Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Spataderbreuk

Spataderbreuk

Wat is een spataderbreuk?
Dit is een uitgezette ader in de balzak. Doordat de balzak soms vergroot is, kan dit pijnklachten of een zwaar gevoel geven in de balzak. Ook kan dit vruchtbaarheidsproblemen geven. Hier leest u meer over de behandeling.

Voorbereiding 

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.
 
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.
 
Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Het kan zijn dat u een nacht moet blijven. Neem daarom uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
 • Neem een strakke onderbroek mee, deze moet de eerste 48 uur gedragen worden om de balzak te steunen.
 • Tijdens de operatie mag uw geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Voor de behandeling
In een opname gesprek krijgt u van de verpleegkundige te horen hoe de opname verder zal gaan verlopen. U krijgt een operatiejasje om aan te trekken. Ook tekent de verpleegkundige een pijl op uw huid - aan de kant waar u wordt geopereerd - om links/rechts verwisseling te voorkomen.
 
Behandeling 
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. De balzak wordt middels een klein sneetje geopend en de spatader wordt onderbonden. De uroloog legt een drukverband aan om de balzak te steunen.
 
Duur
De behandeling duurt ongeveer 1 uur.
 
Na de behandeling
Voordat u naar de afdeling gaat, verblijft u korte tijd op de uitslaapkamer. U krijgt een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen tegen ontstekingen. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening door de anesthesiemedewerker/anesthesioloog. Het is belangrijk dat u binnen 6 uur na de ingreep geplast heeft, zodat er niet teveel druk op de onderbuik komt.
 
Naar huis
De operatie vindt meestal plaats in dagopname, maar het kan ook voorkomen dat u een nacht moet blijven. De verpleegkundige geeft u uw ontslagpapieren voordat u naar huis mag. Omdat wordt afgeraden zelf auto te rijden na de ingreep, adviseren wij u vervoer naar huis te regelen.
 
Mogelijke complicaties/ ricico’s
Door een bloeduitstorting kan tijdelijke geringe blauw verkleuring van de balzak ontstaan, dit is niet verontrustend.
 
Leefregels

 • Na 24 uur mag u voor het eerst douchen.
 • Gedurende 48 uur moet u een strakke onderbroek dragen om de balzak te steunen.
 • Werk mag hervat worden na 1 week, op geleide klachten.
 • Gedurende 2 weken mag u niet sporten, fietsen of zwemmen.

Controle
De controle is over 6 weken op de poli urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.
 
Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Hevige zwelling van de balzak.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling of tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu