Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Bijbal - verwijderen cyste

Bijbal - verwijderen cyste

Waarom een cyste verwijderen in de bijbal?
Een cyste is een ophoping van zaadhoudend vocht in de bijbal. Doordat de balzak is vergroot, kan dit pijnklachten geven of klachten van mechanische (sporten, fietsen, geslachtsgemeenschap, dragen van kleding) en cosmetische aard. Hier leest u meer over het verwijderen van de cyste in de bijbal.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.
 
Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Het kan voorkomen dat u een nacht moet blijven. Neem daarom uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
 • Neem een strakke onderbroek mee, deze moet de eerste 48 uur gedragen worden om de balzak te steunen.
 • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden. 
 
Voor de operatie
Na aankomst op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt. De verpleegkundige tekent een pijl op uw huid, aan de kant waar u wordt geopereerd. Dit is om links/rechts verwisseling te voorkomen. Daarnaast krijgt u een operatiejasje om aan te trekken.
 
Operatie
 
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. De balzak wordt geopend, de cyste wordt vrijgemaakt van het omliggende weefsel en verwijderd. De huid wordt gehecht met oplosbare hechtingen. De ingreep duurt ongeveer 1 uur. De uroloog legt een drukverband aan om de balzak te steunen. Daarnaast krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen tegen een ontsteking.

Na de operatie 
Voordat u weer naar de afdeling gaat verblijft u nog korte tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met besproken tijdens de preoperatieve screening. Zodra u terug bent op de afdeling mag u weer eten en drinken. U blijft in bed tot het gevoel in de benen weer helemaal terug is. Het is belangrijk dat u binnen 6 uur na de ingreep hebt geplast, zodat er niet teveel druk op de onderbuik komt.
 
Naar huis
De operatie vindt meestal plaats in dagopname, maar het kan ook voorkomen dat u een nacht moet blijven. De verpleegkundige geeft u uw ontslagpapieren en verwijdert het infuus, voordat u naar huis mag. Omdat wordt afgeraden zelf auto te rijden na de ingreep, adviseren wij u vervoer naar huis te regelen.

Mogelijke complicaties/ ricico’s
Door een bloeduitstorting kan tijdelijke geringe blauw verkleuring van de balzak ontstaan, dit is niet verontrustend.

Leefregels

 • Na 24 uur mag het drukverband worden verwijderd en mag u voor het eerst douchen.
 • Gedurende 48 uur moet u een strakke onderbroek dragen om de balzak te steunen.
 • Na 48 uur mag u het werk hervatten.
 • U mag na 2 weken weer sporten, zwemmen en fietsen.

Controle
De controle is over 6 weken op de poli Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Hevige zwelling.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu