bijstellen.
 
Duur behandeling
De behandeling duurt ongeveer 4 tot 6 maanden, afhankelijk van het resultaat. De helm moet 23 uur per dag gedragen worden. Rond het in bad gaan mag de helm even af. Meestal wordt de therapie gestaakt kort voor de eerste verjaardag. De reden hiervoor is dat de snelheid van de schedelgroei het effect bepaalt van de helmtherapie. De schedel gaat steeds minder snel groeien, zodat rond het einde van het eerste levensjaar de verbetering nog maar heel langzaam gaat.
 
Heeft het kind last van de redressiehelm?
Over het algemeen niet. Na een korte gewenningsfase accepteren de kinderen de helm over het algemeen prima. Wel kan uw kind last krijgen van drukplekken of eczeem.
 
Wordt de redressiehelm vergoed?
De redressiehelm wordt over het algemeen door alle zorgverzekeraars vergoed, mits het is voorgeschreven door een kinderarts en voldoende is gemotiveerd. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met een van de doktersassistentes.
 
Complicaties?
Er kunnen problemen met drukplekken optreden. De helm moet dan worden bijgewerkt. Hiervoor krijgt u instructies van de helmmaker. De temperatuurregulatie kan een probleem zijn, met name bij hoge omgevingstemperaturen of als uw kind koorts krijgt. Uw kind kan de warmte onvoldoende via zijn hoofdhuid kwijt en kan oververhit raken. Dit moet u voorkomen door uw kind luchtiger te kleden of als dat onvoldoende is, of in geval van koorts, de helm af te zetten.
 
Vragen?
Hebt u vragen na het lezen van deze folder dan kunt u deze stellen aan de kinderarts tijdens het poliklinisch consult. Vooraf kunt u ook bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, tel.: (0570) 53 50 80.

Context menu