Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Liesbreukoperatie - single visit

Liesbreukoperatie - single visit

In overleg met u is besloten om de liesbreukoperatie te ondergaan via een single visit. Dat betekent dat u in één dag wordt geholpen aan uw liesbreuk. Alle polikliniekbezoeken en de operatie vinden plaats op 1 dag. Aan de hand van een telefonische intake met de assistent van de chirurg voldoet u aan onderstaande voorwaarden. De chirurg zal op de dag van de opname lichamelijk onderzoek verrichten om de liesbreuk vast te stellen. Ter voorbereiding is het belangrijk om onderstaande informatie goed door te lezen en de benodigde voorbereidingen te treffen.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U heeft een actueel overzicht van uw medicijnen bij u. Verkrijgbaar bij uw apotheek.
 • U bent de afgelopen 3 maanden niet opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis.
 • U gebruikt geen bloedverdunners.
 • U gebruikt geen tabletten of insuline voor suikerziekte.
 • Uw huisarts heeft een enkelzijdige liesbreuk geconstateerd (alleen links of alleen rechts).
 • U bent niet eerder aan deze zijde, aan een liesbreuk, geopereerd.
 • U bent gezond en in een goede conditie. U heeft geen grote lichamelijke (met name hart, bloedvaten, longen) en/of geestelijke gezondheidsklachten.
 • U kunt zichzelf goed redden en heeft op de dag van de operatie opvang thuis.
 • U hebt klachten van uw liesbreuk.
 • U hebt geen grote buikoperatie gehad.

Wat is een liesbreuk?
Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek. De uitstulping ontstaat doordat er een zwakke plek of opening in de buikwand zit. Dit wordt de breukpoort genoemd. De breuk is herkenbaar als een plaatselijke zwelling in de lies. De opening of zwakke plek in de buikwand kan ontstaan door aangeboren factoren of door drukverhogende momenten waardoor de buikwand zwakker wordt. Bijvoorbeeld door zwaar tillen, toename in lichaamsgewicht, persen bij bemoeilijkte stoelgang en veel hoesten. De uitstulping van het buikvlies wordt veroorzaakt doordat er wat buikinhoud, meestal vetweefsel en soms een stukje darm, door de breukpoort naar buiten komt.

Klachten van een liesbreuk worden aangegeven als ongemak, een zeurend of branderig gevoel en/of pijn in de liesstreek. Soms zijn er helemaal geen klachten. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan noodzakelijk. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan in de loop van de tijd groter worden.

Soms kan er een reden zijn dat u toch niet in aanmerking komt voor de single visit behandeling. Bijvoorbeeld als de anesthesioloog tijdens de preoperatieve  screening een te hoge bloeddruk, hartruis of andere aandoening vaststelt. Dan wordt er aanvullend onderzoek ingesteld en de datum van de operatie daarna vast gelegd. 
 
Voorgestelde operatie
Er zijn twee manieren om een liesbreuk te herstellen. Bij beide operaties wordt de zwakke plek in uw lies verstevigd. Dit gebeurt met een matje, een kunststof materiaal dat veilig is en door het lichaam wordt geaccepteerd. Het matje lost niet op, het vergroeid met het weefsel. Dit zorgt er voor dat uw buikwand wordt verstevigd. De arts zal met u bespreken welke techniek in uw geval het meest geschikt is, zie hier de verschillen:

​Klassieke operatie   ​Kijkoperatie (laparoscopie)
Operatiemethode  ​ Specialist maakt een snee in de huid, van ongeveer 8 cm, ter hoogte van de lies. De specialist verstevigd daarna de buikwand met een kunststof matje. ​ De specialist maakt 3 kleine sneetjes van 1 cm in de buikwand ter hoogte van de navel. Hier worden via 3 smalle buisjes, de camera en de instrumenten ingebracht.. Op een scherm volgt de specialist zijn handelingen en brengt via 1 van de buisjes het matje in.
Dagopname    ​ Mogelijk        ​ Mogelijk
Pijn ​ eerste dagen pijnlijk      ​ eerste dagen gevoelig
Kans op nieuwe breuk   ​ 1 - 5 %​ 1 - 5 %
Na de operatie  ​ wondpijn, zwelling, wondvocht, bloeduitstorting​ gevoeligheid van het operatiegebied, bloeduitstorting,  pijn tussen de schouderbladen en een opgeblazen gevoel in de buik (restgassen)
Risico’s en mogelijke complicaties​ nabloeding, wondinfectie (zeldzaam), gevoelloosheid of overgevoeligheid v.d. huid   ​ nabloeding,- wondinfectie (zeldzaam), incidenteel kan het zijn dat de voorgestelde operatie niet door kan gaan. Er wordt dan overgegaan op de klassieke methode.


 Voorbereiding thuis

 • Wordt u na 12.00 uur geopereerd, dan gelden de volgende regels:
  • U mag op de dag vóór de operatie tot 24.00 uur ’s nachts normaal eten en drinken. Daarna mag u nog zeer beperkt wat eten.
  • U mag op de dag van de operatie vóór 8.00 uur ’s ochtends, 1 beschuit met jam en een kop thee of een andere heldere drank drinken (geen alcohol) zoals water, thee, zwarte koffie of ranja. U mag absoluut géén melkproducten gebruiken, zoals (koffie)melk, boter en kaas.
  • U mag op de dag van de operatie tot 10.00 uur ’s ochtends heldere dranken drinken, zoals water, thee, zwarte koffie of ranja.
  •  Tot uiterlijk 2 uur vóór de operatie mag u nog 1 klein glas (150 ml) water drinken.
 • Scheren van de lies veroorzaakt vaker infecties en wordt dus afgeraden de laatste 7 dagen voor de operatie. Indien nodig wordt de lies op de operatiekamer geschoren.

Meenemen
Wilt u op de dag van opname de volgende spullen meenemen naar het ziekenhuis?

 • Uw patiëntenpas.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. U kunt dit krijgen bij uw eigen apotheek. Houd dit overzicht bij u omdat hier in het ziekenhuis meerdere keren om gevraagd wordt.
 • Toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en pyjama.
  Waardevolle spullen kunt u beter thuislaten. Draag ook geen sieraden, piercings en kunstnagels.

Melden
Kom op de dag en tijdstip die met u zijn afgesproken naar de polikliniek Heelkunde.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Groepsvoorlichting
U krijgt ’s ochtends eerst een groepsvoorlichting. U  krijgt  uitleg over wat er precies gaat gebeuren.

Onderzoek chirurg
Aansluitend gaat u naar de chirurg op de polikliniek Heelkunde om de liesbreuk vast te stellen. De chirurg kan bij u de breuk meestal vaststellen met lichamelijk onderzoek. Bij twijfel wordt een echografie van de lies gedaan. Als de breuk bij u vastgesteld is, zal de arts met u de operatieve behandeling met u doornemen.

Preoperatieve screening
Daarna brengt u een bezoek aan de pre-operatieve screening. Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een specialist die verantwoordelijk is voor de verdoving tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. Hij en zijn anesthesiemedewerker spreken de verdoving (narcose) met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Sommige bloedverdunners moeten voor de operatie tijdelijk worden gestopt. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij u hebt.

Dagbehandeling
Vervolgens kunt u zich melden bij de balie van de Dagbehandeling, route 150.

Voor de operatie
De verpleegkundige doet een aantal controles ter voorbereiding op de operatie. U krijgt een operatiejasje om aan te trekken en te horen wanneer u wordt verwacht op de operatie kamer. Soms loopt het operatieprogramma uit of vindt een spoedoperatie plaats waardoor u langer moet wachten op de operatie. Dit kan variëren van een kwartier tot enkele uren.

Hoe verloopt de operatie?
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient bij u de verdoving toe, zoals afgesproken is tijdens de preoperatieve screening. Als het nodig is, scheert de verpleegkundige de haren ter hoogte van uw lies weg. Tijdens de operatie zijn uw chirurg, anesthesioloog en operatieassistent aanwezig.

Klassieke methode
Bij de open methode maakt de specialist een snee van ongeveer 8 cm in de huid, ter hoogte van de lies. De uitstulping van het buikvlies, opening of zwakke plek in de buikwand wordt opgeheven en verstevigd door middel van een matje. De huid wordt gehecht met een oplosbare hechting.

Kijkoperatie (laparoscopie)
Voor de kijkoperatie maakt de specialist 3 kleine sneetjes van ongeveer 1 centimeter in de buikwand. Hier worden via 3 smalle buisjes, de camera en de instrumenten ingebracht. Op een scherm volgt de specialist zijn handelingen en brengt via 1 van de buisjes het matje in.

Tijdsduur
Een klassieke operatie duurt gemiddeld 50 minuten en een kijkoperatie ongeveer 60 minuten.

Na de operatie
Na de operatie verblijft u enkele uren op de Dagbehandeling en als alles goed gaat mag u naar huis.

Naar huis: waar moet u op letten?
Als u voldoende hersteld bent, weinig tot geen pijn voelt en wat gegeten en gedronken heeft mag u weer naar huis. In de regel is dit een paar uur nadat u geopereerd bent. Soms vindt de specialist het beter dat u nog een nacht in het ziekenhuis blijft. Dat kan ook al voor de opname worden besloten. De operatiewondjes zijn zodanig gesloten dat er geen hechtingen verwijderd dienen te worden. U kunt na 2 dagen de pleister verwijderen. Ook mag u dan weer onder de douche. U mag na de operatie niet zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan. Zorg er voor dat iemand u ophaalt.

Leefregels
In principe kunt u enkele dagen na de operatie uw dagelijkse activiteiten hervatten. Wij adviseren u wel de eerste week rustig aan te doen. U hebt geen beperkingen maar het lichaam zal aangeven wanneer u teveel doet. Het is belangrijk om voldoende te drinken en vezelrijk te eten wanneer u weer thuis bent, op deze manier houdt u de ontlasting soepel.

Controle
Een dag na de operatie belt een verpleegkundige van de Dagbehandeling u om te vragen hoe het met u gaat. 3 tot 5 dagen na de behandeling heeft u nacontrole met een verpleegkundige van de polikliniek Heelkunde. Dit gebeurt per telefoon, u hoeft dus niet naar het ziekenhuis te komen. Tijdens het inplannen van de operatie krijgt u hiervoor een belafspraak mee.

Met wie kunt u contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt in de periode voor uw eerste controle op de polikliniek, neem dan contact op met de polikliniek Heelkunde, tel.: (0570) 53 50 60. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

 • koorts hoger dan 38,5 graden Celsius;
 • roodheid en/of zwelling van het operatiegebied;
 • nabloeding;
 • toename van pijn;
 • als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen/verhinderd?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u die stellen aan uw behandelend specialist of uw huisarts. U kunt bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur naar de polikliniek Heelkunde, tel. (0570) 53 50 60. Bent u onverwacht verhinderd? Geef dit dan tijdig door.

Context menu