Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Blaassteen verbrijzelen

Blaassteen verbrijzelen

Wanneer een blaassteen verrbrijzelen?
Als de uroloog een blaassteen bij u vastgesteld geeft die soms pijn of bloed bij de urine. Met een endoscoop wordt de blaassteen van binnenuit verbrijzeld. Hier leest u meer over deze ingreep.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. 

Meenemen

  • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
  • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
  • Het kan zijn dat u een nacht moet blijven. Neem daarom uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.

Melden 
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoelaat u zich op de verpleegafdeling kunt melden.

Voor de operatie
Na aankomst op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt.

Operatie
De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. De uroloog brengt met een endoscoop een grijpertje in de blaas en knijpt (indien nodig) de steen in kleine stukjes om ze nadien te verwijderen. Na de operatie laat de uroloog een katheter achter in de blaas. Verder krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen.

Duur
De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling teruggaat, verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn heeft van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening door de anesthesiemedewerker/anesthesioloog. Op de operatiekamer hebt u een katheter gekregen zodat het steengruis, dat eventueel uit de blaas komt, wordt weggespoeld. De verpleegkundige van de afdeling zorgt voor de spoeling en kan zonodig bij problemen de uroloog bellen. Geef pijn of het gevoel van aandrang aan bij de verpleegkundige. U krijgt dan - indien mogelijk - de juiste medicijnen, of een extra spoeling. Zodra u uit bed mag, wordt de blaasspoeling aan een rijdende standaard gehangen. U kunt dan over de afdeling wandelen, wat goed is voor de algehele lichamelijke conditie. Elke dag komt de zaalarts bij u om te kijken hoe het met u is. Hij bepaalt ook wanneer de verpleegkundige de katheter bij u eruit mag halen. U krijgt, als dat is afgesproken, een plastablet zodat de urineproductie goed op gang komt. Dit betekent dat u veel moet drinken. In het begin kan het plassen nog gevoelig zijn, u krijgt hiervoor pijnstilling aangeboden.

Duur
U moet er rekening mee houden dat de opname 2 à 3 dagen zal duren.

Zijn er risico’s of complicaties
Doordat er via de plasbuis is gewerkt heeft u meer kans op een blaasontsteking, Dit kan zich uiten door symptomen als pijn en branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Leefregels

  • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol i.v.m. bloedverdunnende werking) van minstens 2 liter per dag.
  • Het werk, sporten, fietsen en gemeenschap kan hervat worden na 1 week.

Controle
De controle is met 6 weken. Hiervoor krijgt u een afspraak mee, als u naar huis gaat.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Klachten bij het plassen.
  • Toename van pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniek bezoek.

Context menu