Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Niersteenvergruizing

Niersteenvergruizing

Wat is niersteenvergruizing?
Niersteenvergruizing is een moderne manier om nierstenen te verwijderen. Het Deventer Ziekenhuis heeft 1 x per maand de beschikking over een mobiele niersteenvergruizer. Het toestel is verplaatsbaar en door meerdere ziekenhuizen te gebruiken.
 
Voorbereiding

  • Bij zwangerschap of het vermoeden op zwangerschap moet de behandeling worden uitgesteld.
  • Gebruikt u antistollingstabletten (bloedverdunners) zoals Marcoumar of Sintrom (trombosedienst), meldt dit dan altijd aan de behandelend specialist. Vaak worden deze medicijnen enkele dagen voor de behandeling tijdelijk gestopt (Marcoumar 7 dagen tevoren en Sintrom 5 dagen tevoren stoppen). De kans op het ontstaan van een bloeding in de nier is dan zo klein mogelijk. Als u onder controle bent bij de Trombosedienst, meldt dan bij hen dat u een behandeling ondergaat en wanneer deze plaatsvindt. Vaak kunt u deze medicijnen 2 dagen na de behandeling weer gebruiken.

Meenemen
Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw patiëntenpas en identiteitskaart mee.
 
Dag van de behandeling

  • Voor de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn, dus u mag vooraf gewoon eten en drinken.
  • Meestal wordt er vlak voor de behandeling nog een foto gemaakt om de precieze plaats van de steen vast te leggen. U meldt zich dan op de afgesproken tijd op de afdeling Radiologie (route 45).
  • Na het maken van de foto gaat u naar de polikliniek Urologie (route 3). U kunt zich melden bij de baliemedewerkster.

De behandeling
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie. Daar kleedt u zich gedeeltelijk uit en komt u op de behandeltafel liggen. Om goed contact tussen lichaam en apparaat te waarborgen wordt er een ruime hoeveelheid gelei of een geleipak op de huid aangebracht. Het opsporen van de nierstenen gebeurt met röntgendoorlichting en echografie.

Vanuit de niersteenvergruizer wordt een hoge concentratie schokgolven op de niersteen gericht. Hierdoor valt de niersteen uiteen in gruis. Dat ziet er uit als stof, maar er kunnen ook grotere korrels bij zitten die er uitzien als zand. Het gruis en  de korrels plast u later uit. De schokgolven zijn doorgaans niet pijnlijk, maar u voelt ze wel. De meeste mensen ervaren het als stevige tikken op de rug en buik of een zeurend gevoel. De schokgolven hoort u als een soort klap. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling zo stil mogelijk ligt.
 
Duur
De behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
 
Na de behandeling
Het kwijtraken van nierstenen in de vorm van gruis gebeurt meestal in de 1e week. Na ongeveer 3 maanden zijn er geen gruisdeeltjes meer in de urine te verwachten. Wilt u het gruis de eerste 3 dagen opvangen (urine zeven) en het te bewaren voor het volgende polikliniekbezoek. De uroloog kan dan eventueel besluiten om het gruis nader te laten onderzoeken.
 
Het is belangrijk om na de behandeling, enkele dagen in beweging te blijven en veel te drinken (circa 2 liter per dag), zodat het gruis van de nierstenen sneller uitgeplast kan worden. Het uitplassen van het gruis kan onmiddellijk na de behandeling maar ook pas enkele weken later op gang komen. Het kan weken duren voor al het gruis verdwenen is.
 
Klachten en bijwerkingen

Het kan zijn dat u pijn krijgt. Dit wordt veroorzaakt door het lostrillen van de steen (stenen) en het zakken van het gruis. Als het nodig is kunt u de eerste twee dagen de pijn met pijnstillers onderdrukken en dit langzaam afbouwen. Dit doet u als volgt:

  • De eerste 2 dagen neemt u 4 x daags, om de 6 uur, 2 tabletten paracetamol van 500 mg.
  • Daarna neemt u 2 dagen 4 x daags, om de 6 uur, 1 tablet paracetamol van 500 mg.

Daarna stopt u met de pijnstilling en gebruikt u alleen zo nodig bij pijn 2 tabletten paracetamol van 500 mg (maximaal 4 x daags).

Meestal zal er wat bloed in uw urine zitten. Het gruis kan namelijk kleine beschadigingen aan uw urinewegen veroorzaken. Na enige tijd gaat dit vanzelf over. Het kan ook zijn dat uw urine helemaal wit is. Dat komt doordat het gruis voornamelijk uit kalk bestaat. Ook dit verdwijnt na enige tijd vanzelf.
 
Na de behandeling krijgen sommige mensen koorts. Meestal treedt dit op bij patiënten die al vóór de behandeling een urineweginfectie hadden.
 

Controle
Het uiteindelijk resultaat van de behandeling met de niersteenvergruizer is niet direct te beoordelen. Na ongeveer 3 weken komt u terug bij de uroloog. Hij zal op een, vooraf gemaakte, buikfoto het effect van de vergruizing controleren. Vooral bij grotere stenen komt het regelmatig voor dat de steen niet volledig in 1 keer is vergruisd. U moet dan rekening houden met een herhaling van de behandeling.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Heftige pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen/verhinderd?
Hebt u nog vragen, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen naar de polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bent u verhinderd, neem dan tijdig (bij voorkeur minimaal 2 dagen voor de behandeling en tijdens kantoortijden) contact op met de polikliniek Urologie.

Context menu