Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Blaasstenen verwijderen via de buik

Blaasstenen verwijderen via de buik

Blaasstenen kunnen pijn of bloed geven bij het plassen. Soms zijn de stenen zo groot dat ze niet meer via de plasbuis kunnen worden verwijderd. Daarom is met u besloten de blaasstenen via de buikwand uit de blaas te halen.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

  • Uw afsprakenkaart en patiëntenpas.
  • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
  • Nachtkleding, een ochtendjas en toiletartikelen.
  • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden. Na aankomst op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt.

Operatie
De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Via een snede in de buikwand wordt de blaas geopend en de steen verwijderd. Indien er geen oplosbare hechtingen zijn gebruikt, moeten deze rond 2 weken na de ingreep worden verwijderd. Tijdens de ingreep krijgt u een blaaskatheter om de blaas te spoelen en rust te geven. De blaasstenen krijgt u meestal mee in een potje.

Na de ingreep
Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening. Het is belangrijk voldoende te drinken, zodat u ruim en heldere urine produceert. Na 4 tot 6 weken mag het werk worden hervat, evenals het sporten en fietsen.

 
Naar huis
Als het plassen weer goed gaat na het verwijderen van de katheter, mag u met ontslag.

Controle
De controle is met 6 weken op de polikliniek Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Klachten bij het plassen.
  • Toename van pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu