Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Casemanager GE

Casemanager GE

U komt op het spreekuur van de Maag-, Darm en Leverarts, Chirurg, Internist of Radiotherapeut. De specialist bespreekt de uitslag van de onderzoeken en stelt u de behandeling voor van bijvoorbeeld slokdarm, maag, darm, lever of alvleesklier. Er kan sprake zijn van kanker. Ook is er een afspraak met de Casemanager GE gemaakt.

Wat is een Casemanager GE?
GE betekent Gastro Enterologie. Een casemanager GE is gespecialiseerd in de zorg, begeleiding en voorlichting van mensen die onderzoek en behandeling van slokdarm, maag, darm, lever of alvleesklier ondergaan. Zij is uw contactpersoon.
De casemanager GE werkt nauw samen met de behandelende specialisten en andere zorgverleners. Zij is goed op de hoogte van uw situatie. Ze heeft een eigen spreekuur.

Wie zijn de Casemanagers GE?
  • Marjan Raats
  • Bertien Smeenk
  • Sandra Oosterlaar
  • Ans Mensink

Afspraak maken
Voor het bezoek aan de casemanager GE krijgt u een afspraak mee of toegestuurd. Soms met een vragenlijst of Lastmeter, als leidraad voor het gesprek.
Afspraken met verschillende zorgverleners worden zoveel mogelijk gecombineerd.

Meenemen
Neem bij elk bezoek uw patiëntenpas, en als u een stoma heeft ook het stomamateriaal en stomazorgboek mee.

Melden
Meldt u zich op de aangegeven route, 77 of 87.

Wat kunt u verwachten

In geval van operatie
De specialist bespreekt het behandelplan met u. Het is mogelijk dat meerdere specialisten (chirurg, de internist en radiotherapeut) betrokken zijn bij de voorbereiding op de operatie. U heeft een gesprek met de casemanager GE over uw gewicht, voeding, conditie, thuissituatie en hoe het persoonlijk met u gaat in deze situatie. Zo nodig kan ze zorg door andere zorgverleners aanvragen. U krijgt een folder mee over de betreffende operatie. In een volgend gesprek gaat ze in op uw vragen, geeft aanvullende informatie over eventuele voorbehandeling, opname, operatie, herstel en over een mogelijk tijdelijk of blijvend stoma.

Na de operatie
Na de operatie zal de afdelingsverpleegkundige u op de afdeling begeleiden bij het herstel. De casemanager GE zal u op de afdeling bezoeken. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee bij de casemanager GE. U komt ongeveer 2 weken na de operatie op het spreekuur voor wondzorg, hechtingen verwijderen, bespreken van het herstel en eventuele stomazorg. Afhankelijk van de uitslag zal, in geval van kanker, al dan niet chemotherapie voorgesteld worden.

Chemotherapie
De casemanager GE informeert en begeleidt u ook als u chemotherapie krijgt. Chemotherapie kan zowel voor als na een operatie worden gegeven, of als enige behandeling. De chemotherapie kan gecombineerd worden met bestraling op het Radiotherapie Instituut. De casemanager GE houdt overzicht op het zorgtraject.

Duur
Een informatieverstrekking met de casemanager GE duurt 30-60 minuten, een controleafspraken 15 minuten.

Vragen/verhinderd?
De casemanager GE heeft telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 13.00-14.00 uur via tel.: 0570 53 53 72. Als u chemotherapie krijgt kunt u via het dagelijkse spreekuur van 8.30 - 9.30 u. via, tel.: 0570 535233 contact leggen met de casemanager GE.

Context menu