Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Rechtzetten grote teen (Hallux Valgus)

Rechtzetten grote teen (Hallux Valgus)

In overleg met uw orthopedisch chirurg hebt u besloten uw grote teen recht te laten zetten. Hier leest u meer over de oorzaak van uw klachten, de operatie en de zorg vóór en na de operatie. Neem de tijd en de rust om de informatie te lezen. Met een goede voorbereiding kunt u zelf bijdragen aan een vlot herstel.

Voor de operatie verblijft u gemiddeld 2 dagen in het ziekenhuis. Voor het herstel moet u meerdere weken uittrekken. Dit vergt doorzettingsvermogen van u en de mensen om u heen.

Inhoud

  1.Het grote teengewricht
  2.Klachten
  3.Polikliniek bezoek Orthopedie
  4.Preoperatieve screening
  5.Transmuraal Logistiek Bureau  (TLB)
  6.Opname
  7.Voorbereiding thuis
  8.Dag van de operatie 
  9.De operatie
10.Na de operatie
11.Complicaties
12.Nabehandeling
13.Na ontslag
14.Wanneer kan ik mijn voet weer gebruiken?
15.Wanneer kan ik weer gaan werken?
16.Contactpersoon
17.Vragen? 
 
1.  Het grote teengewricht
Het gewricht van de grote teen is één van de belangrijkere gewrichten van de voet. Het wordt gebruikt bij de afwikkeling van de voet. Het gewricht is bolvormig en laat daarom veel beweeglijkheid toe.

2.  Klachten
Hallux valgus is de medische naam voor het scheef staan van de grote teen. Door het scheef staan van de grote teen wordt de voet breder waardoor de knobbel aan de binnenkant van de voet bekneld kan raken in de schoen en pijn kan veroorzaken. Soms ontstaat er ook een slijmbeursontsteking ter plaatse van de gewrichtsknobbel. Dat zorgt dan voor extra pijn en een rode zwelling.

Deze afwijkende stand van de teen komt meestal voor op oudere leeftijd. Als jonge mensen deze afwijkende voetstand hebben dan komt dat meestal door een aangeboren afwijking. De oorzaak van de scheefstand van de grote teen kan een doorgezakte voorvoet zijn, of voorkomen bij reuma.

3.  Polikliniekbezoek orthopedie
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de polikliniek Orthopedie. Op de polikliniek wordt uw voet onderzocht en worden röntgenfoto’s gemaakt om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. De orthopedisch chirurg bespreekt met u of er een indicatie bestaat voor een operatie. Met een standscorrigende operatie kan er een verbetering van de stand van de teen worden bereikt en een vermindering van de pijn. Als de beslissing is genomen om een standscorrigerende operatie aan de grote teen uit te voeren, zal de polikliniekassistent in overleg met u verschillende formulieren invullen voor de opnameprocedure.

4. Preoperatieve screening
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

5. Transmuraal logistiek bureau (TLB)
Na de operatie kunt de eerste weken wel op uw hak kleine stukjes lopen. Indien u thuis hulp nodig bent omdat u bijvoorbeeld alleen woont kunt u bij de pre-operatieve screening aangeven dat u het TLB wilt bezoeken om daar uw thuis hulp vraag te bespreken. De transferverpleegkundige van het TLB regelt dan samen met u de hulp voor na de operatie.

6.  Opname
Een medewerker van de afdeling Opname belt u om door te geven wanneer de datum van de operatie is. De dag vóór de opname belt de secretaresse van de verpleegafdeling u na 14.00 uur om door te geven op welke afdeling en hoe laat u wordt verwacht. Tevens vraagt zij u de medicijnen die u thuis gebruikt mee te nemen. Op de dag van de operatie wordt u ’s ochtends opgenomen. De dag na de operatie kunt u weer naar huis.

7.  Voorbereiding thuis

  • Gebruikt u make-up en/of nagellak, dan dient u die op de dag vóór de operatie te verwijderen.
  • Op de ochtend van de operatie kunt u zich gewoon douchen. Gebruik geen bodylotion of iets dergelijks.
  • Probeer uitgerust te zijn als u naar het ziekenhuis gaat.
  • Laat waardevolle spullen en/of sieraden thuis als u voor opname komt.
  • Het ziekenhuis heeft een bezoekregeling en verzoekt u uw bezoekers daarvan op de hoogte te stellen. De bezoekregeling kunt u ook vinden op de website www.dz.nl onder het kopje “bezoeker”, “bezoektijden”.
  • Ontdekt u een wondje aan de te opereren voet, neem dan tijdig contact op met de polikliniek Orthopedie. De arts overlegt dan met u hoe u hier het beste mee om kunt gaan.
  • U krijgt van de orthopedisch chirurg een aanvraagbon mee waarmee u bij de orthopedisch instrumentmaker in het Deventer Ziekenhuis een ‘loopschoen’ kunt halen. U moet na de operatie 6 weken op deze schoen lopen. Het is heel belangrijk dat u deze schoen bij opname in het ziekenhuis meeneemt. 
  • Na de operatie kunt u wel meteen weer lopen, maar is de loopafstand beperkt. U loopt de eerste 6 weken met de loopschoen waarbij u afsteunt op de hak. De fysiotherapeut zal dit na de operatie op de verpleegafdeling met u oefenen. Het is raadzaam om vooraf te regelen dat iemand tijdelijk de boodschappen voor u doet. 

8.  Dag van de operatie
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling. Wilt u begeleiding, vraag dan gerust een gastvrouw om met u mee te gaan. De gastvrouwen bevinden zich bij de hoofdingang.
Op de afdeling krijgt u een korte rondleiding en worden uw gegevens gecontroleerd. Daar hoort u ook hoe laat de operatie gepland staat. U krijgt vlak voor de operatie een operatiejasje aan. Dit is dan het enige wat u aan mag hebben.

9.  De operatie
Een verpleegkundige begeleidt u naar de operatieafdeling. U mag, als u kunt, zelf overschuiven op een operatiebed. Daarna komt de anesthesioloog bij u voor de verdoving. De operatie vindt meestal plaats onder regionale verdoving met een  ruggeprik. Tijdens de operatie ziet u niet wat er gebeurt.

De orthopedisch chirurg zal bij u een standscorrigerende operatie van de grote teen uitvoeren. U krijgt een litteken aan de binnenzijde van de voet en mogelijk ook een aan de bovenzijde van de voet tussen de grote en de tweede teen in.

De operatie duurt ongeveer 60 minuten. Het doel van de operatie is om de pijn door het scheefstaan van de grote teen weg te nemen. De knobbel aan de binnenkant van de voet wordt weggehaald en de middenvoet wordt smaller gemaakt waardoor de voet niet meer klem komt te zitten in de schoen. De stand van de grote teen zal worden verbeterd, maar de grote teen zal altijd een beetje naar buiten moeten blijven staan om in de schoen te kunnen passen.

Er worden 3 verschillende operaties in het Deventer Ziekenhuis uitgevoerd om de grote teen weer recht te zetten. De keuze van de operatiemethode is afhankelijk van de ernst van de beschadiging van het grote teengewricht. De orthopedisch chirurg overlegt met u welke operatie voor u het meest geschikt is.

1.Standscorrectie
Bij deze operatie wordt het middenvoetsbeentje doorgezaagd en rechtgezet. Dit wordt vastgezet met een klein schroefje. Na ongeveer 6 weken is het middenvoetsbeentje weer vastgegroeid. Het schroefje zit in het bot en hoeft er later niet meer uitgehaald te worden. Soms is het noodzakelijk om de spieren en het kapsel aan de buitenkant van de grote teen te verlengen. Ook kan de indicatie bestaan om een aanvullende correctie in het eerste kootje van de grote teen uit te voeren. 
 
2.Vastzetten
Bij ernstige slijtage van het grote teengewricht kan besloten worden om het gewricht vast te zetten met 1 of meer schroefjes of pinnetjes. Na ongeveer 6 weken zal het gewricht vastgegroeid zijn.
 
3.Bindweefselgewricht
Bij ernstige slijtage op oudere leeftijd kan voor deze operatie worden gekozen. Bij deze operatie worden de versleten gewrichtsoppervlakken van het grote teen gewricht verwijderd. Na 6 weken zorgt ingegroeid bindweefsel ervoor dat u de grote teen kunt bewegen zonder pijn. Soms kan ervoor worden gekozen  om het gewricht de eerste weken vast te zetten met een pinnetje.
Direct na de operatie verblijft u enige tijd in de nabehandelingkamer (uitslaapkamer). Als de controles, zoals bloeddruk en hartslag, goed zijn gaat u weer terug naar de afdeling.

10.  Na de operatie
Terug op de afdeling belt de verpleegkundige zoals afgesproken de contactpersoon. Verder komt de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, hartslag alsmede de wond controleren. Probeer tijdig aan de verpleegkundige aan te geven dat u gebruik wilt maken van medicijnen tegen de pijn en eventuele misselijkheid. Vanaf de eerste dag komt de fysiotherapeut bij u langs om u te leren hoe u met de ‘Loopschoen’ kunt lopen.
Direct na de operatie kunt u een aantal dagen meer pijn ervaren. Verwacht dus niet dat uw teen direct na operatie pijnvrij is. Het herstel en vastgroeien duurt minstens 6 weken. De grote teen kan een aantal maanden dikker blijven waardoor het nodig is om wijdere schoenen te dragen.

11. Complicaties
Bij iedere operatie is er kans op complicaties zoals bloeduitstortingen, bloedingen, zenuwbeschadiging en infecties. Bij een standscorrigerende operatie van de grote teen is die kans kleiner dan 1%. Gemiddeld is het bot in 6 weken vastgegroeid, maar soms kan dit langer duren. Dit komt voor bij ongeveer 5% van de patienten. Uw behandelend arts zal dit controleren bij het controlebezoek op de polikliniek. Mocht u voor het polikliniekbezoek tekenen hebben van een ontsteking, koorts en een rode, gezwollen, kloppende voet , neemt u dan contact met ons op. Ongeveer 95 % van de patiënten geneest volledig, een klein percentage houdt restverschijnselen.

12.  Nabehandeling
Voor het beste resultaat na de operatie is het belangrijk dat u de voet voldoende rust geeft. Na de operatie moet u de eerste 6 weken op een speciale loopschoen lopen die u voor de operatie heeft opgehaald.


Met deze loopschoen moet u alleen de hak belasten. De fysiotherapeut legt u uit hoe u met de loopschoen kunt lopen. Als u het ziekenhuis verlaat, kunt u weer redelijk lopen. Het is belangrijk dat u de eerste 2 weken na de operatie de geopereerde voet zo min mogelijk gebruikt. Het is niet aan te raden om lange afstanden te lopen.

Verband
Het verband om de voet moet 14 dagen blijven zitten, tijdens de controle op het spreekuur van de arts zal het verband er af gaan. (neem gerust een sok mee om aan te doen). Op de dag van de operatie wordt begonnen met bloedverdunners in de vorm van (fraxiparine) spuitjes. Deze om een trombosebeen te voorkomen. Op de afdeling leert u u zelf deze spuitjes in uw buik geven. Deze spuitjes dient uw 6 weken lang te gebruiken.

13.  Na ontslag
Na de operatie mogen, na 2 weken, de hechtingen worden verwijderd door de huisarts. Maak hiervoor zelf een afspraak bij uw huisarts. Er komt in principe geen verband meer op de voet, dit mag wel als u dat de eerste dagen prettig vind. U mag uw voet weer wassen, de eerste dagen niet te lang met uw voet in het water. 6 weken na operatie wordt u voor controle op de polikliniek Orthopedie in het ziekenhuis gezien. Hiervoor krijgt u een afspraak mee als u het ziekenhuis verlaat. U wordt gezien op de polikliniek Orthopedie en er wordt een röntgenfoto gemaakt om te beoordelen of het middenvoetsbeentje of gewricht is vastgegroeid. Maakt u zich zorgen over uw teen, belt u dan de poilikliniek Orthopedie of uw huisarts.

14.  Wanneer kan ik mijn voet weer gebruiken?
U kunt uw voet 2 weken na de operatie gebruiken voor de dagelijkse activiteiten, als u uw speciale loopschoen draagt. De eerste 6 weken na de operatie moet u het wel rustig(er) aan doen met de voet. De meeste patiënten kunnen 6 weken na de operatie hun voet weer normaal gebruiken. Autorijden kan worden hervat als de voet niet te pijnlijk meer is en u voldoende controle over uw voet heeft om een auto te besturen. In ieder geval mag dat niet zolang u de aangepaste schoen draagt; overlegt u dit met uw behandelend orthopedisch chirurg.

15.  Wanneer kan ik weer gaan werken?
Als u op uw werk weinig hoeft te lopen dan kunt u uw werk hervatten binnen 1 week. Als u veel moet lopen tijdens uw werk dan zult u minstens 6 weken moeten wachten voordat u weer kunt beginnen. Sporten is over het algemeen mogelijk vanaf drie maanden na de operatie.

16. Contactpersoon
Voor de medewerkers van de afdeling en uw familie/relaties is het belangrijk een contactpersoon aan te wijzen. Van een contactpersoon wordt verwacht dat hij/zij de familie/relaties informeert over uw gezondheidstoestand. Zorg dat uw familie/relaties hiervan op de hoogte zijn. Daarom is het belangrijk dat het een persoon is die u goed kent en ook goed bereikbaar is. Als u na de operatie weer op uw kamer bent, belt de verpleegkundige naar de contactpersoon om dit door te geven. De afdelingsmedewerker verstrekt uitsluitend informatie met uw toestemming. Het is de bedoeling dat uw contactpersoon zoveel mogelijk ook voor uw bezoekers een contactpersoon is.

17. Vragen?
Hebt u vragen over de medische zorg, stel deze dan gerust aan uw arts tijdens het polikliniekbezoek of tijdens uw verblijf op de afdeling. U kunt ook bellen naar de verpleegkundig specialist orthopedie, Ingrid Wippert of de verpleegkundig consulent orthopedie, Hannie Elskamp-Meijerman. Zij houden telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, tel. (0570) 53 53 53 en vraag naar toestel 2765.

De polikliniek Orthopedie is bereikbaar via, tel.: (0570) 53 51 55. Voor vragen over de opname belt u de Opname, tel.: (0570) 53 51 30. Ook kunt u met vragen de afdeling Fysiotherapie bellen, tel. (0570) 53 50 35.

Voor meer informatie over orthopedie kunt u ook terecht op www.dz.nl/afdelingen/orthopedie