Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Plasbuis - opheffen vernauwing

Plasbuis - opheffen vernauwing

Als de uroloog een vernauwing van de plasbuis bij u heeft vastgesteld kan die worden opgeheven door te klieven (inwendige snee). Hier leest u meer over deze ingreep.

Voorbereiding 

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Het kan zijn dat u een nacht moet blijven. Neem daarom uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
 • Tijdens de operatie mag u geen sieraden en/of horloge om. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden.

Voor de ingreep
Na aankomst op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt. U krijgt een operatiejasje om aan te trekken.
 
Ingreep
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Bij de ingreep wordt door klieven (snee inwendig) de vernauwing opgeheven. Na de ingreep laat de uroloog een verblijfskatheter achter in de blaas om het wondgebied rust te geven. Ook krijgt u een infuusnaaldje voor eventueel extra vocht en medicijnen.

Duur
De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de ingreep
Voordat u naar de afdeling teruggaat, verblijft u korte tijd op de uitslaapkamer. Na iedere ingreep bestaat de kans dat u pijn hebt. De pijnstilling na de ingreep wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening.

Zodra u terug bent op de afdeling, mag u weer eten en drinken. U blijft in bed tot het gevoel in de benen weer helemaal terug is. De arts bepaalt wanneer de katheter eruit mag. Dit wordt door de verpleegkundige gedaan.

Naar huis
De ingreep vindt plaats in een dagopname. Maar het kan ook voorkomen dat u een nacht moet blijven. Indien u in Dagbehandeling wordt geholpen, geeft de verpleegkundige u uw ontslagpapieren en verwijdert het infuus, voordat u naar huis mag. Omdat wordt afgeraden zelf auto te rijden na de ingreep, adviseren wij u vervoer naar huis te regelen.

 • In de urine kan nog wat bloed zitten, schrik daar niet van, dit hoort er bij. Dit komt omdat de inwendige wond nog niet geheel genezen is. Dit kan tot 6 weken na de operatie voorkomen.

Leefregels

 • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking), minstens 2 liter per dag.
 • Na 1 dag mag u het werk hervatten.
 • U mag na 1 week weer sporten, zwemmen, fietsen en gemeenschap.

Risico’s en complicaties
Doordat er via de plasbuis is gewerkt, hebt u kans op een blaasontsteking, Dit kan zich uiten door symptomen als pijn en branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Controle
De controle is over 6 weken op de poli Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee. U wordt dan met volle blaas verwacht op de polikliniek, dit is belangrijk omdat daar wordt gekeken hoe de afvoer van de urine is.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Veel bloed bij het plassen
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu