Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Nier verwijderen

Nier verwijderen

Waarom een nier verwijderen?
 De redenen voor deze ingreep kunnen verschillen, bijvoorbeeld een tumor of een cyste. Maar de nier kan ook dusdanig verschrompeld zijn dat het beter is deze te verwijderen. Eén nier missen heeft geen consequenties voor het lichaam, mits de andere nier goed functioneert. Hier leest u meer over de ingreep, die ook wel nefrectomie wordt genoemd.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

  • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
  • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
  • Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
  • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen. Dit kan een dag voor de operatie zijn.
 

Voor de operatie
Op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt. U krijgt een klysma om de darmen leeg te maken. De verpleegkundige tekent een pijl op uw huid, aan de kant waar u wordt geopereerd. Dit is om links/rechts verwisseling te voorkomen. Soms is het nodig dat u na de operatie enige tijd op de Intensive Care (IC) verblijft. Daarom laat de verpleegkundige van de afdeling u alvast de IC zien, zodat u en eventueel het bezoek weet waar u dan tijdelijk verblijft. De arts bepaalt wanneer u weer terug kunt naar de verpleegafdeling.
 

Operatie 
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Voor de operatie wordt u in een zijligging gelegd. De uroloog maakt een sneevlak onder de ribben. De nier wordt voorzichtig losgemaakt, omdat in dat gebied allemaal belangrijke bloedvaten lopen. De nier wordt altijd opgestuurd naar het Patologisch Anatomisch (PA) laboratorium voor weefselonderzoek. Na de operatie laat de uroloog meestal een verblijfskatheter achter in de blaas en een wonddrain (slangetje voor het afvoeren van wondvocht) in het wondgebied.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling of IC gaat, verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. U krijgt een infuus voor extra vocht en eventueel medicatie tegen pijn of ontsteking. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn heeft van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening. Na de operatie mag u weer wat water gaan drinken. Als dat goed gaat, mag u in overleg weer voorzichtig uw voeding gaan uitbreiden.

De eerste dag na de operatie mag u onder begeleiding van de verpleegkundige voorzichtig mobiliseren. De zaalarts komt dagelijks bij u om te kijken hoe het met u is. De zaalarts bepaalt wanneer de katheter en de drain mogen worden verwijderd. Het verwijderen wordt gedaan door de verpleegkundige van de afdeling.

Ongeveer 1 week na de operatie is de PA-uitslag (weefsel onderzoek) bekend. Er wordt een gesprek gepland met u en eventueel iemand uit uw naaste omgeving die u er graag bij wilt hebben. Bij dit gesprek zijn de uroloog en de verpleegkundige aanwezig.

Mogelijke risico’s/ complicaties
Doordat er aan de urinewegen is gewerkt, hebt u meer kans op een blaasontsteking, Dit kan zich uiten door symptomen als pijn en branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij één of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Wanneer naar huis?
Houd er rekening mee dat de opname 7 à 10 dagen duurt.

Leefregels

  • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol i.v.m. bloedverdunnende werking), zodat u een ruime en heldere urine produceert.
  • Zwaar tillen, sporten, fietsen en gemeenschap hebben kan hervat worden na 6 weken.

Controle
De controle is met 6 weken op de poli urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met verpleegafdeling G2, tel.:(0570) 53 53 85.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Klachten bij het plassen.
  • Toename van pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling of tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu