Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Ergotherapie

Ergotherapie

​Bij het 1e contact vormt de ergotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, en de mogelijkheden in uw omgeving. Deze inventarisatie vindt plaats door het stellen van vragen en het verrichten van onderzoek. Op basis van die gegevens stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op. De ergotherapeut geeft ook advies en voorlichting.

Verschillende soorten therapie
Poliklinische ergotherapie wordt individueel gegeven. Bij bijvoorbeeld handproblematiek, reuma, neurologische of geriatrische problematiek. Het is ook mogelijk om thuis te behandelen. Er wordt ook groepstherapie gegeven. Enkele voorbeelden zijn: reumadagbehandeling en voorlichting over heup- en knieoperaties.

Vervolgbehandelingen
Vervolgbehandelingen vinden meestal incidenteel plaats.  De voortgang van uw behandeling wordt regelmatig met u besproken en zonodig bijgesteld. Tevens brengt de ergotherapeut de verwijzend arts op de hoogte van de resultaten van uw behandeling.

Context menu