Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie

In overleg met de orthopedisch chirurg is besloten een kijkoperatie van de knie te laten uitvoeren. In deze brochure leest u meer over de oorzaak van uw knieklachten, de operatietechnieken, evenals de zorg voor en na de operatie. Neem de tijd en de rust om deze informatie goed te lezen.

Indien u geen acute knie klachten hebt, komt u op het reguliere spreekuur. Dan kunt u natuurlijk ook een kijkoperatie van uw knie krijgen. Dan is de informatie onder nummer 3 van deze brochure gedeeltelijk voor u van toepassing.

Inhoud 
  1. Het kniegewricht
  2. Klachten
  3. Spreekuur voor acute knie klachten
  4. Opname
  5. Voorbereiding thuis
  6. Dag van de kijkoperatie
  7. De kijkoperatie
  8. Na de operatie
  9. Complicaties
10. Nabehandeling
11. Belast lopen met elleboogkrukken
12. Oefeningen
13. Controle
14. Wanneer kan ik mijn knie weer gebruiken
15. Vragen?
16. Uw mening telt
17. Meniscus / binnenzijde knie

1. Het kniegewricht
Het kniegewricht bestaat uit het bovenbeen en het onderbeen. De uiteinden daarvan zijn bedekt met een laagje kraakbeen, zodat de knie soepel beweegt. De kraakbeenlaag is elastisch en kan schokken en stoten opvangen. Tussen de kraakbeen lagen bevinden zich 2 schijven: de binnen en de buiten meniscus. De meniscus is ook van kraakbeen gemaakt, maar dan van een vezelig soort. De meniscus beweegt mee met de bewegingen van de knie en zorgt voor een goede vulling van de ruimte tussen onderbeen en bovenbeen. Daarbij heeft het ook een schokdempende functie.

2. Knieklachten
De meeste mensen hebben last van een pijnlijk, knappend gevoel of het op slot gaan van de knie na een letsel. De knie is meestal ook dikker geweest. Soms is er sprake van een instabieler gevoel van de knie. De huisarts behandelt dit meestal in eerste instantie met rust en een drukverband, eventueel aangevuld met fysiotherapie. Indien dat alles niet helpt, volgt een verwijzing naar de orthopedisch chirurg voor nadere beoordeling van uw klachten.

3. Spreekuur voor acute knieklachten
Voor acute knieklachten kunt u binnen een week, na telefonische afspraak, op het spreekuur terecht. In het Deventer Ziekenhuis vinden alle onderzoeken plaats op de woensdag. Deze dag staat het volgende voor u op het programma:

 • Röntgenafdeling
  Op de röntgenafdeling (route 45) worden eerst röntgenfoto’s gemaakt om de oorzaak van uw klachten te achterhalen.  
   
 • Polikliniekbezoek orthopedie
  Op de polikliniek Orthopedie (route 75) wordt uw knie onderzocht door de orthopedisch chirurg. Om de diagnose beter vast te kunnen stellen, is in overleg met u besloten om een kijkoperatie te laten plaatsvinden. U bent zo mogelijk binnen 2 weken aan de beurt voor de operatie.
   
 • Let op: Indien er een MRI gemaakt moet worden zal deze, indien mogelijk, dezelfde dag worden gemaakt. Na de MRI komt u voor de uitslag terug bij de orthopeed. Mocht er op deze dag voor u geen MRI-plek beschikbaar zijn dan kunt u alsnog een MRI-datum op korte termijn verwachten. 
   
  Het spreekuur wordt gehouden door orthopedisch chirurg Langeloo of orthopedisch chirurg van Jonbergen. Het is mogelijk dat u wordt geopereerd door een andere arts. Mocht u voorkeur hebben voor een orthopeed dan kunt u niet meedoen met dit acute knie spreekuur. U komt dan op een regulier spreekuur en zal ingepland worden bij de arts voor operatie op het moment dat daar ruimte voor is in overleg met u. Dit kan een paar weken duren. 
   
 • Preoperatieve screening (Anesthesiologie)
  Op de afdeling opname (route 91) krijgt u een operatie datum mee. Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

4. Opname
De dag vóór de opname belt de verpleegkundige van het Dagbehandeling (route 150) u na 15.00 uur om door te geven, hoe laat u wordt verwacht. U hoort ook hoe laat de operatie gepland staat. Tevens vraagt zij u de medicijnen die u thuis gebruikt mee te nemen. Na een kijkoperatie kunt u meestal dezelfde dag weer naar huis.

5. Voorbereiding thuis

 • U haalt 2 elleboogkrukken bij de thuiszorgwinkel.
 • U wordt geadviseerd om vóór de operatie contact op te nemen met een fysiotherapeut naar eigen keuze. De fysiotherapeut zal met u de oefentherapie, het mobiliseren met elleboogkrukken en eventueel het traplopen doornemen. Daarnaast krijgt u informatie over het bewegen en belasten van uw knie na de kijkoperatie.
 • Gebruikt u make-up en/of nagellak, dan dient u die op de dag vóór de operatie te verwijderen. Op de ochtend van de operatie kunt u zich gewoon douchen. Gebruik geen bodylotion of iets dergelijks.
 • Probeer uitgerust te zijn als u naar het ziekenhuis gaat.
 • Laat waardevolle spullen en/of sieraden thuis als u voor opname komt.
 • Op de dagbehandeling gelden er geen bezoektijden, u gaat immers dezelfde dag weer naar huis.
 • Ontdekt u een wondje aan het te opereren been, neem dan tijdig contact op met de polikliniek Orthopedie. De arts overlegt dan met u hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

6. Dag van operatie
Op de dag van de opname meldt u zich zonder de twee krukken op het afgesproken tijdstip. Op de afdeling hoort u hoe laat de kijkoperatie gepland staat. U krijgt vlak voor de kijkoperatie een operatiejasje aan.Foto: verpleegafdeling Dagbehandeling

De kijkoperatie vindt meestal plaats onder regionale verdoving met een ruggenprik. De orthopedisch chirurg zal u tijdens de kijkoperatie uitleggen wat hij doet en wat er te zien is.

7. De operatie
Een verpleegkundige begeleidt u naar de operatieafdeling. U mag, als u kunt, zelf over schuiven op een operatiebed. Daarna komt de anesthesioloog bij u voor de verdoving. U krijgt 3 kleine wondjes rond de knie. Er wordt een dunne kijker (arthroscoop) via een klein (1 cm) sneetje aan de voorkant van de knie ingebracht. De kijker wordt aangesloten op een videocamera, die weer verbonden is met een beeldscherm. De kijker wordt tevens aangesloten op een lichtkabel waardoor de binnenkant van het gewricht goed verlicht wordt. Via een aparte aan- en afvoeropening wordt het gewricht voortdurend gespoeld met een zoutwateroplossing.Foto: Operatiekamer. Op het beeldscherm zie je de binnenkant van het kniegewricht.

Ingreep
Tijdens de operatie kan een kleine tang of schaar in het gewricht worden gebracht om de ingreep uit te voeren. De ingreep duurt ongeveer een half uur. Soms wordt tijdens de operatie besloten om direct een grotere snee in de knie te maken omdat de gevonden aandoening niet met een kijkoperatie te behandelen is. De operatiesneetjes worden meestal gehecht of gesloten met zwaluwstaartjes en afgeplakt met hechtpleister en afgedekt met gaas en verband.

Een meniscusscheur leent zich bij uitstek voor een behandeling met een kijkoperatie. Alleen het gescheurde deel wordt verwijderd en het intacte deel blijft op zijn plaats. Dit is beter voor het gewricht omdat verwijdering van de gehele meniscus tot slijtage kan leiden. Losse stukjes kraakbeen en bot kunnen ook door middel van een kijkoperatie worden verwijderd.

Een kruisbandscheur kan in sommige gevallen met intensieve oefentherapie worden behandeld. Een kruisband geneest nooit spontaan en als deze eenmaal gescheurd is, dan blijft dit zo. Een goede spierconditie kan dit probleem soms goed verhelpen. Is dit echter niet het geval dan is hiervoor een aparte operatie nodig.

Bij sommige afwijkingen kan na het stellen van de diagnose tijdens dezelfde operatie meteen de behandeling volgen. Een groot voordeel van een kijkoperatie is dat het herstel in het algemeen snel verloopt en dat vrijwel altijd direct na de ingreep de knie weer volledig belast mag worden.

8. Na de operatie
De orthopedisch chirurg zal na de operatie op een tekening aan geven met uitleg wat er gebeurd is tijdens de operatie (U ziet een voorbeeld op de laatste pagina in deze brochure). Bewaar deze goed zodat u deze kan laten zien aan de fysiotherapeut en eventueel uw huisarts/sportarts.Foto: U been wordt ingepakt na de operatie

Direct na de operatie verblijft u enige tijd in de nabehandelingkamer (uitslaapkamer). Als de controles, zoals bloeddruk en hartslag goed zijn, gaat u weer terug naar de afdeling waar u opgenomen was. Als u terug bent op de afdeling belt de verpleegkundige de contactpersoon. Verder komt de verpleegkundige zonodig regelmatig uw bloeddruk, hartslag alsmede de wond controleren. Probeer tijdig aan de verpleegkundige aan te geven dat u gebruik wilt maken van medicijnen tegen de pijn en eventuele misselijkheid. Verder kunt u direct starten met de oefentherapie zoals beschreven in hoofdstuk 12 in deze brochure. De verdoving is in de loop van de dag uitgewerkt. Als er geen bijzonderheden optreden en u heeft geplast dan kan u weer met ontslag. U mag niet zelfstandig met ontslag, zorg dat iemand u op kan halen. Deze persoon neemt een rolstoel mee (tijdelijk te leen bij de ingang van het ziekenhuis) en brengt u met de rolstoel naar de auto, in de auto is het handig dat u de krukken heeft om thuis te komen.Foto: Verpleegkamer Dagbehandeling

Na de operatie kunt u een aantal dagen meer pijn ervaren. De geopereerde knie kan 3 tot 4 weken dikker zijn, wat de beweeglijkheid van de knie belemmert. Het herstel duurt minstens 4 weken.

Verband
U heeft een verband om uw knie gekregen: direct op de wond een pleister met daarover een zwachtel en een kous. Twee dagen na de operatie mag u de kous, de zwachtel en de pleister verwijderen. Plak, een nieuwe pleister ter bescherming van de wondjes. Douchen moet u uitstellen tot de wondjes gesloten zijn (meestal na 2 dagen) wegens infectiegevaar. Pijnstillers zijn soms nodig. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol is vaak voldoende.

9. Complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties optreden. Bij een kijkoperatie komt dit zeer zelden voor. De eventuele complicaties kunnen zijn: langdurige en forse zwelling, bloeding in de knie en een gewrichtsontsteking. Heel soms ontstaat een trombosebeen. Er is dan een bloedstolsel gevormd dat een ader in het been verstopt. U dient met uw huisarts of uw behandelend arts contact op te nemen als u:

 • u koorts krijgt en een rode, pijnlijke gezwollen knie
 • u niet meer op het been kunt staan, terwijl dit tevoren goed mogelijk was
 • de pijn in de knie in rust toe neemt

Na de ingreep kan uw knie dikker en pijnlijker zijn. Leg uw been in dat geval op een kruk en doe rustig aan.

10. Nabehandeling
U heeft van uw fysiotherapeut, voor de kijkoperatie, instructies gekregen. Voor de nabehandeling bij uw fysiotherapeut laat u de informatie zien welke de orthopeed opgeschreven heeft in deze folder. Het kan mogelijk zijn dat op verzoek van de orthopeed de fysiotherapeut in het ziekenhuis ingeschakeld wordt. De fysiotherapeut komt u dan uitleggen wat u met de knie mag doen.

Lopen
U mag op het geopereerde been staan. Toch is het raadzaam de eerste dagen krukken te gebruiken. Daarmee ontlast u de geopereerde knie. De dag van de operatie en de dag erna neemt u zoveel mogelijk rust. Wanneer uw knie prettig aanvoelt, kunt u vanaf de tweede dag uw geopereerde been meer gaan bewegen en belasten.

11. Belast lopen met elleboogkrukken
De behandelend arts adviseert u tijdelijk krukken te gebruiken, zodat u het geopereerde been licht kunt ontlasten. Met deze manier van lopen kunt u ook beide benen iets ontlasten. Hoe lang dit gebruik gaat duren hangt af van uw persoonlijke situatie. De arts zal dit met u bespreken. 

 

Het instellen van de elleboogkrukken

 • Ga rechtop staan op het goede been en houd het aangedane been gestrekt of iets gebogen van de grond.
 • Neem de krukken in de handen, 1 links en 1 rechts en plaats ze iets naar voren.
 • Laat de armen ontspannen langs het lichaam hangen.
 • Stel de krukken zo in dat de handsteunen ter hoogte van de polsen zijn.
 • Stel de hoogte van de manchet zo in dat de bovenrand van de manchet zich ongeveer 5 cm onder de elleboog bevindt.​

 Algemene adviezen

 • Controleer de stokken op mankementen aan bijvoorbeeld de dop en de handvaten.
 • Loop alleen met stevige schoenen.
 • Begin met kleine veilige stappen en let op dat er geen gladde natte vloeren zijn.
 • Wanneer iemand u helpt tijdens het lopen, moet diegene aan de zijde van het goede been staan.
 • Probeer het normale looppatroon zoveel mogelijk te benaderen.

 Belast lopen met krukken

 • Neem de krukken in de handen, 1 links en 1 rechts.
 • Ga rechtop staan en steun op beide benen.
 • Zet de kruk aan de linkerarm naar voren, tegelijk met de kruk aan de rechterarm, zodat ze op 1 lijn komen te staan.
 • Plaats hierna uw aangedane been tussen de beide krukken, en stap hierna met uw niet aangedane been naast of voorbij uw aangedane been.
 • Herhaal de voorgaande handeling.​


    

Trap op lopen met krukken

 • Ga zo dicht mogelijk  bij de trapleuning staan.
 • Houd met 1 hand de trapleuning vast en neem de beide krukken in de andere hand.
 • Plaats als eerste het goede been op de volgende trede.
 • Plaats er vervolgens het aangedane been en de kruk bij.​
 Trap af lopen met krukken 

 • Houd met 1 hand de trapleuning vast en neem de beide krukken in de andere hand.
 • Plaats als eerste het aangedane been samen met de kruk 1 trede lager.
 • Zet nu het goede been erbij.
       
12. Oefeningen
De klachten van de knie mogen niet toenemen door de oefentherapie. Nb: Bij twijfel of vragen, overleg dan met uw behandelend fysiotherapeut!

13. Controle
Thuis zult u worden begeleid door de fysiotherapeut. 2 weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd bij de huisarts (wel eerst afspraak maken). Neem uw kaart mee waarop de arts heeft genoteerd wat er gedaan is tijdens de scopie. Na genezing zijn de huidwondjes vaak nog dik. Dit komt doordat het onderliggende kapsel ook geopend is en wat langere tijd nodig heeft om te genezen. Dit neemt 3 tot 4 weken tijd. Maakt u zich zorgen over uw knie, neem dan contact op met de fysiotherapeut of met uw huisarts. U wordt 6 weken na de operatie gebeld door de verpleegkundig consulent orthopedie hoe het met u gaat, indien nodig krijgt u daarna een afspraak bij de polikliniek Orthopedie.

14. Wanneer kan ik mijn knie weer gebruiken?
U kunt uw knie één week na de operatie gebruiken voor de dagelijkse activiteiten. De eerste twee weken na de operatie moet u het wel rustig(er) aan doen met de knie. Ga niet knielen of op uw hurken zitten. De meeste patiënten kunnen 3-4 weken na de operatie hun knie weer normaal gebruiken.

Wanneer kan ik weer autorijden?
Autorijden kan worden hervat als de knie niet te pijnlijk meer is en u voldoende controle over uw knie heeft om een auto te besturen (meestal is dit na ongeveer twee weken). Overlegt u dit met uw behandelend orthopedisch chirurg of fysiotherapeut.

Wanneer kan ik weer werken?
Het moment waarop u weer kunt werken is afhankelijk van de aard van de ingreep en het soort werk dat u doet. In het algemeen wordt twee weken aangehouden voor zittend werk en vier weken voor zwaarder werk.

Wanneer mag ik weer sporten?
Sporthervatting kan ook variëren met het type sport. Het is niet verstandig contactsporten binnen een maand te hervatten. Zwelling als reactie op activiteit is een teken dat u het rustiger aan moet doen.

15. Hebt u vragen?

 • Stel ze dan gerust aan uw specialist tijdens het polikliniekbezoek of tijdens uw verblijf op de afdeling.
 • Bel naar de verpleegkundig consulenten, Ingrid Wippert of Hannie Elskamp-Meijerman. Zij houden telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, tel.: (0570) 53 53 53 en vraag naar toestel 2765. U kunt ook mailen naar wippertg@dz.nl of H.Elskamp-Meijerman@dz.nl.
 • De polikliniek Orthopedie is bereikbaar via, tel.: (0570) 53 51 55. Voor vragen over de opname belt u de Opname, tel.: (0570) 53 51 30. Voor acute problemen, na de operatie, kunt u voor 17.00 uur bellen met de polikliniek Orthopedie en na 17.00 uur met de Spoed Eisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00. 
 • Voor meer informatie over orthopedie kunt u ook terecht op www.dz.nl/orthopedie. Op deze site staat onder voorlichting ook een diapresentatie van een kijkoperatie.

16. Uw mening telt.
Het Deventer Ziekenhuis vindt goede zorg en service voor zijn patiënten belangrijk. Om ons werk aldoor te verbeteren, horen we graag uw mening. Zo weten we immers wat goed is. Of beter kan. Wilt U daarom de enquête invullen die op internet staat als u na de operatie thuis bent? Als u naar www.dz.nl/mening  gaat, kunt u uw mening geven. 

17. Meniscus/ binnenzijde knie
De arts tekent/schrijft op deze pagina's wat er gevonden is tijdens de operatie en wat er aan gedaan is.

Dit is een plaatje van de meniscus en de scheuren die er kunnen komen.


Dit is een plaatje van de binnenzijde van de knie.

Knie.jpg
Oefenen volledige kniestrekking
In rugligging met een opgerolde handdoek onder de geopereerde knie, de knie volledig strekken en 5 seconden trachten vast te houden en weer langzaam het onderbeen laten zakken. De tenen en voet dienen hierbij opgetrokken gehouden te worden. Herhaal dit 10x ’s ochtends, ’s middags en ‘s avonds 


       

Oefenen spieren voorzijde bovenbeen (kniestrekkers)
In rugligging, met het niet-geopereerde been gebogen neergezet, het geopereerde been gestrekt heffen ongeveer 10 cm van de onderlaag en 5 seconden vasthouden. De tenen en voet dienen hierbij opgetrokken gehouden te worden.
Herhaal dit 10x ’s ochtends, ’s middags en ‘s avonds 
       


Oefenen spieren achterzijde bovenbenen (kniebuigers)
In rugligging of in zittende houding, de hakken over de onderlaag richting de billen trekken zover als pijn en/of verband dit toelaat.De hierbij bereikte “eindstand” gedurende 5 seconden vasthouden en dan de benen weer langzaam strekken. Herhaal dit 10x ’s ochtends, ’s middags en ‘s avonds 
Uit: Knee Arthroscopy Exercise Guide AAOS, mei 2006