Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Hechten spieren schoudergewricht

Hechten spieren schoudergewricht

Als u in overleg met de orthopedisch chirurg heeft u besloten om uw schouder te laten opereren kan dit via een open procedure of via een kijkoperatie. Voor een kijkoperatie verblijft u 2 dagen in het ziekenhuis, voor een open procedure 4 dagen. Voor het herstel moet u meerdere maanden uittrekken. Het vergt doorzettingsvermogen van u en de mensen om u heen. Met een goede voorbereiding kunt u zelf bijdragen aan een vlot herstel.

Inhoud

1.Het schoudergewricht
2.Klachten
3.Polikliniekbezoek orthopedie
4.Preoperatieve screening
5.Transmuraal logistiek bureau (TLB)
6.Polikliniekbezoek fysiotherapie
7.Opname
8.Voorbereiding thuis
9.Dag van de operatie
10.De operatie
11.Na de operatie
12.Draagdoek
13.Hoe kan ik slapen?
14.Complicaties
15.Nabehandeling
16.Oefeningen direct na de operatie
17.Oefeningen vanaf 6 weken na de operatie
18.Na ontslag
19.Wanneer kan ik mijn schouder weer gebruiken?
20.Wanneer kan ik weer gaan werken?
21.Wanneer moeten de hechtingen worden verwijderd?
22.Contactpersoon
23.Vragen? 
 
1.  Het schoudergewricht
Uw schouder is het meest beweeglijke gewricht in uw lichaam. Spieren en banden zijn nodig om de schouder te bewegen en om het gewricht stabiel te houden. De belangrijkste spieren in de schouder zijn de “rotator cuff” spieren. Deze spieren zitten vast aan het schouderblad. In totaal lopen er 4 spieren rond de schouderkop en de pezen van deze spieren vormen een bedekking van de schouderkop.

De pezen van de spieren rond de schouderkop kunnen op twee manieren beschadigd raken:

 • door een ongeval
 • door slijtage

Als deze pezen scheuren, dan is het lichaam meestal niet meer in staat om deze spieren te laten vastgroeien. Als de pees of pezen gescheurd zijn, merkt u dat er continu pijn aanwezig is in uw schouder en dat de beweeglijkheid en kracht is afgenomen.

Op jonge leeftijd willen we deze pezen zo snel mogelijk terughechten. Op oudere leeftijd behandelen we de klachten van gescheurde pezen meestal zonder operatie. Het terughechten van gescheurde pezen bij patiënten op oudere leeftijd is namelijk niet altijd succesvol. Dit heeft te maken met slijtage van de pezen. Bij de meeste patiënten in deze leeftijdscategorie verdwijnen de schouderklachten met een niet-operatieve behandeling. Niet-operatieve behandeling kan bestaan uit medicijnen, injecties en fysiotherapie. Door deze behandelingen zal de pijn meestal langzaam wegtrekken en neemt de beweeglijkheid toe. De kracht van de schouder zal altijd wat minder blijven. Dit proces kan vaak vele maanden duren en soms vaak wel meer dan een jaar. Als de pijn aanwezig blijft, zal de orthopedisch chirurg met u bespreken of er een indicatie bestaat voor het hechten van de pees of pezen. Het resultaat van zo’n operatie hangt af van de kwaliteit van het overgebleven peesweefsel: is deze van slechte kwaliteit door slijtage dan is de kans groot dat de pees niet stevig terug te hechten is of dat de pees kort na de operatie opnieuw afscheurt.

2.  Klachten
Pijn is het belangrijkste signaal. Pijn uit het schoudergewricht kunt u voelen rondom het schoudergewricht maar vaak ook in de bovenarm. De pijn is vaak continu aanwezig en neemt toe bij het optillen van de arm. Ook ‘s nachts kunt u pijn voelen, vooral als u op de aangedane schouder gaat liggen. Daarnaast is de beweeglijkheid van de schouder afgenomen evenals de kracht.

3.   Polikliniekbezoek Orthopedie
Uw huisarts heeft u verwezen naar de polikliniek Orthopedie. Op de polikliniek wordt uw schouder onderzocht en worden röntgenfoto’s gemaakt om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Om te beoordelen of de pezen in uw schoudergewricht gescheurd zijn, wordt meestal een MRI-scan gemaakt. Een MRI-scan werkt met magnetische stralen en kan de schouderspieren goed in beeld brengen. Op de MRI-scan wordt zichtbaar welke pezen gescheurd zijn, hoe groot de scheur is en of de pezen slijtage vertonen. Aan de hand van de MRI-scan wordt een inschatting gemaakt of de scheur te hechten is en op welke manier dit kan gebeuren.

Als de beslissing genomen is om een operatie uit te voeren, zal de polikliniekassistent in overleg met u verschillende formulieren invullen over de opnameprocedure. Voor de operatie wordt u onderzocht door een anesthesioloog. Dit heet de ‘preoperatieve screening’.

4.  Preoperatieve screening
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

5. Transmuraal logistiek bureau (TLB)
Als om medische of sociale redenen ook zorg na de ziekenhuisopname nodig is, regelt een medewerker van het TLB dat bij de preoperatie screening voor u. Samen met u inventariseert en bespreekt deze medewerker de zorgmogelijkheden. Het TLB zorgt  voor de indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en regelt de zorginzet voor u.

6.  Polikliniekbezoek fysiotherapie
Vóór de operatie wordt u gezien op de polikliniek Fysiotherapie door de “schouderfysiotherapeut” . Hij/zij informeert u over:

 • de operatie
 • de nabehandeling
 • een aantal oefeningen en deze met u doornemen
 • het oefenen van de schouder

Deze informatie is belangrijk om een zo goed mogelijke uitgangspositie te hebben voor de operatie. Een aantal van deze oefeningen leest u verderop.

7.  Opname
De dag vóór de opname belt de secretaresse van de verpleegafdeling u na 14 uur om door te geven op welke afdeling en hoe laat u wordt verwacht.

8.  Voorbereiding thuis

 • Om na de operatie misselijkheid te voorkomen moet u op de dag van de operatie nuchter blijven. Dit betekent dat u na 24.00 uur ’s nachts niet meer mag eten, drinken en roken.
 • Op de ochtend van de operatie kunt u zich gewoon douchen. Gebruik geen bodylotion of iets dergelijks.
 • Gebruikt u make-up en/of nagellak, dan dient u die op de dag vóór de operatie te verwijderen.
 • Probeer uitgerust te zijn als u naar het ziekenhuis gaat.
 • Doe de oefeningen die de fysiotherapeut uit het ziekenhuis u heeft voorgedaan en die ook in deze brochure staan.
 • Het ziekenhuis heeft een bezoekregeling en verzoekt u, uw bezoekers daarvan op de hoogte te stellen. De bezoekregeling kunt u vinden op www.dz.nl; klik via de voorpagina naar “bezoektijden”.
 • Laat waardevolle spullen en/of sieraden thuis als u voor opname komt.
 • Ontdekt u een wondje aan de te opereren schouder of arm, neem dan tijdig contact op met de polikliniek Orthopedie. De arts overlegt dan met u hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

9.  Dag van de operatie
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling. Wilt u begeleiding, vraag dan gerust een gastvrouw om met u mee te gaan. De gastvrouwen bevinden zich bij de receptie hoofdingang. Op de afdeling krijgt u een korte rondleiding en worden uw gegevens gecontroleerd. U krijgt vlak voor de operatie een operatiejasje aan. Dit is dan het enige dat u aan mag hebben.

10.  De operatie
Een verpleegkundige begeleidt u naar de operatieafdeling. U mag, als u kunt, zelf overschuiven op een operatiebed. Daarna komt de anesthesioloog bij u voor de verdoving. De operatie vindt meestal plaats onder algehele narcose en een regionale verdoving met een prikje in de zijkant van de hals of in de nek. De regionale verdoving verdooft de schouder tijdens de operatie en na de operatie werkt de verdoving nog 12 tot 24 uur door zodat uw schouder niet pijnlijk zal zijn na de operatie. Bij jonge patiënten (< 60 jaar) met een scheur die kleiner is dan 2 cm, kan de pees via een “kijkoperatie” worden gehecht. Bij een scheur die groter is, of bij oudere patiënten wordt een “open" operatie, met een litteken, uitgevoerd.
Bij een kijkoperatie van de schouder krijgt u 3 kleine littekens van ongeveer 1 cm rond de schouder. Met een ‘open’ operatie wordt een huidsnede van ongeveer 6 cm gemaakt aan de zijkant van uw schouder. Het schoudergewricht wordt uitgebreid geïnspecteerd. Daarna wordt ± 7 mm van de onderkant van het schouderblad verwijderd om de pezen in de schouder, die door een tunnel lopen, meer ruimte te geven. Tijdens de operatie wordt de slijmbeurs in de schouder ook verwijderd. Als er ontstoken weefsel of littekenweefsel in uw schouder aanwezig is, wordt dit ook weggehaald. Daarna worden de pezen schoon- en losgemaakt en opnieuw aan de schouderkop vastgehecht. De operatie duurt ongeveer 75 minuten. Een kijkoperatie duurt ongeveer 2 uur. Direct na de operatie verblijft u enige tijd in de nabehandelingkamer (uitslaapkamer). Als de controles, zoals bloeddruk en hartslag, goed zijn gaat u weer terug naar de afdeling.

11. Na de operatie
Terug op de afdeling belt de verpleegkundige de contactpersoon. Verder komt de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, de hartslag en wond controleren. Geef tijdig bij de verpleegkundige aan als u medicijnen wilt tegen de pijn en eventuele misselijkheid. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met u doorgesproken tijdens de pre-operatieve screeening.
Na de operatie zitten er verbanden om de schouder. Soms komt er een drain (slangetje) uit de schouder om wondvocht af te voeren. Dit slangetje wordt de dag na de operatie verwijderd. Als de schouderspieren zijn gehecht, duurt het ongeveer 3 maanden voordat ze weer zijn vastgegroeid. Direct na de operatie kunt u een aantal dagen meer pijn ervaren. Dit komt omdat bot is verwijderd van het schouderblad en pezen zijn aangetrokken om weer op de oorspronkelijke plek op de schouderkop vast te hechten. Verwacht dus niet dat uw schouder direct na operatie pijnvrij is. Het herstel van deze operatie en de revalidatie duurt lang: u bent hier zeker 4 tot 6 maanden mee bezig. De meeste patienten ervaren 6 tot 8 weken na de operatie minder pijn in de schouder. Vanaf de eerste dag komt de fysiotherapeut bij u langs om u oefeningen te laten doen.

Na 4 dagen kunt u met ontslag als:

 • de wond droog is
 • de pijn goed onder controle is met pijnstillers
 • u de oefeningen goed begrijpt en kan uitvoeren
 • u de arm 90 graden kan optillen.

12.  Draagband
U krijgt na de operatie een draagband. De meeste patiënten vinden een draagband prettig omdat die ondersteuning aan de arm geeft. De draagband moet u 6 weken dag en nacht dragen. Als u op een stoel zit, mag de arm uit de draagband en rustig op een brede leuning of kussen worden gelegd. Tijdens het wassen, douchen of aankleden mag de arm langs het lichaam worden gehouden.

Patiënten die een zeer grote scheur in een of meer schouderpezen hebben, krijgen de eerste 6 weken na de operatie een schouderbrace. Die ondersteunt de schouder en geeft de gehechte pezen meer rust zodat de kans op het succesvol vastgroeien van de pezen groter is.

De fysiotherapeut geeft u instructies en neemt de oefeningen uit deze brochure met u door. Ook thuis wordt u door een fysiotherapeut begeleid.

13.  Hoe kan ik slapen?
Slapen mag op de rug en op de niet-geopereerde schouder. Gewone kussens kunt u gebruiken om het u makkelijker te maken (veren kussens werken het best). Eén kussen, een klein beetje opgevouwen onder de nek geeft genoeg steun. Een 2e opgevouwen kussen kan onder de arm van de geopereerde schouder worden gedrapeerd. Een 3e kussen achter de rug, voorkomt dat u op de geopereerde schouder gaat liggen.

Slapen op de rug:  


Slapen op de zijde: 14.  Complicaties
Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals bloeduitstortingen, bloedingen, zenuwuitval en infecties. De kans op een van deze complicaties bij het terughechten van pezen in de schouder is kleiner dan 1%. Afhankelijk van de kwaliteit van het overgebleven peesweefsel is er een kans op het opnieuw uitscheuren van de pees. Deze kans kan bij slijtage van de pezen oplopen tot 30%. Door littekenvorming, onvolledig herstel van de spieren en onvoldoende oefenen van de schouder kan de schouder een bewegingsbeperking houden. Ook is er een kleine kans op een ‘frozen shoulder’ net na de operatie. Bij een ‘frozen shoulder’ ontstaat er een ontsteking van het kapsel waardoor de schouder tijdelijk pijnlijk en stijf wordt.

15.  Nabehandeling
Voor het beste resultaat na de operatie is het belangrijk dat u de schouder gaat trainen samen met de fysiotherapeut. U gaat direct na operatie oefeningen doen met de fysiotherapeut in het ziekenhuis en thuis oefent u samen verder met een fysiotherapeut.

16.  Oefening direct na de operatie
De eerste 6 weken mag u slingeroefeningen doen (zie het plaatje hieronder), maar mag u verder de schouderspieren zélf niet aanspannen.

Oefening direct na de operatie
Leun voorover vanuit de heup, maak cirkels met uw arm vanuit de schouder.

De fysiotherapeut zal de schouder soepel houden en u instructies geven. In de draagdoek krijgt de gehechte schouderpees rust om te genezen.

Sommige patiënten met een zeer grote scheur in de pezen moeten de eerste 6 weken na operatie een “brace” dragen; deze brace moet dag en nacht gedragen worden. De orthopedisch instrumentmaker zal deze brace een week voor de operatie op maat afstellen. Als u deze brace een week voor operatie mee naar huis krijgt, moet u thuis oefenen:

 • hoe ermee rond te lopen
 • hoe u ermee kunt zitten
 • hoe ermee op bed te liggen

Zes weken na de operatie mag u zelf de schouder gaan oefenen. De brace mag af en de draagband mag u gaan afbouwen. De fysiotherapeut geeft u hiervoor instructies. U kunt uw schouder vanaf 6 weken na de operatie trainen met de volgende oefeningen. Deze oefeningen zijn ook geschikt om de schouder voor te bereiden voor de operatie. Belangrijk hierbij is niet te forceren en de oefeningen alleen te doen indien dit niet te pijnlijk is.

De schouder is na 6 weken wat stijver omdat de schouder maar beperkt bewogen mocht worden. Het genezingsproces van de pezen duurt 3 maanden maar houdt rekening met een revalidatietijd van 6 maanden. Het kan langere tijd duren voordat de beweeglijkheid in de schouder weer terugkeert en de schouder minder pijnlijk is.

17.  Oefeningen vanaf 6 weken na de operatie
Het is raadzaam om de oefeningen in de aangegeven volgorde te doen. Probeer elke oefening 5 x te doen, minstens 2 x per dag. De oefeningen kunnen door uw fysiotherapeut worden aangepast.

Oefening 1
Leun voorover vanuit de heup, maak cirkels met uw arm vanuit de schouder.
Oefening 2
Trek uw schouders omhoog en daarna achterwaarts, waarbij u een ronddraaiende beweging maakt.
Oefening 3
Ga rechtop staan en pak een stok (± 1m. lang) achter uw rug met beide handen vast. Draai uw schouders achterwaarts en omlaag. Gebruik de stok om uw arm aan de geopereerde zijde omhoog en buitenwaarts te bewegen. 
Oefening 4
Pak met u hand aan de niet-geopereerde zijde, de andere hand achter uw rug vast en probeer deze hand omhoog, richting uw nek te bewegen. 
Oefening 5
Ga op uw rug liggen met de ellebogen daarbij ondersteund door dubbelgevouwen kussens zodat de ellebogen hoger liggen dan uw schouders. Buig uw ellebogen 90° en pak een stok met beide handen vast. Beweeg de geopereerde schouder buitenwaarts, door de arm aan de niet-geopereerde zijde binnenwaarts te bewegen ​

Oefening 6      
Ga op uw rug liggen met de ellebogen ondersteund als bij de vorige oefening. Met de hand aan de niet-geopereerde zijde, pakt u de hand van de geopereerde arm vast en beweegt deze tot boven op uw hoofd. Probeer met de hand de bovenzijde van uw hoofd aan te raken. Als de handen op uw hoofd liggen, probeer dan de ellebogen omlaag te bewegen. Ga hierna terug naar de uitgangspositie. 
       ​
Oefening 7
Ga tegenover een keukenkastje of het aanrecht staan. Leun voorover en steun met beide ellebogen tegen de kast of op het aanrecht. Houd beide handen gevouwen en loop dan langzaam achterwaarts, waarbij u op uw ellebogen steunt. Ga zover, tot de schouder volledig gerekt is en loop daarna weer voorwaarts. ​
  
18.  Na ontslag
Thuis wordt u begeleid door een fysiotherapeut. Zes weken na de operatie wordt u voor controle op de polikliniek in het ziekenhuis gezien door de “schouderfysiotherapeut”. Gelijktijdig met de orthopedisch chirurg heeft de schouderfysiotherapeut spreekuur en kan zonodig overleggen als er problemen mochten zijn. Drie maanden na de operatie komt u op de polikliniek Orthopedie. Maakt u zich zorgen over uw schouder, belt u dan de polikliniek Orthopedie of uw huisarts.

19.  Wanneer kan ik mijn schouder weer gebruiken?
Dit is afhankelijk van uw klachten. De meeste patiënten hebben na 6 tot 12 weken duidelijk minder pijn. Het kan 6 tot 12 maanden duren voordat het genezingsproces is voltooid. Autorijden en fietsen kunnen worden hervat als de schouder niet meer te pijnlijk is en u voldoende controle over uw schouder hebt om een auto te besturen. Meestal is dat mogelijk vanaf 3 maanden. Zwaar tillen mag pas 4 maanden na de operatie.

20. Wanneer kan ik weer gaan werken?
 • Licht werk (niet tillen) vanaf 2 maanden
 • Matig zwaar werk
  (licht tillen, onder schouderhoogte) vanaf 3 maanden
 • Zwaar werk (boven schouderhoogte) 3 - 6 maanden

Als uw werk of vrije tijdbesteding in de zware categorie vallen, bespreek dit dan met de fysiotherapeut. Hij/zij kan u gericht begeleiden.

21.  Wanneer moeten de hechtingen eruit?
Na de operatie mogen de hechtingen na 2 weken worden verwijderd door de huisarts, maakt u zelf een afspraak met uw huisarts hiervoor.
 
22.  Contactpersoon
Voor u, uw familie/relaties én het ziekenhuis is het prettig een contactpersoon aan te wijzen. Hij/zij kan informatie geven over uw gezondheidstoestand en aanspreekpunt zijn voor het bezoek. Kies een contactpersoon die u goed kent, en goed bereikbaar is. Het ziekenhuis verstrekt overigens alleen informatie met uw toestemming.
 
23.  Vragen?
Hebt u vragen over de medische zorg, stel deze dan gerust aan uw arts tijdens het polikliniekbezoek of tijdens uw verblijf op de afdeling. U kunt ook bellen naar de verpleegkundig consulenten orthopedie Ingrid Wippert of Hannie Elskamp-Meijerman. Zij houden telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, tel. (0570) 53 53 53 en vraag naar toestel 2765.

Voor vragen over de opname belt u de afdeling Opname, tel. (0570) 53 51 30. Ook kunt u met vragen de afdeling Fysiotherapie bellen, tel. (0570) 53 50 35. Deze brochure is na te lezen op de website van het Deventer Ziekenhuis, www.dz.nl.