Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Nierbekken corrigeren

Nierbekken corrigeren

Waarom het nierbekken corrigeren?
Meestal is er een aangeboren vernauwing, waardoor de afvloed van de urine naar de blaas niet optimaal verloopt. Hierdoor kunnen klachten ontstaan, zoals een nierbekkenontsteking. Hier leest u meer over de ingreep.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
 • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen. Dit kan een dag voor de operatie zijn.

Op de verpleegafdeling
De verpleegkundige vertelt u hoe de opname verloopt. Ook tekent ze een pijl op uw huid, aan de kant waar u wordt geopereerd, om links/rechts verwisseling te voorkomen.

Operatie
De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Bij de ingreep wordt een snee gemaakt ter hoogte van de flank (dit is de zijkant van de buik). Het vernauwde deel van de overgang van het nierbekken naar de urineleider wordt eruit geknipt en weer aan elkaar gezet. Na de operatie laat de uroloog vaak een katheter achter in de blaas en een uitwendige nefrostomiekatheter (nierdrain). U krijgt een inwendige katheter (dubbel J) van de nier naar de blaas zodat de nieuwe verbinding kan genezen. Vaak wordt er ook een slangetje (wonddrain) achtergelaten om wondvocht af te voeren. U krijgt een infuus voor extra vocht en eventueel medicatie tegen een ontsteking.
 

Duur
De operatie duurt ongeveer 90 tot 120 minuten.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling gaat, verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn heeft van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met begesproken tijdens de preoperatieve screening. Na de operatie mag u weer wat water gaan drinken, als dat goed gaat mag u in overleg weer voorzichtig uw voeding gaan uitbreiden

De eerste dag na de operatie mag u onder begeleiding van de verpleegkundige voorzichtig mobiliseren. De zaalarts komt dagelijks bij u om te kijken hoe het met u is. De zaalarts bepaalt wanneer de katheter en de wonddrain mogen worden verwijderd. Dit wordt gedaan door de verpleegkundige van de afdeling. .

Wanneer naar huis?
Houd er rekening mee dat de opname 5 à 7 dagen duurt.

Mogelijke risico’s/complicaties
Doordat er aan de urinewegen is gewerkt, hebt u kans op een blaasontsteking, Dit kan zich uiten door symptomen als pijn en branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Leefregels

 • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking), zodat u een ruime en heldere urine produceert.
 • Zwaar tillen, sporten, fietsen en gemeenschap hebben kan hervat worden na 6 weken.
 • In verband met wondgenezing mag u gedurende 2 weken niet zwemmen, in bad of gebruik maken van een sauna.

Controle
Na 4 weken maakt u een afspraak voor het verwijderen van de inwendige katheter (dubbel J) van de nier naar de blaas.
Anders is de controle afspraak met 6 weken op de polikliniek Urologie. Hiervoor krijgt u een afspraak mee. De hechtingen mogen 10 dagen na de operatie worden verwijderd door de huisarts.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Klachten bij het plassen.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu