Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Opheffen vernauwde voorhuid / besnijdenis

Opheffen vernauwde voorhuid / besnijdenis

Waarom deze ingreep?
De uroloog heeft een te nauwe voorhuid bij u vastgesteld. Dit kan pijn of ontstekingen tot gevolg hebben. Deze ingreep wordt ook wel circumcisie genoemd.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Het kan zijn dat u een nacht moet blijven, neem daarom uw nachtkleding en toiletartikelen mee.
 • Voor de operatie mag u geen sieraden/horloge om/aan. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden.

Voor de operatie
De verpleegkundige vertelt hoe de opname verloopt. U krijgt een operatiejasje om aan te trekken. 

De operatie 
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. De voorhuid wordt weggesneden en met oplosbare hechtingen vlak onder de eikel vastgezet. De uroloog legt een drukverband aan om de penis, deze moet ongeveer 24 uur blijven zitten. Daarnaast krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen tegen een ontsteking.

Duur
De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling teruggaat, verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met u doorgesproken tijdens de preoperatieve screening door de anesthesiemedewerker/anesthesioloog. Zodra u terug bent op de afdeling mag u weer eten en drinken. U blijft in bed tot het gevoel in de benen weer helemaal terug is. Het is belangrijk dat u plast voordat u naar huis gaat.

Naar huis: waar moet u op letten?
De operatie vindt plaats in dagopname. De verpleegkundige geeft u uw ontslagpapieren mee. Omdat wordt afgeraden zelf auto te rijden na de ingreep, adviseren wij u vervoer naar huis te regelen. 
 
Leefregels

 • Na 24 uur mag het drukverband worden verwijderd. Het is belangrijk voor de hygiëne dat u dagelijks gaat douchen. Laat de wond drogen aan de lucht. U kunt een gaasje gebruiken om de kleding te beschermen.
 • Tegen de pijn kunt u paracetamol nemen.
 • Na 1 dag mag het werk hervat worden.
 • Na 1 week mag u weer sporten en fietsen.
 • U mag 2 â 3 weken geen seksuele gemeenschap.

Controle
De controle afspraak is over 6 weken op de poli Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee. 
 
Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Klachten bij het plassen.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniek bezoek.

Context menu