Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Prostaatkanker - behandeling met jodiumzaadjes

Prostaatkanker - behandeling met jodiumzaadjes

De uroloog heeft bij u een prostaattumor vastgesteld. De behandeling vindt plaats via inwendige bestraling met kleine radioactieve metalen staafjes (ook wel jodiumzaadjes genoemd). Deze metalen staafjes worden in de prostaat gebracht. Het voordeel van deze techniek is dat er daardoor minder gezond weefsel beschadigd wordt.  
 
Voorbereiding

 • Preoperatieve screening Anesthesiologie: Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.
 • Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, wordt deze medicatie in overleg met uw behandelend arts enige dagen voor de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.
 • De 2 dagen vóór de ingreep neemt u een laxeertablet in, zodat uw darmen leeg zijn voor de operatie. Een recept krijgt u van uw behandelend arts van de Radiotherapiegroep.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Indien u thuis medicijnen gebruikt vragen we u deze (in de originele verpakking) mee te nemen naar het ziekenhuis.
 • Tijdens de behandeling mag u geen sieraden/horloge om, het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Voor de behandeling
Voor de behandeling krijgt u een opnamegesprek met een verpleegkundige. Van de verpleegkundige krijgt u te horen hoe de opname zal verlopen. Voor deze ingreep wordt u apart op een gewone 1 persoonskamer verpleegd, om te voorkomen dat andere mensen onnodig straling krijgen. U krijgt een operatiejasje om aan te trekken.

Implantatie van jodium zaadjes 
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Na het inbrengen van 70 tot 80 zaadjes zal met een röntgenapparaat de positie van de zaadjes worden gecontroleerd. Tijdens de behandeling wordt een verblijfskatheter bij u geplaatst. Dit is een kunststof slangetje die via uw plasbuis in uw blaas wordt gebracht. Aan de punt bevindt zich een ballonnetje. Dit wordt gevuld met steriel water zodat de katheter niet uit de blaas kan glijden. Via enkele openingen in de punt van de katheter kan de urine aflopen. Op het uiteinde van de katheter wordt een katheterzak aangesloten waar de urine in opgevangen wordt. Daarnaast krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen tegen ontstekingen.

Na de behandeling
Voordat u naar de afdeling gaat verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. Tijdens uw opname mag u de kamer niet verlaten, u mag wel rondlopen als het gevoel in de benen goed terug is. Bij pijn of bij het gevoel van aandrang kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Hier krijgt u dan indien mogelijk de juiste medicatie voor of een blaasspoeling. Als de verdoving is uitgewerkt zal de katheter er uitgehaald worden door de verpleegkundige. U krijgt een plastablet en een urinaal. De urine en eventuele ontlasting wordt verzameld op de kamer, omdat het mogelijk is dat er een jodiumzaadje in zit. U krijgt een recept van afdeling Radiotherapie voor een korte antibioticakuur om te voorkomen dat er een ontsteking ontstaat.
 
Naar huis: waar op letten
De behandeling vindt in principe plaats in een dagopname. De dagen na de ingreep kunt u een bloeduitstorting onder de balzak krijgen. De eerste 3 weken kan het gebied tussen de anus en de balzak vol aanvoelen en gevoelig zijn. In de urine kan in het begin wat bloed zitten, ook sperma kan door bloedbijmenging verkleurd zijn (roodbruin tot zwart). Soms kan er lichte diarree of slijm bij de ontlasting zitten. U kunt een branderig gevoel hebben bij het plassen en wat vaker aandrang, dit is een tijdelijke bijwerking van de straling. Hiervoor krijgt u medicijnen van uw radiotherapeut/uroloog. Er bestaat een kleine kans (<2%) dat u na de ingreep niet meer kan plassen, dit kan komen door zwelling. Meld dit direct bij de uroloog of Spoed Eisende Hulp. Er wordt dan tijdelijk een katheter geplaatst.

Leefregels

 • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking), minstens 2 liter per dag.
 • De eerste 2 maanden direct contact met (mogelijk) zwangeren en kinderen beperken. De eerste 4 maanden kunt u beter geen kleine kinderen op schoot nemen.
 • Na 2 à 3 dagen kunt u weer met uw dagelijkse bezigheden beginnen.
 • Wij adviseren u de eerste 6 à 8 weken niet zwaar te tillen en geen druk op de prostaat te geven, zoals fietsen.
 • U kunt gewoon seksuele omgang hebben, lange tijd niet vrijen kan zelfs nadelige gevolgen hebben voor de potentie. Wij raden u aan voor de eerste keren een condoom te gebruiken.
 • Mocht u een Jodiumzaadje verliezen, wilt u deze dan in een potje stoppen en inleveren bij het RISO.

Controle
De controle afspraak is een gecombineerde afspraak na 4 weken bij uw radiotherapeut en uroloog. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50 of met de Radiotherapiegroep, tel.: (0570) 64 69 00. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Klachten bij het plassen.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling of tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu