Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Bypassoperatie (bloedvatomleidingsoperatie)

Bypassoperatie (bloedvatomleidingsoperatie)

Als uw specialist een bypassoperatie heeft voorgesteld leest u hier meer deze ingreep.

Wat is arterieel vaatlijden?
Arterieel vaatlijden is een aandoening van de bloedvaten met als gevolg slagadervernauwing. Deze afwijking is een gevolg van afzetting van vet in de wand en verkalking van de wand van de slagader. Vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen heeft vaak tot gevolg dat er minder bloed door kan stromen. We noemen vernauwingen of afsluitingen van een slagader in de benen ook wel etalagebenen.

Klachten
De klachten zijn afhankelijk van waar de vernauwing of afsluiting in uw slagader zit. Voorbeelden zijn:

 • pijn in de bilstreek en het bovenbeen bij het lopen;
 • pijn in de kuit bij het lopen;
 • pijn in de voet bij het lopen en soms zelfs in rust.

Andere klachten kunnen zijn: koude voeten, verlies van haar op de benen, verdikte teennagels. Ook kan uw been bleek verkleuren als u het optilt en rood verkleuren wanneer u het laat hangen. Als de beenslagaders sterk vernauwd of afgesloten zijn kan er door een tekort aan bloed in uw been pijn optreden. Dit komt ook voor als u rust, met name ’s nachts. Ook kan dit de reden zijn dat wonden niet genezen aan het onderbeen of de voet. Meer informatie treft u aan in de brochure van de hartstichting.

Voorgestelde operatie
Uw behandelend specialist heeft bij u een bypassoperatie voorgesteld. Hierbij wordt een omleiding (bypass) aangelegd voor de afgesloten of ernstig vernauwde slagader. De bovenste aansluiting van de bypass zal ter hoogte van de plek in de slagader die nog goed open is worden aangebracht. Voor de onderste aansluiting wordt een plaats gezocht in het bloedvat onder de afsluiting. Dit kan boven of onder de knie zijn, afhankelijk van waar uw afsluiting zit.

Er zijn verschillende soorten bypasses:

 • een bypass, waarbij uw eigen ader wordt gebruikt;
 • een kunststof bypass.

Risico’s
Geen enkele operatie is vrij van risico’s. Er kunnen complicaties optreden zoals een infectie aan de wond, een longontsteking, longembolie, bloedingen, trombose, blaasontsteking of een hartinfarct. Er kunnen ook specifieke complicaties voorkomen. Vaak komt het voor dat na de genezing het gebied van het operatielitteken anders aanvoelt. Dit komt doordat tijdens de operatie zenuwen worden doorgesneden. Er kan ook een nabloeding of een vroege afsluiting van de bypass optreden. Een nabloeding wordt veelal gestopt door een strak verband aan te brengen. Een vroege afsluiting moet opnieuw geopereerd worden.

Voorbereiding op de operatie

Preoperatieve screening
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt.

Intakegesprek
Als voorbereiding op de operatie krijgt u tevens een intakegesprek met de vaatverpleegkundige. Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de polikliniek Heelkunde, route 77. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen over uw gezondheid en leefomgeving. Zij verstrekt u aanvullende informatie indien nodig.

Meenemen
Wilt u de volgende spullen meenemen als u voor uw opname naar het ziekenhuis komt?

 • Uw patiëntenpas. Moet deze gewijzigd worden, meldt u zich dan bij de receptie hoofdingang.
 • Het telefoonnummer van uw contactpersoon.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. U kunt dit krijgen bij uw eigen apotheek. Houd het overzicht bij u; er kan tijdens uw opname meerdere keren naar gevraagd worden.
 • Toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en pyjama.

Waardevolle spullen en sieraden kunt u beter thuislaten.

Melden
U komt op de dag en tijdstip die met u zijn afgesproken naar de verpleegafdeling Heelkunde (Afdeling C2). U kunt zich melden bij de balie. De secretaresse belt u een dag voor de opname. Ontvangt u de boodschap op uw voicemail, luister die dan helemaal af. De verpleegkundige vertelt u hoe laat uw operatie plaatsvindt. Let wel: dit is een streeftijd; in onvoorziene gevallen kan het tijdstip veranderen.

Voor de operatie
De verpleegkundige begeleidt u naar uw kamer, waar u wordt voorbereid op de operatie. U krijgt operatiekleding om aan te trekken en krijgt pijnstillers en rustgevende medicijnen. U moet uw make-up, contactlenzen, gehoorapparaat en uw kunstgebit af- en uitdoen. Er wordt een pijl op het te opereren been gezet. Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de operatiekamer.

Hoe verloopt de operatie?
Op de operatiekamer krijgt u eerst een infuus aangelegd voor vochttoediening en eventueel een ruggenprik ter verdoving. Soms wordt hierbij een slangetje achtergelaten om pijnstilling na de operatie toe te kunnen dienen. Daarna wordt u geopereerd. Er wordt een bypass bij u aangebracht.

Tijdsduur
De duur van de operatie is ongeveer 2 tot 3 uur.

Na de operatie
Na uw operatie wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. U ligt aan een infuus voor vochttoedoening, een blaaskatheter voor de afloop van urine en een wonddrain voor de afloop van wondvocht. Eventueel heeft u een slangetje in de rug voor pijnstilling. U moet verplicht 1 tot 2 dagen bedrust houden.

Na uw operatie wordt een aantal zaken regelmatig gecontroleerd:

 • het kloppen van de slagaders op de voet;
 • lekkage van de wond;
 • de temperatuur van uw benen;
 • uw bloeddruk.

Na de operatie moet u zo snel mogelijk weer gaan lopen. Dit voorkomt dat nieuwe vernauwingen of afsluiting van uw bypass ontstaan.

Uitslag
De chirurg die de operatie heeft uitgevoerd neemt contact op met uw contactpersoon na uw operatie. Uw contactpersoon wordt eveneens gebeld als u terug bent op de verpleegafdeling. De zaalarts bezoekt u dagelijks om te kijken hoe het met u gaat en bespreekt met u hoe de operatie is verlopen. De zaalarts werkt nauw samen met de behandelend specialist. Hebt u en/of uw naaste(n) behoefte aan een gesprek met de zaalarts? Geef dit aan bij uw verpleegkundige, dan wordt er een afspraak gemaakt.

Naar huis: waar moet u op letten?
U mag na ongeveer 5 tot 7 dagen na uw operatie naar huis. Als er complicaties optreden kan de opnameduur langer zijn. U zult medicijnen moeten blijven gebruiken om het bloed dunner te houden. U krijgt hiervoor een recept mee voor medicijnen en verband dat u bij de apotheek kunt ophalen.

Leefregels
U mag alles doen wat u gewend was te doen, maar u zult merken dat u eerst nog snel moe bent. Het kan langere tijd duren voordat uw conditie weer helemaal terug is.
Op het moment dat u met ontslag gaat krijgt u over de leefregels nadere informatie mee.

Controle op de polikliniek
Als u naar huis mag, krijgt u een afspraak mee om uw wond te laten controleren en uw hechtingen te laten verwijderen. Deze afspraak vindt 2 weken na uw operatie plaats. Ook krijgt u een afspraak mee om terug te komen bij uw behandelend specialist ca. 4 tot 6 weken na uw operatie. Uw behandelend specialist controleert of uw bypass goed werkt door het voelen van pulsaties op de voet en eventueel een echo onderzoek.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuisbent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met de polikliniek Heelkunde. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp: (0570) 53 53 00.

 • koorts hoger dan 38,5 graden Celsius;
 • roodheid en/of zwelling van het operatiegebied;
 • toename van pijn;
 • als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen / verhinderd?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u die stellen aan uw behandelend specialist of uw huisarts. U kunt bellen op werkdagen van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur naar de polikliniek Heelkunde (0570) 535060. Bent u onverwacht verhinderd? Geef dit dan tijdig door.

Meer informatie
www.hartstichting.nl

www.hartenvaatgroep.nl

Context menu