Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Halsslagaderoperatie

Halsslagaderoperatie

​Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis om een vernauwing van uw halsslagader te laten opereren. Hier leest u meer over deze ingreep.

Hoe ontstaat een vernauwing van de halsslagader?
Een vernauwing van de halsslagader ontstaat doordat vet zich afzet in de wand van de slagader. Daarbij  verkalkt de wand. De ontstane vernauwing in het vat is vaak onregelmatig en er kunnen zich ook stolsels ontwikkelen op deze plek. Wanneer deze losschieten kunnen ze verderop in een bloedvat blijven steken of de bloedtoevoer afsluiten. Als dit gebeurt ontstaat er een TIA (Transient Ischaemic Attack) of een herseninfarct (een beroerte).

Voorgestelde operatie
U hebt een ernstige vernauwing van de halsslagader (een vernauwing van 70% of meer). De kans is reëel dat een nieuwe TIA of herseninfarct op zal treden. Uw behandelend specialist heeft voorgesteld om een halsslagaderoperatie bij u uit te voeren. Door een operatie wordt de kans op een (nieuwe) beroerte verkleind. Hierbij wordt de binnenste laag van de vaatwand weggehaald, waardoor de vernauwing ongedaan wordt gemaakt.

Risico’s
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Er kunnen algemene complicaties optreden zoals een infectie aan de wond, een longontsteking, hartinfarct, trombose, blaasontsteking of een nabloeding. Er kunnen ook specifieke complicaties optreden, zoals een beroerte. Dit is opmerkelijk, omdat de operatie juist bedoeld is om een beroerte te voorkomen. Er is een kans van ongeveer 2%  dat een beroerte ontstaat tijdens de ingreep. Daarnaast kunnen zenuwen beschadigd raken, waardoor u slikstoornissen kunt krijgen, problemen met de bewegingen van uw tong of heesheid . Daarnaast  kan een doof gevoel optreden  bij uw hals  of oorlel, dat veelal na verloop van tijd verdwijnt. Door niet te opereren loopt u het risico om binnen 5 jaar 30 tot 50% kans op een beroerte te krijgen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Pré-operatieve screening
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. U kunt deze krijgen bij uw eigen apotheek.

Intakegesprek
Als voorbereiding op de operatie krijgt u een intakegesprek met de vaatverpleegkundige. Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de polikliniek Heelkunde, route 77. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen over uw gezondheid en leefomgeving. Als u zelf vragen heeft kunt u die aan haar stellen.

Meenemen
Wilt u de volgende spullen meenemen als u voor uw opname naar het ziekenhuis komt?

  • Uw patiëntenpas.
  • Het telefoonnummer van uw contactpersoon.
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Houd het overzicht bij u; er kan tijdens uw opname meerdere keren naar gevraagd worden.
  • Toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en pyjama.

Laat waardevolle spullen en sieraden thuis.

Melden
U meldt zich op de dag en tijdstip die met u zijn afgesproken bij de balie van verpleegafdeling  C2. 

Voor de operatie
De verpleegkundige begeleidt u naar uw kamer en vertelt u hoe laat uw operatie plaatsvindt. Houdt u er rekening mee dat dit een streeftijd is: in onvoorziene gevallen kan het tijdstip veranderen. Daarna wordt u voorbereid op de operatie. U krijgt operatiekleding om aan te trekken, pijnstillers en rustgevende medicijnen. Verwijder eventuele aanwezige make-up , contactlenzen, een gehoorapparaat of kunstgebit.

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de afdeling Klinische NeuroFysiologie (KNF). Hier voert de laborant een Electro Encefalogram (EEG) onderzoek uit. Dit is een hersenfilmpje, waarbij de bloedvaten in uw hoofd onderzocht worden. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer (OK) gebracht.

Op de OK
Op de OK krijgt u een infuus aangelegd voor vochttoediening en een blaaskatheter voor de afloop van urine. De anesthesioloog past de narcose toe zoals met u is besproken tijden de pre-operatieve screening. De KNF- laborant is tijdens de gehele operatie aanwezig om uw hersenfuncties te bewaken. Er wordt een snee gemaakt van de lijn van de kaakhoek (het oorlelletje) tot vlak boven het sleutelbeen. De bewuste halsslagader wordt afgeklemd. Als de hersenen tijdens het afklemmen onvoldoende bloed krijgen, plaatst de specialist tijdelijk een plastic buisje om het bloed tijdens de operatie om te leiden. Hierdoor loopt de bloedtoevoer naar de hersenen geen gevaar. De specialist verwijdert de binnenste laag van de halsslagader en het eventueel tijdelijk geplaatste plastic buisje en sluit vervolgens de halsslagader.

Tijdsduur
De operatie duurt ongeveer 3 uur, inclusief de voorbereidingen.

Na de operatie
Na uw operatie wordt u naar de Intensive Care (IC) gebracht. De specialist die de operatie heeft uitgevoerd neemt contact op met uw contactpersoon. U ligt aan een infuus voor vochttoediening. U hebt een blaaskatheter voor de afloop van urine en een wonddrain voor het wondvocht.  Regelmatig wordt naar de wond in uw hals gekeken, om te zien of de wond lekt en of een zwelling optreedt. Ook wordt uw bloeddruk gecontroleerd. U krijgt bloedverdunners om te voorkomen dat er stolsels in het bloed ontstaan. U kunt pijn hebben als u beweegt. De zaalarts bezoekt u en vertelt u hoe de operatie is verlopen. De zaalarts komt dagelijks om te kijken hoe het met u gaat en raadpleegt uw behandelend specialist als er vragen zijn. Hebt u en/of uw naaste(n) behoefte aan een gesprek met de zaalarts of uw behandelend specialist? Geef dit aan bij uw verpleegkundige, dan wordt er een afspraak gemaakt. Gemiddeld blijft u 1 nacht op de IC. Daarna wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. U mag in principe de volgende dag uit bed.

Naar huis: waar moet u op letten?
U mag na ongeveer 3 tot 5 dagen na uw operatie naar huis. Als er complicaties optreden kan de opnameduur langer zijn. U krijgt indien nodig een recept mee voor medicijnen en verband dat u bij de apotheek kunt ophalen.

Leefregels
Op het moment dat u met ontslag gaat krijgt u over de leefregels nadere informatie mee. U mag alles doen wat u gewend was te doen, maar u zult merken dat u eerst nog snel moe bent. Het kan langere tijd duren voordat uw conditie weer helemaal terug is. Het duurt enkele weken voor uw hals er weer normaal uitziet en minder gevoelig wordt. Uw litteken zal na verloop van tijd grotendeels verdwijnen.
Controle op de polikliniek
U krijgt een afspraak mee om uw wond te laten controleren en uw hechtingen te laten verwijderen. Deze afspraak vindt 2 weken na uw operatie plaats. Ook krijgt u een afspraak mee om terug te komen bij uw behandelend specialist, 6 weken na uw operatie. Na ongeveer 3 maanden controleert uw behandelend specialist uw halsvaten met een duplexonderzoek om de bloeddoorstroming te controleren.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuisbent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met de polikliniek Heelkunde, tel.: 0570 53 50 60.’s Avonds en in het weeken kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis, tel.: (0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Roodheid en/of zwelling van het operatiegebied.
  • Ernstige hoofdpijn.
  • Toename van pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen / verhinderd?
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u die stellen aan uw behandelend specialist of tijdens uw opname. U kunt bellen op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur naar de polikliniek Heelkunde, tel.:(0570) 53 50 60. Bent u onverwacht verhinderd? Geef dit dan tijdig door.

Meer informatie
www.hartstichting.nl
www.hartenvaatgroep.nl
www.dz.nl/heelkunde-vaatpoli 

Context menu