Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Hersteloperatie na sterilisatie bij de man

Hersteloperatie na sterilisatie bij de man

Als u in overleg met de uroloog hebt besloten een sterilisatie ongedaan te maken leest u hier meer over de hersteloperatie.

Hersteloperatie na sterilisatie bij de man
Bij een hersteloperatie worden de zaadleiders weer verbonden, waardoor er zaadcellen bij het zaadvocht kunnen komen. Een volledige herstel van uw vruchtbaarheid is niet te garanderen. De kans van slagen van deze operatie is ongeveer 70%.

Voorbereiding 

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Een strakke onderbroek of zwembroek. Deze is nodig om na de operatie de balzak te steunen.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden. Na aankomst op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt.

Operatie
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Via een sneetje in de balzak zal de uroloog de beide uiteinden van de zaadstreng opzoeken en vrijleggen. Middels een spuitje met een zoutoplossing wordt gekeken of beide zaadstrengen nog doorgankelijk zijn. Aan beide kanten worden ze met oplosbaar hechtmateriaal weer aan elkaar gehecht. In de huid worden ook oplosbare hechtingen gebruikt. De uroloog legt een drukverband aan om de balzak te steunen.  Indien nodig krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen tegen ontstekingen.

Duur
De operatie duurt ongeveer 2 uur.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling gaat, verblijft u nog een korte tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn heeft van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening. 

Zodra u terug bent op de afdeling mag u weer eten en drinken. U blijft in bed tot het gevoel in de benen weer helemaal terug is. Het is belangrijk dat u binnen 6 uur na de ingreep geplast heeft, zodat er niet teveel druk op de onderbuik komt. De verpleegkundige geeft u uw ontslagpapieren en verwijdert het infuus, voordat u naar huis mag.

Naar huis: waar moet u op letten? 
De operatie vindt meestal plaats in dagopname, maar het kan ook voorkomen dat u een nacht moet blijven. Omdat wordt afgeraden zelf auto te rijden na de ingreep, adviseren wij u vervoer naar huis te regelen. 
Bij pijn mag u maximaal tot 4x daags 1000 mg paracetamol gebruiken gedurende enkele dagen.

Leefregels

 • Na 24 uur mag het drukverband verwijderd worden en mag u voor het eerst douchen.
 • Gedurende 48 uur moet u een strakke onderbroek dragen om de balzak te ondersteunen.
 • Na 48 uur mag u het werk hervatten.
 • Na 3 weken mag u weer sporten, zwemmen en seksuele gemeenschap hebben.

Mogelijke complicaties/ ricico’s
Door een bloeduitstorting kan tijdelijke geringe blauw verkleuring van de balzak ontstaan, dit is niet verontrustend.

Controle op de polikliniek
De controle is over 4-6 weken op de polikliniek Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Tijdens deze afspraak krijgt u een nieuwe afspraak mee voor een spermaonderzoek.

Kosten
Een hersteloperatie na sterilisatie bij de man is geen onderdeel meer van de basis-verzekering ziektekosten. Of uw zorgverzekeraar deze behandeling vergoedt, hangt af van uw aanvullende verzekering, uw verplichte eigen bijdrage en uw eigen risico. Raadpleeg dus eerst uw polisvoorwaarden en informeer bij uw ziektekostenverzekeraar. Geef daarbij aan of de ingreep op de polikliniek plaatsvindt, in dagopname of via een klinische opname. Als u zelf moet betalen, vindt u de meest recente prijzen op onze website www.dz.nl (ik ben patiënt _ prijzen _ prijslijst DBC B-segment).

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Hevige zwelling van de balzak.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniek bezoek.

Context menu